Kalendář akcí v kostele sv. Martina v Třebíči 

2018

 

Čtvrtek 1. - 8. listopadu                     Modlitby za zemřelé na hřbitově

Pátek 9. listopadu 2018       16.00       Divadelní hra „Václav“,  17.00 Lampionový průvod za sv. Martinem  

Sobota 10. listopadu 2018 v16.00       Koncert In paradisum - Musica Animata

Neděle  11. listopadu 2018 v 9.30       Slavnost sv. Martina a žehnání varhan v kostele sv. Martina -  biskup Vojtěch Cikrle

                                          11.00       Představení nástroje

                                          12.00       Modlitba Anděl Páně

                                          15.00       Varhanní koncert - A. Kolaříková, V. Benáčková, J. Jedličková, Vít Navrátil

Středa14. listopadu 2018     17.00       Příprava dětí na 1. sv. přijímání v klubovně kostela - zahájení

 

Neděle 2. prosince 2018      16.00       Varhanní koncert

Středa 26. prosince 2018     16.00       Vánoční besídka

 

2019 

 

Pátek 4. ledna 2019                            Koncert Slavíček rajský

Neděle 6. ledna 2019           16.00       Varhanní koncert - hraje Lukáš Dvořák

Pátek 18. ledna - 25. ledna   17.00       Týden modliteb za jednotu křesťanů - pokaždé v jiném kostele v Třebíči

Neděle 20. ledna 2019          16.00       Varhanní koncert - hraje Alféd Habermann

 

Neděle 24. února 2019 v 16.00           Varhanní koncert - hraje Ondřeje Valenta

 

Sobota 16. března 2019 v 9 hodin      Duchovní obnova, kterou povede karmelitán Vojtěch Kodet. Zakončeno mší svatou v 16.30.

 

Čtvrtek 16. května 2019 v 17.00         Pouť u Kostelíčka k Janu Nepomuckému. Po mši sv. májová pobožnost.

Pátek 24. května 2019 v 18.00            Noc kostelů

 

Sobota 31. srpna 2019 v 5.30 hodin   Pouť do Mariazell

 

Neděle 1. září 2019 v 16.00 hodin      Mariazellská slavnost, v 18.00 hod mše svatá

Sobota 7. září 2019 v 13.30 hodin      Pěší pouť do Přibyslavic

Neděle 15. září 2019 v 15.30 hodin     Pouť u Kostelíčka

 

Pravidelný pořad bohoslužeb v kostele sv. Martina

 

 Pondělí

    7.15

 Úterý

    7.15

 Středa

    7.15

 .

  16.00 mše svatá pro děti    - jen ve školním roce 

 Čtvrtek

  18.00 mše svatá pro mládež

 Pátek

   7.15

 Sobota

   8.00 mše svatá v kostele Nejsvětější Trojice  - jen na první sobotu v měsíci

.

 18.00 

 Neděle

   8.00

.

 10.30

.

 18.00

 

Aktuální pořad bohoslužeb    Předcházející pořad bohoslužeb