Římskokatolická farnost Třebíč-město

Kostel Svatého Martina

01_Pravidelné bohoslužby_2019_11 .png
01_Otevření_2019_11.png

Od 25. května se navyšuje počet osob na bohoslužbách až na 300

Ty bude možné slavit za dodržení stávajících pravidel:
 • V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob);

 • Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce;

 • Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;

 • Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;

 • Kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm;

 • Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat;

 • Kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.). Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče;

 • Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor;

 • Obdobná pravidla platí pro svatby a křty;

 • Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči;

 • Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě.

Praktické pokyny pro třebíčské kostely  budou postupně upřesňovány.

Sledujte novinky na nástěnkách a webových stránkách!

Od 25. května

Kostel sv. MARTINA

 • Od pondělí 25. května budou složeny mše svaté v časech jako obvykle.

 • Veškeré mše svaté jsou od 25. května bez potřeby vyzvednout si rezervační lístek.

 • Prosíme o dodržování dezinfekce rukou a rozestupů (obsazuje se každá druhá lavice).

 • V sakristii je možno si vyzvednout samostatné židličky k sezení. 

 • Kostel je otevřen denně od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin.

 • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před mší svatou.

 • Ve středu je příležitost ke svátosti smíření 8 - 10 a 14 - 16 hod.

v kostele sv. Martina
 
1/2 hod přede mší svatou.
Středa kromě prázdnin
  8.00 - 10.00
14.00 - 16.00 
farnosti
Po
St
Čt
9.00
14.00
9.00
15.00
- 11.00
- 17.00
- 11.00
- 17.00

24. května 2020

INFORMACE PRO
TŘEBÍČSKÉ FARNOSTI

POŘAD BOHOSLUŽEB v třebíčských kostelích na období 14 dní,
intence mší svatých, 

dění v třebíčských farnostech.

Neděle 7. června

Slavnost Nejsvětější Trojice

V poutním kostele Nejsvětější Trojice na hřbitově začala úprava podlahy pod lavice.

Všechny mše svaté budou v kostele  sv. Martina.


Neděle 14. června

Slavnost Těla a Krve Páně

8.00 -  po mši svaté bude pouze krátká adorace.

10.30 - po mši sv. bude malý průvod po kostele. Družičky, přineste si s sebou květiny na ozdobení cesty pro Ježíše skrytého v Eucharistii - malé bílé hostii.

1. svaté přijímání našich deseti dětí. Neděle 21. června v 10.30 

NAŠE SPOLEČENSTVÍ

ze dne 12. dubna

Pozdrav faráře
P. Jiřího Dobeše 
Třebíčanům .

Nové lavice do kostela Nejsvětější Trojice 

Ukázka bourání starých lavic a projekt nových lavic .
Nové lavice

Termín realizace:                        rok 2020

Zhotovitel:                                        Pavel Nedvědický, Truhlářství TRUKO, Lipník

Cena díla:                                        522 720 Kč s DPH


Současný stav:
Lavice jsou za hranicemi životnosti. Klekátka jsou podložena na několika místech kameny. 
Z  šesti bloků lavic se zachovalo 10 původních lavic, což je jen 1/3 z původního počtu. 
V kostele se nacházejí další lavice bez klekátek, které byly vyřazeny z kostela ve Vladislavi.
Další lavice pochází z kostela v Kralicích. Tyto jsou ze všech nejzachovalejší.

 

Nové lavice:
Na pořízení nových lavic byl ve spolupráci s biskupstvím vypracován projekt. 
V  lednu proběhlo výběrové řízení na realizaci. Výběrové řízení vyhrálo Truhlářství TRUKO, Lipník.
Lavice budou z dubového dřeva. Jejich vzhled bude přibližně kopírovat vzhled původních lavic.
Před pořízením nových lavic bude pod lavicemi odtěžena zemina a nahrazena kamennou drtí, aby vlhkost nestoupala do nových lavic.

Financování lavic:

Realizace projektu ve výši 522 720 Kč:

300 000 Kč  - Město Třebíč. 

222 720 Kč  -  farnost Třebíč-město

 

Úpravu podlahy pod lavicemi

151 317  Kč   -  farnost Třebíč-město

Ve farnosti Třebíč-město budou probíhat na tento účel pravidelné sbírky.

 

Děkujeme všem dárcům.

Videoposelství faráře P. Jiřího 

k jednotlivým týdnům Velikonoční doby

Kalendář nastávajících akcí

18.00

Kostel sv. Martina, Třebíč

Svatodušní vigilie s Iucernáriem.

Kostel sv. Martina, Třebíč

Všechny mše svaté budou v kostele sv. Martina

18.00

Kostel sv. Martina, Třebíč

Nebudou velké akce: výstup na věž, divadlo, koncerty. V čase od 18 do 22 hodin vždy v celou hodinu začne krátký koncert, slovo kněze, bude možnost jít po cestách vyznačených svíčkami a zažít tak netradiční atmosféru našeho chrámu.

Kostel sv. Martina, Třebíč

10.30

Kostel sv. Martina, Třebíč

1. svaté přijímání našich dětí

16.00

Karlovo nám. 41/30, Třebíč

Přednáška: „Závislosti v dnešní době“

Římskokatolická farnost Třebíč - město

kostel sv. Martina

Třebíč, Martinské nám. 87/20

Farář: P.Jiří Dobeš

560 000 522, 728 133 220

trebicmartin@volny.cz

http://www.trebicmartin.cz