Římskokatolická farnost Třebíč-město

Kostel Svatého Martina

01_Pravidelné bohoslužby_2019_11 .png
01_Otevření_2019_11.png
v kostele sv. Martina
 
1/2 hod přede mší svatou.
Středa kromě prázdnin
  8.00 - 10.00
14.00 - 16.00 
farnosti
Po
St
Čt
9.00
14.00
9.00
15.00
- 11.00
- 17.00
- 11.00
- 17.00

20. září 2020

INFORMACE PRO
TŘEBÍČSKÉ FARNOSTI

POŘAD BOHOSLUŽEB v třebíčských kostelích na období 14 dní,
intence mší svatých, 

dění v třebíčských farnostech.

Neděle 27. září 2020 

Děkování za úrodu

při mši svaté.

úroda.jpg

Hledáme

nové ministranty!

 • Chtěl bys pomáhat u oltáře?

 • Naučit se něco nového?

 • Zapojit se při mši svaté?

 

Přijď ministrovat!

 

Zveme nové kluky mezi ministranty. Nemusíš mít strach, vše tě naučíme! Přijď před kteroukoliv mší svatou do sakristie a akolyta nebo starší ministrant ti řekne vše podstatné.

 

Těšíme se na Tebe!

      VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ:       

ZŠ Bartuškova            

ZŠ Benešova  od 7.10.  

ZŠ Na Kopcích            

ZŠ T. G. Masaryka    

ZŠ Václavské nám.     

ZŠ Týnská     

                                    

ZŠ kap. Jaroše         

Fara Jejkov od 7.10.          

úterý   

pondělí 

středa  

pátek 

středa 

pondělí 

čtvrtek

středa   

středa

1. - 3. třída       13.00 - 13.45 hod. 

1. - 3. třída       13.15 - 14.00 hod. 

1. - 3. třída       13.00 - 13.45 hod. 

1. - 2. třída       12.30 - 13.30 hod.   

1. - 2. třída       11.45 - 12.30 hod.  

2. - 3. třída     6. vyučovací hod.  

1. třída              5. vyučovací hod. 

                          5. a 6. vyučovací hodina

6. - 9. třída     16.00 – 16.45 hod.  

4. - 9. třída         13.45 - 14.30 hod.

4. - 6. třída         14.00 - 14.45 hod.

4. - 5. třída         13.45 - 14.30 hod.

3. - 9. třída         13.30 - 14.30 hod.

3. - 5. třída         12.40 - 13.25 hod.

6. - 9. třída         7. vyučovací hod. 

4. - 5. třída        6. vyučovací hod.

   Farní den - pouť u Kostelíčka    

Farní den prožitý společně se skauty
se vydařil po všech stránkách: 

 • Nádherné společenství,

 • zábavný program,

 • posezení s přáteli,

 • poutní mše svatá.

 • Sbírka na nové lavice se bude konat v naší farnosti 20. září.

 • Brigáda na broušení starých lavic bude v pátek 11. září od 9 hodin v kostele Nejsvětější Trojice na starém hřbitově. Je potřebné nejen obrousit plochy, ale též přebrousit různé profily a záhyby. Přijmeme každou pomocnou ruku. Odpoledne bude možnost přijít od 15 hodin. Podle potřeby bude brigáda i následující den v sobotu a v úterý 15. září od 9 hodin. 
   

 • Přípravný kurz pro dospělé k posílení ve víře a k přijetí svátostí začne v pátek 18. a 25. září v 18. hodin. Další příprava bude dle domluvy asi v pátek 2., 9. a 16. října. Je vhodné se přihlásit u otce Jiřího, ale můžete přijít i bez přihlášení. A nemusíte přijít sami. Můžete si s sebou vzít i doprovod, který vám na cestě víry a svátostí bude chtít pomáhat.
   

 • Neděle 13. září 2020 
  FARNÍ DEN

Pouť u Kostelíčka.

Občerstvení, párek, burčák, pivo, cukroví,
Kalendář děkanství 2021

Soutěže pro děti připravené od skautů.

Prosíme o napečení cukroví.
Doneste je v sobotu večer či v neděli do 10.30 na faru.
 

 • Ministrantské schůzky: V neděli 27. září opět začnou pravidelné ministrantské schůzky. Scházet se bu­de­me jednou za čtrnáct dní v 9 h v klubovně vedle kůru. Zváni jsou všichni ministranti i zájemci o ministrování.

Kurz pro dospělé

Kurz k posílení ve víře

a k přijetí svátostí

   Začíná v pátek 18. a 25. září

v 18. hodin.   

Další přípravy budou dle domluvy:

Pravděpodobně v pátek 2., 9. a 16. října.

 

Místo setkání: farní budova

Martinské nám. 87/20

 

Je vhodné se přihlásit u otce Jiřího,

ale můžete přijít i bez přihlášení.

A nemusíte přijít sami. Můžete si s sebou vzít i doprovod, který vám na cestě víry a svátostí bude chtít pomáhat.

 

Kontakt: trebicmartin@volny.cz, 728 133 220

​Farní sad - RÁJ

Sázení 50 ovocných stromků do našeho farního sadu

Sázení ovocných stromků se uskuteční v sobotu 17. října od 9 hod. u škvárového hřiště, vedle ulice Sportovní směrem do Lorenzových sadů.

Kdo bude chtít vysázet jeden strom, může se zapsat v sakristii. Již je domluvena výsadba 30 stromků. Ostatní na vás čekají.

 

Po zasázení stromků bude možné opéci si své špekáčky nad ohýnkem.

Může přijít celá rodina.

Jedná se o pozemky u škvárového hřiště, č. parcely 1005/15 a 1002/8. Jsou vedeny jako trvalý travní porost. Jsou to pozemky dlouhodobě nevyužité a těžko pronajatelné.

Snad za pár let budeme moci poděkovat Bohu za úrodu v našem kostele i z toho, co se urodí v našem sadě.

Na podzim bude možnost, aby si rodina zasadila do farního sadu jeden či více ovocných stromů.

Bližší informace podá Rostislav Zahrádka,
tel.: 725 614 219.

Kalendář nastávajících akcí

18.00

Třebíč, Martinské nám. 87/20, farní budova

Kurz k posílení ve víře a k přijetí svátostí

Kostel sv. Martina

Při mši svaté v neděli 27. září 2020

18.00

Fara Stařeč

Podzimní Duchnička se koná 2. - 4. října na faře ve Starči, začátek v pátek v 18 hod., ukončení neděle ve 12 hod.

18.00

Fara Stařeč

Podzimní Duchna se koná 9. - 11. října, na faře ve Starči, začátek v pátek 18 hod., ukončení neděle 12 hod.

19.00

Klubovna kostela sv. Martina, Třebíč

Farnost u sv. Martina zve na vzpomínkový večer věnovaný básníkovi Janu Zahradníčkovi.

16.00

Třebíč, kostel sv. Martina

Oslava svátku svatého Martina spojená s průvodem světýlek od kostela k Misijnímu kříži.

Římskokatolická farnost Třebíč - město

kostel sv. Martina

Třebíč, Martinské nám. 87/20

Farář: P.Jiří Dobeš

560 000 522, 728 133 220

trebicmartin@volny.cz

http://www.trebicmartin.cz

NAŠE SPOLEČENSTVÍ

ze dne 12. dubna

Pozdrav faráře
P. Jiřího Dobeše 
Třebíčanům .

Nové lavice do kostela Nejsvětější Trojice 

Ukázka bourání starých lavic a projekt nových lavic .
Nové lavice

Termín realizace:                        rok 2020

Zhotovitel:                                        Pavel Nedvědický, Truhlářství TRUKO, Lipník

Cena díla:                                        522 720 Kč s DPH


Současný stav:
Lavice jsou za hranicemi životnosti. Klekátka jsou podložena na několika místech kameny. 
Z  šesti bloků lavic se zachovalo 10 původních lavic, což je jen 1/3 z původního počtu. 
V kostele se nacházejí další lavice bez klekátek, které byly vyřazeny z kostela ve Vladislavi.
Další lavice pochází z kostela v Kralicích. Tyto jsou ze všech nejzachovalejší.

 

Nové lavice:
Na pořízení nových lavic byl ve spolupráci s biskupstvím vypracován projekt. 
V  lednu proběhlo výběrové řízení na realizaci. Výběrové řízení vyhrálo Truhlářství TRUKO, Lipník.
Lavice budou z dubového dřeva. Jejich vzhled bude přibližně kopírovat vzhled původních lavic.
Před pořízením nových lavic bude pod lavicemi odtěžena zemina a nahrazena kamennou drtí, aby vlhkost nestoupala do nových lavic. 

Tyto práce byly v červnu provedeny.

Financování lavic:

Realizace projektu ve výši 522 720 Kč:

300 000 Kč  - Město Třebíč. 

222 720 Kč  -  farnost Třebíč-město

 

Úpravu podlahy pod lavicemi

151 317  Kč   -  farnost Třebíč-město

Ve farnosti Třebíč-město budou probíhat na tento účel pravidelné sbírky.

 

Děkujeme všem dárcům.

SVĚDECTVÍ a ZAMYŠLENÍ :

Co ti dala doba koronavirová, 
co sis uvědomil, co ti došlo?
Co ti tato doba vzala?

Dostali jsme DAR ČASU.

 

Moje prozření na Boží hod Velikonoční:
Pane Bože, to muselo tolik lidí zemřít, abych se JÁ KONEČNĚ ZASTAVILA?

 

Otec Jiří nás vyzval, abychom na prstech jedné ruky vyjmenovali, co v této době nemůžeme, a na prstech té druhé vyjmenovali, co naopak teď můžeme. Zjistila jsem, že prsty té druhé ruky mi nestačí.

 

Tato zvláštní doba „prosela“ moje přátele. Komu vůbec stojím za odpověď na velikonoční přání, kdo napíše, zavolá, pomůže v nouzi.

 

V rodině nás tato doba přiměla být ohledně víry mnohem kreativnější. Podobně jako za komunistů, kdy mnoho veřejných projevů křesťanství taky nebylo možných. Náš velikonoční týden? Udělali jsme si křížovou cestu v nádherné přírodě. Syn dle návodu z internetu kreslil každý den ikony. Dcera připravovala pesachovou večeři...

Ač ateista, musím konstatovat, že za osudy lidí v některých zemích nezbývá než se v těchto velikonočních dnech modlit!

 

Největší duchovní zážitek postní doby: Každý týden příprava jednotlivých stanovišť ke hře „Kříže u našich cest“. Na Zelený čtvrtek spontánní úklid okolí tří křížů u Kostelíčka. A především to, že jsme to dělaly s dcerou SPOLEČNĚ.

 

Ač se držím doma, mám se po stránce víry výborně. 
Jednou si na internetu „zajdu“ na mši tam, podruhé jinam.

 

Přišel mi povzbuzující mail od kamarádky:

Přeji hezký den a zdravím všechny v tomto zvláštním postním čase. Na fotce jsem s naší fenkou a, je načisto vysmátá, svobodná... Svět se otočil naruby, náhubky nosíme my, lidé...

Roušky jsme fasovali na obci stylové... Šňůrky jsou bílé,  ale podobnost s papežskými barvami je čistě náhodná. Šila je sousedka evangelička...

Přeji, Vám všem, požehnaný postní čas plný nových objevů, inspirací, ale i lidské blízkosti, byť momentálně jen na dálku... Neztrácejme hlavu, naději a víru, ani tolik potřebný humor... Určitě v tom nejsme sami a na rozdíl od lidí různě evakuovaných, v krajním případě uprchlíků jsme mohli zůstat doma... V pohodlí, v teple a ještě s takovými technickými vymoženostmi, o kterých se dřív lidem ani nesnilo... Těším se zase někdy na viděnou!

V této virové totalitě jsem si uvědomila, jak samozřejmě jsem vždy přijímala mši svatou. Byla jsem vděčná za otevřený kostel, alespoň pro soukromou modlitbu.

Zatelefonovali mi lidé, kteří mi nikdy netelefonovali.

 

Není samozřejmost se vídat s lidmi, které máš rád.

Objevila jsem hodnotu a význam duchovního svatého přijímání
a zakoušela jeho působení.

Přišel mi povzbuzující mail od kamarádky:

Přeji hezký den a zdravím všechny v tomto zvláštním postním čase. Na fotce jsem s naší fenkou a, je načisto vysmátá, svobodná... Svět se otočil naruby, náhubky nosíme my, lidé...

Roušky jsme fasovali na obci stylové... Šňůrky jsou bílé,  ale podobnost s papežskými barvami je čistě náhodná. Šila je sousedka evangelička...

Přeji, Vám všem, požehnaný postní čas plný nových objevů, inspirací, ale i lidské blízkosti, byť momentálně jen na dálku... Neztrácejme hlavu, naději a víru, ani tolik potřebný humor... Určitě v tom nejsme sami a na rozdíl od lidí různě evakuovaných, v krajním případě uprchlíků jsme mohli zůstat doma... V pohodlí, v teple a ještě s takovými technickými vymoženostmi, o kterých se dřív lidem ani nesnilo... Těším se zase někdy na viděnou!

V této virové totalitě jsem si uvědomila, jak samozřejmě jsem vždy přijímala mši svatou. Byla jsem vděčná za otevřený kostel, alespoň pro soukromou modlitbu.

   Dále jsem si uvědomila další věc, o kolik více lidí pozdravíme při přání pokoje, když si nepodáváme ruce jen s těmi okolo sedícími. Podávání rukou nám zabere mnohem více času. Teď přehlédneme celý kostel, a ještě se mi zdá toto pozdravení srdečnější, vidíme (očima) usmívající se tváře, a tím lepší spojení Těla Kristova. Možná by se do budoucna mohla obě pozdravení spojit, podání rukou i přehlédnutí celého kostela:).

   A přišla jsem o jedno rodinné setkání (to se dožene), o duchovní cvičení v Želivi - Boží Otcovské Srdce (to bylo zrušeno, snad dočasně, ale byl to vánoční dárek), o pouť do Compostely a o farní pouť na Slovensko.

Nejdůležitější je, že jsme nepřišli o vzájemné vztahy.

 

Znovu jsem objevila, jak je Bůh ve své nekonečné lásce vynalézavý.
Nemohla jsem ke svátostem, ALE zakusila jsem a intenzivně vnímala jeho lásku v nádherné probouzející se přírodě, v každé krásné jarní kytičce, v slunných jarních dnech.

Bůh mne miloval skrze mého manžela, se kterým jsem tuto dobu prožívala, který vymýšlel naše krásné výlety. Objevili jsme kouzlo pravidelné společné modlitby.

Bůh mě miloval v našich dětech, které s láskou starostlivě telefonicky kontaktovaly, zda jsme v pohodě…   Bohu díky!

 

Co mi dala a vzala doba koronavirová?

Uvědomil jsem si mnohem více cenu NADĚJE...

Žít ve strachu a žít v NADĚJI - to jsou naprosté protipóly - to život obrací naruby.

Neznamená to, že se změnily okolnosti.
Ty zůstávají stejné, jde o to, co zvolím já.

Během této doby mne také oslovil citát, který nezopakuji přesně, ale tím podstatným bylo:

"Každý si může zvolit strach, anebo lásku".

Tedy zase: Ne, že okolnosti určí, co budu prožívat.
Tento citát prostě drze praví, že nezáleží na okolnostech, ale záleží na tom, co si zvolím.
Také z toho vyplývá, že mám VŽDY možnost volby, nikdy nemám být hadrem,
který je zmítán větrem, který je obětí okolností.
Vzpomínám si, jak jeden moudrý muž jednou vysvětloval:

- Chybí ti láska, dávej lásku.
- Chybí ti naděje? Dávej naději těm, kteří ji potřebují.
- Chybí ti... dávej

A tak tu byl čas ověřit tyto věci v praxi. Konstatuji, že tyto principy jsou funkční :-)

Co když jsme byli stvořeni právě pro dobu, jako je tato?

Ze sdělovacích prostředků: 

 • Zjišťujeme, že slovo SAMOZŘEJMOST není SAMOZŘEJMOST.

 • Pane, dej nám více víry, a vzdal od nás všechny viry.

 • Uvědomil jsem si, že nic není jisté.

Videoposelství faráře P. Jiřího 

k jednotlivým týdnům Velikonoční doby

Římskokatolická farnost Třebíč - město

kostel sv. Martina

Třebíč, Martinské nám. 87/20

Farář: P.Jiří Dobeš

560 000 522, 728 133 220

trebicmartin@volny.cz

http://www.trebicmartin.cz

Řím. kat. farnost Třebíč - Zámek

bazilika sv. Prokopa

Třebíč, Zámek 1

Farář: P. Pavel Opatřil

731 402 624

opatril@dieceze.cz

http://www.farnost-bazilika.cz

Řím. kat. farnost Třebíč-Jejkov

kostel Proměnění Páně

Třebíč, Otmarova 51/20

Farář: P. Vojtěch Loub

739 389 204

jejkov@jejkov.cz

http://www.jejkov.cz