Římskokatolická farnost Třebíč-město

Kostel Svatého Martina

01_Pravidelné bohoslužby_2019_11 .png
01_Otevření_2019_11.png
v kostele sv. Martina
 
1/2 hod přede mší svatou.
Středa kromě prázdnin
  8.00 - 10.00
14.00 - 16.00 
farnosti
Po
St
Čt
9.00
14.00
9.00
15.00
- 11.00
- 17.00
- 11.00
- 17.00

19. LEDNA 2020

INFORMACE PRO TŘEBÍČSKÉ FARNOSTI

POŘAD BOHOSLUŽEB v třebíčských kostelích na období 14 dní,
intence mší svatých, 

dění v třebíčských farnostech.

Aktuality a souhrnné zprávy farností Třebíče 

Nové varhany

jsou kompletně zaplaceny
včetně půjčky peněz z děkanského fondu.

SBÍRKY NA VARHANY JSOU UKONČENY!

DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮ A SPONZORŮM!

Kalendář nastávajících akcí

Papež František ustanovil třetí neděli v liturgickém mezidobí jako neděli Božího slova. Tento den, „věnovaný Božímu slovu, umožní církvi, aby prožila setkání se zmrtvýchvstalým Kristem, který i nám otevírá pokladnici svého slova, abychom ve světě mohli zvěstovat jeho nevyčerpatelné bohatství“.

Mše svatá se zpěvy z Taize a po ní adorace před Nejsvětější svátostí. Potemnělý kostel se svíčkami zve všechny, zvláště mládež.

Kostel sv. Martina, Třebíč

18.00

Folklorní Ples Třebíčských farností. Předprodej v bazilice začne v neděli 12.1. Věci do tomboly je možné nosit do sakristie nebo na faru.

Třebíč, Klub HÁJEK, Mládežnická 229

20.00

Vystoupí: Ondřej Valenta

Kostel sv. Martina, Třebíč

16.00

V úterý 11. února na Světový den nemocných bude při mši svaté v 8.00 hodin udělována svátost nemocných.

Kostel sv. Martina, Třebíč

8.00

Zbigniew Czendlik: Manželství je dar. Pořádá Zdravé město Třebíč v rámci kampaně NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ.

Hotel Atom, Třebíč

17.30

Pouť do Říma k 30. výročí svatořečení Anežky České.
Promítání a svědectví P. Jiřího Dobeše.

Klubovna kostela sv. Martina, Třebíč

19.00

P. MUDr. Vojtěch Novák: „MEMENTO MORI“ - POSLEDNÍ VĚCI ČLOVĚKA - Duchovní obnova ŽÍŽNÍM.

Kostel sv. Marina, Třebíč

14.00

Kurz

"Večery pro snoubence"

V Jihlavě od 9. března 2020 do konce dubna.

Kurz je určen snoubencům, kteří chtějí uzavřít církevní sňatek. 

!

Římskokatolická farnost Třebíč - město

kostel sv. Martina

Třebíč, Martinské nám. 87/20

Farář: P.Jiří Dobeš

560 000 522, 728 133 220

trebicmartin@volny.cz

http://www.trebicmartin.cz