Římskokatolická farnost Třebíč-město

Kostel Svatého Martina

01_Pravidelné bohoslužby_2019_11 .png
01_Otevření_2019_11.png
v kostele sv. Martina
 
1/2 hod přede mší svatou.
Středa kromě prázdnin
  8.00 - 10.00
14.00 - 16.00 
farnosti
Po
St
Čt
9.00
14.00
9.00
15.00
- 11.00
- 17.00
- 11.00
- 17.00

29. listopadu 2020

INFORMACE PRO
TŘEBÍČSKÉ FARNOSTI

POŘAD BOHOSLUŽEB v třebíčských kostelích na období 14 dní,
intence mší svatých, 

dění v třebíčských farnostech.

Mše svaté

v kostele sv. Martina

Na mši svatou od úterý 1. prosince je vstup umožněn jen s lístkem a jen jednou za týden, aby se dostalo na co nejvíce lidí. Kromě toho dvěma lidem, kteří si zadali úmysl na danou mši svatou. Lístky jsou k vyzvednutí od pátku 27. listopadu v kostele na stolku, odkud se běžně přináší obětní dary.

Pořad bohoslužeb se vrací do běžného pořádku.

Svaté přijímání bude navíc rozdáváno ve všední dny po - pá v 8.30 a v 16.00.

V neděli bude sv. přijímání podáváno v 9.00, 9.30 a v 10.00

dokud bude počet účastníků bohoslužeb omezen na 30 lidí.

Svátost smíření

ve středu 8 - 10 a 14 - 16 hodin.

V ostatní dny půl hodiny před mší svatou.

Vykonejte si, prosím, vánoční zpověď co nejdříve.

Doba ADVEVTNÍ

Adventní doba
prožitá s dětmi,
ale nejen pro děti.

Nové lavice ve hřbitovním kostel Nejsvětější Trojice
budou požehnány  v sobotu 5. prosince při ranní mši svaté.

Něco krásného a pozitivního pro tuto dobu:

POSLECHNĚTE SI ZVUK ZVONŮ kostela sv. Martina v Třebíči a zvony si prohlédněte!

Průrazný zvuk zvonu se nese velmi daleko.

Tento zvuk představuje poselství dálky. Poselství o Bohu bez mezí a konce.

Zve nás k modlitbě za vlast, za naše město, za celou církev!

Videoposelství faráře P. Jiřího 

k jednotlivým týdnům neděle v mezidobí.

Adventní doba prožitá s dětmi, ale nejen pro děti.

Hledáme kapličky v Třebíči.

„Aktivita pro letošní adventní dobu nejen pro děti."

Letáček ke stažení ZDE nebo si jej lze vyzvednout pod věží v kostele sv. Martina.

 

ADVENT - PŘÍCHOD

 

Křesťané  oživují očekávání starozákonních proroků,

kteří připravovali lidstvo na příchod Mesiáše.

Oživujeme touhu po jeho druhém příchodu na konci časů, a rovněž do svého vlastního života.

Význam adventu

Adventní doba má svůj duchovní obsah.

Vyzývá nás k setkávání s Kristem v našem každodenním životě

a připravuje nás na jeho slavný definitivní příchod.

V biblické knize Zjevení říká Ježíš:

„Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst - já u něho a on u mě“ (Zj 3,20).

Tyto dveře našeho srdce mají jen jednu kliku - zevnitř.

Kristus je ani nevylomí, ani nevypáčí.

Zevnitř je můžeme otevřít jen my...

Prožít plodně advent.

 • Prožít plodně adventní dobu znamená nově se setkávat s Bohem, který každému z nás nabízí naplněný život a cestu dál.

 • Přijmout výzvu adventu znamená vycházet Bohu v ústrety, obracet se k němu, pozvedat k němu své oči, smířit se s ním a i s těmi, kdo jsou kolem nás.

 • Znamená to i odhazovat všemožnou zbytečnou přítěž, která nám znemožňuje jít po jeho cestách...

Jak jen toužím, abys prožil advent.
Jak jen toužím u tebe bydlet,
žít důvěrně s tebou
a sdílet všechna tvá břemena.

Jak jen toužím, abys prožil advent.
Jak jen toužím znovu se zrodit
ve tvém městě, tvé ulici,
ve tvém domě
a ve tvém srdci.

Vždyť ti jdu vstříc
od věčnosti k věčnosti.
Ale hledám jen tebe.
Já, tvůj Bůh.

 

Požehnání adventního věnce doma.

Žehnání adventního věnce ke stažení - zde

Je-li adventní věnec požehnán, už to není jen krásná předvánoční výzdoba.

Rodině připomíná, že do jejich domu přichází sám Bůh a že všechno rozporuplné v každém jednotlivci i ve vzájemných vztazích znovu spojuje v jednotu.

Zelené snítky adventního věnce nám mohou připomínat nepomíjející život, který nám Bůh daroval vtělením svého Syna. Všechno vyprahlé se znovu zazelená a ožije.

Světlo adventního věnce září v temnotách, které se někdy rozpínají i v naší duši, a teplo svící zahřívá naše vychladlá srdce. 

Návrh pro žehnání adventního  věnce, které se může pomodlit kdokoliv:

Milosrdný a dobrý Bože, ty jsi pramenem veškerého požehnání.

 • Prosím tě, požehnej tento adventní věnec a celou adventní dobu, ať se znovu zacelí a zahojí vše, co se během uplynulého roku pokazilo. 

 • Prosím tě, požehnej také mně i všem lidem, kteří mi leží na srdci.

 • Vztáhni svou žehnající pravici nad všechny lidi.

 • Požehnej dílo mých rukou, aby se má práce stala požehnáním pro druhé.

 • Požehnej všechny lidi, kteří se necítí milováni. Pošli jim své požehnání v podobě lásky.

 • Sešli své požehnání v podobě naděje všem zoufajícím a zoufalým.

 • Sešli své požehnání jako nový život ustrnulým, jako světlo těm, v jejichž srdcích se zatemnělo.

 • Požehnej těm, kteří jsou nemocní a trpí sebou samými, aby dokázali načerpat novou naději. 

 • Požehnej umírajícím tak, aby svým umíráním požehnali tomu, co pomíjí, a tak se stali sami požehnáním pro všechny, 
  kteří ještě zatím žijí v časné skutečnosti.

 • Požehnej nám všem, abychom se stávali požehnáním jedni druhým. 

 • Naplňuj svým požehnáním celý svět, abychom i my dokázali vnímat tvůj svět jako jedno velké požehnání.

 • Naplňuj svým požehnáním všechny mé blízké.

 • Dej, ať dnes všude vnímáme tvé požehnání: 
  v tichu, v modlitbě, v setkáních, v rozhovorech, při práci a vůbec ve všem, co prožíváme.

Požehnej nám a všem našim blízkým
dobrotivý a milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch svatý.

Třebíčský děkan P. Jiří Dobeš

slaví 55 let života.

Děkujeme Bohu za jeho život a jeho dlouholetou službu pro farnost a děkanství

Farníci mu přáli v neděli 11. října.

Mládež mu předala nové kolo,

děti 55 srdíček,

které vyrobily a ozdobily.

​Farní sad - RÁJ

Sázení 50 ovocných stromků do našeho farního sadu

Sázení ovocných stromků se uskutečnilo v sobotu 17. října. Bylo vysazeno cca 40 stromků u škvárového hřiště, vedle ulice Sportovní směrem do Lorenzových sadů.

Vzhledem k epidemiologické situaci se nekonalo opékání špekáčků.

Jedná se o pozemky u škvárového hřiště, č. parcely 1005/15 a 1002/8. Jsou vedeny jako trvalý travní porost. Jsou to pozemky dlouhodobě nevyužité a těžko pronajatelné.

Snad za pár let budeme moci poděkovat Bohu za úrodu v našem kostele i z toho, co se urodí v našem sadě.

Na podzim bude možnost, aby si rodina zasadila do farního sadu jeden či více ovocných stromů.

2020_09_27_P_20200927_113436_vHDR_On (1)

BOŽE, DÍKY A CHVÁLA TOBĚ!

V neděli 27. září 2020 jsme děkovali při mši svaté za úrodu.

Kurz pro dospělé

Kurz k posílení ve víře a k přijetí svátostí.

   Začíná v pátek 18. a 25. září v 18. hodin.   

Další přípravy budou dle domluvy:

Místo setkání: farní budova

Martinské nám. 87/20

 

Je vhodné se přihlásit u otce Jiřího.

A nemusíte přijít sami. Můžete si s sebou vzít i doprovod, který vám na cestě víry a svátostí bude chtít pomáhat.

 

Kontakt: trebicmartin@volny.cz, 728 133 220

                          „Život je dar“                 

3. Setkání podporovatelů ochrany nenarozeného života

 •  3. Setkání podporovatelů ochrany nenarozeného života se uskutečnilo ve čtvrtek 1. 10. v 17.00 hod. v kostele sv. Martina. Putovní výstavu „Život je dar“ požehnal P. Jiří Dobeš.

 • Po mši svaté centrum RUTH Třebíčské Charity interaktivním způsobem představilo výstavu a potom proběhla diskuze nad aktuálními pro-life tématy.

   Farní den - pouť u Kostelíčka    

Farní den prožitý společně se skauty
se vydařil po všech stránkách: 

 • Nádherné společenství,

 • zábavný program,

 • posezení s přáteli,

 • poutní mše svatá.

 

Kalendář nastávajících akcí

Po zrušení mimořádných  opatření bude aktualizován.

Římskokatolická farnost Třebíč - město

kostel sv. Martina

Třebíč, Martinské nám. 87/20

Farář: P.Jiří Dobeš

560 000 522, 728 133 220

trebicmartin@volny.cz

http://www.trebicmartin.cz

Nové lavice v kostele Nejsvětější Trojice

budou požehnány v sobotu 5. prosince při ranní mši svaté.

Výroba nových lavic,
broušení a nátěr starých lavic.
Ukázka bourání starých lavic a projekt nových lavic .
Nové lavice

Termín realizace:                        rok 2020

Zhotovitel:                                        Pavel Nedvědický, Truhlářství TRUKO, Lipník

Cena díla:                                        522 720 Kč s DPH


Současný stav:
Lavice jsou za hranicemi životnosti. Klekátka jsou podložena na několika místech kameny. 
Z  šesti bloků lavic se zachovalo 10 původních lavic, což je jen 1/3 z původního počtu. 
V kostele se nacházejí další lavice bez klekátek, které byly vyřazeny z kostela ve Vladislavi.
Další lavice pochází z kostela v Kralicích. Tyto jsou ze všech nejzachovalejší.

 

Nové lavice:
Na pořízení nových lavic byl ve spolupráci s biskupstvím vypracován projekt. 
V  lednu proběhlo výběrové řízení na realizaci. Výběrové řízení vyhrálo Truhlářství TRUKO, Lipník.
Lavice budou z dubového dřeva. Jejich vzhled bude přibližně kopírovat vzhled původních lavic.
Před pořízením nových lavic bude pod lavicemi odtěžena zemina a nahrazena kamennou drtí, aby vlhkost nestoupala do nových lavic. 

Tyto práce byly v červnu provedeny.

Financování lavic:

Realizace projektu ve výši 522 720 Kč:

300 000 Kč  - Město Třebíč. 

222 720 Kč  -  farnost Třebíč-město

 

Úpravu podlahy pod lavicemi

151 317  Kč   -  farnost Třebíč-město

Ve farnosti Třebíč-město budou probíhat na tento účel pravidelné sbírky.

 

Děkujeme všem dárcům.

Několik nejzachovalejších lavic bylo vybroušeno a nově natřeno. Budou použity jako doplňkové v zadní části kostela pod kúrem.

 

SVĚDECTVÍ a ZAMYŠLENÍ :

Co ti dala doba koronavirová, 
co sis uvědomil, co ti došlo?
Co ti tato doba vzala?

Dostali jsme DAR ČASU.

 

Moje prozření na Boží hod Velikonoční:
Pane Bože, to muselo tolik lidí zemřít, abych se JÁ KONEČNĚ ZASTAVILA?

 

Otec Jiří nás vyzval, abychom na prstech jedné ruky vyjmenovali, co v této době nemůžeme, a na prstech té druhé vyjmenovali, co naopak teď můžeme. Zjistila jsem, že prsty té druhé ruky mi nestačí.

 

Tato zvláštní doba „prosela“ moje přátele. Komu vůbec stojím za odpověď na velikonoční přání, kdo napíše, zavolá, pomůže v nouzi.

 

V rodině nás tato doba přiměla být ohledně víry mnohem kreativnější. Podobně jako za komunistů, kdy mnoho veřejných projevů křesťanství taky nebylo možných. Náš velikonoční týden? Udělali jsme si křížovou cestu v nádherné přírodě. Syn dle návodu z internetu kreslil každý den ikony. Dcera připravovala pesachovou večeři...

Ač ateista, musím konstatovat, že za osudy lidí v některých zemích nezbývá než se v těchto velikonočních dnech modlit!

 

Největší duchovní zážitek postní doby: Každý týden příprava jednotlivých stanovišť ke hře „Kříže u našich cest“. Na Zelený čtvrtek spontánní úklid okolí tří křížů u Kostelíčka. A především to, že jsme to dělaly s dcerou SPOLEČNĚ.

 

Ač se držím doma, mám se po stránce víry výborně. 
Jednou si na internetu „zajdu“ na mši tam, podruhé jinam.

 

Přišel mi povzbuzující mail od kamarádky:

Přeji hezký den a zdravím všechny v tomto zvláštním postním čase. Na fotce jsem s naší fenkou a, je načisto vysmátá, svobodná... Svět se otočil naruby, náhubky nosíme my, lidé...

Roušky jsme fasovali na obci stylové... Šňůrky jsou bílé,  ale podobnost s papežskými barvami je čistě náhodná. Šila je sousedka evangelička...

Přeji, Vám všem, požehnaný postní čas plný nových objevů, inspirací, ale i lidské blízkosti, byť momentálně jen na dálku... Neztrácejme hlavu, naději a víru, ani tolik potřebný humor... Určitě v tom nejsme sami a na rozdíl od lidí různě evakuovaných, v krajním případě uprchlíků jsme mohli zůstat doma... V pohodlí, v teple a ještě s takovými technickými vymoženostmi, o kterých se dřív lidem ani nesnilo... Těším se zase někdy na viděnou!

V této virové totalitě jsem si uvědomila, jak samozřejmě jsem vždy přijímala mši svatou. Byla jsem vděčná za otevřený kostel, alespoň pro soukromou modlitbu.

Zatelefonovali mi lidé, kteří mi nikdy netelefonovali.

 

Není samozřejmost se vídat s lidmi, které máš rád.

Objevila jsem hodnotu a význam duchovního svatého přijímání
a zakoušela jeho působení.

Přišel mi povzbuzující mail od kamarádky:

Přeji hezký den a zdravím všechny v tomto zvláštním postním čase. Na fotce jsem s naší fenkou a, je načisto vysmátá, svobodná... Svět se otočil naruby, náhubky nosíme my, lidé...

Roušky jsme fasovali na obci stylové... Šňůrky jsou bílé,  ale podobnost s papežskými barvami je čistě náhodná. Šila je sousedka evangelička...

Přeji, Vám všem, požehnaný postní čas plný nových objevů, inspirací, ale i lidské blízkosti, byť momentálně jen na dálku... Neztrácejme hlavu, naději a víru, ani tolik potřebný humor... Určitě v tom nejsme sami a na rozdíl od lidí různě evakuovaných, v krajním případě uprchlíků jsme mohli zůstat doma... V pohodlí, v teple a ještě s takovými technickými vymoženostmi, o kterých se dřív lidem ani nesnilo... Těším se zase někdy na viděnou!

V této virové totalitě jsem si uvědomila, jak samozřejmě jsem vždy přijímala mši svatou. Byla jsem vděčná za otevřený kostel, alespoň pro soukromou modlitbu.

   Dále jsem si uvědomila další věc, o kolik více lidí pozdravíme při přání pokoje, když si nepodáváme ruce jen s těmi okolo sedícími. Podávání rukou nám zabere mnohem více času. Teď přehlédneme celý kostel, a ještě se mi zdá toto pozdravení srdečnější, vidíme (očima) usmívající se tváře, a tím lepší spojení Těla Kristova. Možná by se do budoucna mohla obě pozdravení spojit, podání rukou i přehlédnutí celého kostela:).

   A přišla jsem o jedno rodinné setkání (to se dožene), o duchovní cvičení v Želivi - Boží Otcovské Srdce (to bylo zrušeno, snad dočasně, ale byl to vánoční dárek), o pouť do Compostely a o farní pouť na Slovensko.

Nejdůležitější je, že jsme nepřišli o vzájemné vztahy.

 

Znovu jsem objevila, jak je Bůh ve své nekonečné lásce vynalézavý.
Nemohla jsem ke svátostem, ALE zakusila jsem a intenzivně vnímala jeho lásku v nádherné probouzející se přírodě, v každé krásné jarní kytičce, v slunných jarních dnech.

Bůh mne miloval skrze mého manžela, se kterým jsem tuto dobu prožívala, který vymýšlel naše krásné výlety. Objevili jsme kouzlo pravidelné společné modlitby.

Bůh mě miloval v našich dětech, které s láskou starostlivě telefonicky kontaktovaly, zda jsme v pohodě…   Bohu díky!

 

Co mi dala a vzala doba koronavirová?

Uvědomil jsem si mnohem více cenu NADĚJE...

Žít ve strachu a žít v NADĚJI - to jsou naprosté protipóly - to život obrací naruby.

Neznamená to, že se změnily okolnosti.
Ty zůstávají stejné, jde o to, co zvolím já.

Během této doby mne také oslovil citát, který nezopakuji přesně, ale tím podstatným bylo:

"Každý si může zvolit strach, anebo lásku".

Tedy zase: Ne, že okolnosti určí, co budu prožívat.
Tento citát prostě drze praví, že nezáleží na okolnostech, ale záleží na tom, co si zvolím.
Také z toho vyplývá, že mám VŽDY možnost volby, nikdy nemám být hadrem,
který je zmítán větrem, který je obětí okolností.
Vzpomínám si, jak jeden moudrý muž jednou vysvětloval:

- Chybí ti láska, dávej lásku.
- Chybí ti naděje? Dávej naději těm, kteří ji potřebují.
- Chybí ti... dávej

A tak tu byl čas ověřit tyto věci v praxi. Konstatuji, že tyto principy jsou funkční :-)

Co když jsme byli stvořeni právě pro dobu, jako je tato?

Ze sdělovacích prostředků: 

 • Zjišťujeme, že slovo SAMOZŘEJMOST není SAMOZŘEJMOST.

 • Pane, dej nám více víry, a vzdal od nás všechny viry.

 • Uvědomil jsem si, že nic není jisté.

Římskokatolická farnost Třebíč - město

kostel sv. Martina

Třebíč, Martinské nám. 87/20

Farář: P.Jiří Dobeš

560 000 522, 728 133 220

trebicmartin@volny.cz

http://www.trebicmartin.cz

Řím. kat. farnost Třebíč - Zámek

bazilika sv. Prokopa

Třebíč, Zámek 1

Farář: P. Pavel Opatřil

731 402 624

opatril@dieceze.cz

http://www.farnost-bazilika.cz

Řím. kat. farnost Třebíč-Jejkov

kostel Proměnění Páně

Třebíč, Otmarova 51/20

Farář: P. Vojtěch Loub

739 389 204

jejkov@jejkov.cz

http://www.jejkov.cz