Římskokatolická farnost Třebíč-město

Kostel Svatého Martina

01_Pravidelné bohoslužby_2019_11 .png
01_Otevření_2019_11.png
v kostele sv. Martina
 
1/2 hod přede mší svatou.
Středa kromě prázdnin
  8.00 - 10.00
14.00 - 16.00 
farnosti
Po
St
Čt
9.00
14.00
9.00
15.00
- 11.00
- 17.00
- 11.00
- 17.00

Haléř sv. Petra

O druhé neděli postní 28. února 2021 je v našich kostelech sbírka "Haléř sv. Petra" na dobročinnost svatého Otce.

Prostředky získané v rámci sbírky jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.

21. února 2021

INFORMACE PRO
TŘEBÍČSKÉ FARNOSTI

POŘAD BOHOSLUŽEB v třebíčských kostelích 
na období 14 dní,
intence mší svatých, 

dění v třebíčských farnostech.

  • Sbírka na střechu kostela je v neděli 21. února.

  • Příležitosti ke svátosti smíření je před každou mší svatou. Přistupujte, prosím, po celou dobu postní a nenechávejte svátost smíření až na poslední týdny, aby se nehromadili kajícníci před zpovědnicí.

  • Křížová cesta každou neděli v 14.30 a po ní podávání sv. přijímání

  • Podávání sv. přijímání:
    sobota 8.15 (s výjimkou 1. soboty v měsíci) a neděle v 9.15 hod.

Mše svaté v kostele sv. Martina.

Rezervační systém

pro  účast na mši svaté.

Rezervaci je možné pouze na těchto stránkách farnosti, rezervační lístky nejsou zavedeny.

Na nedělní bohoslužby, včetně soboty večera, je třeba se přihlásit na webu farnosti a místo si rezervovat. Ve všední den je účast možná bez rezervace.

Rezervujte se, moc prosíme, vždy jen na jednu mši svatou. Další si rezervujte až poté, co jste ji navštívili, aby se spravedlivě dostalo na všechny farníky!

S rezervací se počítá automaticky pro dva věřící, kteří si zadali úmysl, pro kostelníka, varhaníka a ministranta.

 

Prosíme o dodržování rozestupů, desinfekci rukou, nošení roušek a přijímání sv. eucharitie na ruku.

 

Svatá hostie se přijímá na levou ruku, pod kterou je pravá ruka. Při přijímání nastavte levou otevřenou ruku ve výši srdce a pravou rukou si pak svatou hostii podejte do úst. Hostie se přijímá hned před zraky podávajícího.

Bohoslužby v Třebíči

Na  bohoslužby ve všech třebíčských kostelích je nutná rezervace míst přes webové stránky.

Sledujte webové stránky třebíčských farností .

V kostele sv. Martina jsou nedělní katecheze pro předškolní a školní děti pouze při mši sv. v 10.30.

Svaté přijímání se podává též v kostele sv. Martina v neděli v 9.15.

Postní doba

Každoroční prožívání postní doby je příhodný čas pro vystoupení na posvátnou horu Velikonoc.

Postní doba totiž svou dvojí povahou připravuje katechumeny i věřící na slavení velikonočních tajemství. Katechumeni jsou zařazeni mezi čekatele křtu skrutiniemi a katechezí přiváděni k svátostem uvádějícím do křesťanského života; věřící se pokáním připravují k obnovení křestního vyznání horlivějším nasloucháním Božímu slovu a modlitbou.

Společenství, v nichž nejsou katechumeni, ať nevynechávají modlitby za ty, kdo jinde mají ve velikonoční vigilii přijmout svátosti uvádějící do křesťanského života.

Také ti, kdo v této době přijímají svátost manželství, mají být upozorněni, aby při svatbě pamatovali na vážný ráz této liturgické doby.

 

Malý průvodce postní dobou

Diecézní katechetické centrum připravilo pro postní dobu sešitek Malý průvodce postní dobou. Pomůcka nabízí pro každý všední den citát z Bible a krátký duchovní impuls inspirovaný slovy papeže Františka.

K jednotlivým nedělím jsou připravena drobná rozjímání o sv. Josefovi vzhledem k probíhajícímu roku sv. Josefa.

Brožurky budou pod věží kostela sv. Martina.

Cena jednoho výtisku je 5,- Kč nebo je možno ho stáhnout do mobilu na Google Play.

Popeleční středa - 17.2.2021


Popeleční středou vstupují věřící do čtyřicetidenního postního období. Smyslem je duchovní očista člověka. Z

Přijetí popelce je znamením kajícnosti převzatým z biblické tradice a uchovávaným v církvi až do dnešní doby. Symbolicky se tak naznačuje stav hříšného člověka, který vyznává před Bohem svůj hřích, vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit a je veden nadějí, že mu Bůh odpustí. Popeleční středa a Velký pátek jsou v katolické církvi jedinými dny přísného postu.

Ježíšova výzva k obrácení a k pokání,  nemíří především na vnější skutky, "žíněné roucho a popel", posty a umrtvování, nýbrž na obrácení srdce, na vnitřní pokání a obnovu. Bez toho by kající skutky zůstaly neplodné a lživé.

Vnitřní obrácení motivuje k tomu, aby se takový postoj projevil i navenek.

Jde o radikální rozchod s hříchem, což znamená odvrácení se od zla a naopak nové zaměření celého života k Bohu.

Bůh nám dává sílu a možnost začít znovu.

Když objevíme velikost Boha a jeho pozitivní vztah k nám, snažíme se odpovídat adekvátním způsobem.

KŘÍŽE V NAŠEM MĚSTĚ - aktivita pro postní dobu.

Po loňských postních křížích a adventních kapličkách nabízíme další pokračování. Zkuste během postní doby dle obrázku a popisu najít a navštívit šest křížů. Něco se dozvíte, něco uděláte pro své zdraví i duchovní život.

Hledejme i v současnosti nové možnosti k vyjádření své víry.

Pokud dodržíte uvedené termíny  (nebo i sobota odpoledne před nedělí),  
možná u kříže najdete i malou odměnu.

 

Zpracováno ve farnosti sv. Martina, Třebíč 2021

Důležité odkazy na aktuální dění .

Kliknutím na událost se zobrazí podrobnosti.

 

Kalendář nastávajících akcí

Po zrušení mimořádných  opatření bude aktualizován.

Tříkrálová sbírka potrvá od 1. - 24. ledna 2021

17.00

KG - přímý přenos

Tříkrálový koncert - přímý přenos

Římskokatolická farnost Třebíč - město

kostel sv. Martina

Třebíč, Martinské nám. 87/20

Farář: P.Jiří Dobeš

560 000 522, 728 133 220

trebicmartin@volny.cz

http://www.trebicmartin.cz

Římskokatolická farnost Třebíč - město

kostel sv. Martina

Třebíč, Martinské nám. 87/20

Farář: P.Jiří Dobeš

560 000 522, 728 133 220

trebicmartin@volny.cz

http://www.trebicmartin.cz

Řím. kat. farnost Třebíč - Zámek

bazilika sv. Prokopa

Třebíč, Zámek 1

Farář: P. Pavel Opatřil

731 402 624

opatril@dieceze.cz

http://www.farnost-bazilika.cz

Řím. kat. farnost Třebíč-Jejkov

kostel Proměnění Páně

Třebíč, Otmarova 51/20

Farář: P. Vojtěch Loub

739 389 204

jejkov@jejkov.cz

http://www.jejkov.cz

Pravidelné bohoslužby