Římskokatolická farnost Třebíč-město

Kostel Svatého Martina

01_Pravidelné bohoslužby_2019_11 .png
01_Otevření_2019_11.png
v kostele sv. Martina
 
1/2 hod přede mší svatou.
Středa kromě prázdnin
  8.00 - 10.00
14.00 - 16.00 
farnosti
Po
St
Čt
9.00
14.00
9.00
15.00
- 11.00
- 17.00
- 11.00
- 17.00

24. ledna 2021

INFORMACE PRO
TŘEBÍČSKÉ FARNOSTI

POŘAD BOHOSLUŽEB v třebíčských kostelích 
na období 14 dní,
intence mší svatých, 

dění v třebíčských farnostech.

Mše svaté v kostele sv. Martina.

Od neděle 27. prosince  je zaveden rezervační systém.
Rezervaci je možné pouze na těchto stránkách farnosti, rezervační lístky nejsou zavedeny.

Na nedělní bohoslužby, včetně soboty večera, je třeba se přihlásit na webu farnosti a místo si rezervovat. Ve všední den je účast možná bez rezervace.

Na svátek Uvedení Páně do chrámu v úterý 2. února je třeba si také rezervovat místo.

Rezervujte se, moc prosíme, vždy jen na jednu mši svatou. Další si rezervujte až poté, co jste ji navštívili, aby se spravedlivě dostalo na všechny farníky!

S rezervací se počítá automaticky pro dva věřící, kteří si zadali úmysl, pro kostelníka, varhaníka a ministranta.

 

Prosíme o dodržování rozestupů, desinfekci rukou, nošení roušek a přijímání sv. eucharitie na ruku.

 

Svatá hostie se přijímá na levou ruku, pod kterou je pravá ruka. Při přijímání nastavte levou otevřenou ruku ve výši srdce a pravou rukou si pak svatou hostii podejte do úst. Hostie se přijímá hned před zraky podávajícího.

Bohoslužby v Třebíči

Na  bohoslužby ve všech třebíčských kostelích je nutná rezervace míst přes webové stránky.

Sledujte webové stránky třebíčských farností .

V kostele sv. Martina jsou nedělní katecheze pro předškolní a školní děti pouze při mši sv. v 10.30.

Svaté přijímání se podává též v kostele sv. Martina v neděli v 9.15.

 

Kalendář nastávajících akcí

Po zrušení mimořádných  opatření bude aktualizován.

Tříkrálová sbírka potrvá od 1. - 24. ledna 2021

17.00

KG - přímý přenos

Tříkrálový koncert - přímý přenos

Římskokatolická farnost Třebíč - město

kostel sv. Martina

Třebíč, Martinské nám. 87/20

Farář: P.Jiří Dobeš

560 000 522, 728 133 220

trebicmartin@volny.cz

http://www.trebicmartin.cz

Římskokatolická farnost Třebíč - město

kostel sv. Martina

Třebíč, Martinské nám. 87/20

Farář: P.Jiří Dobeš

560 000 522, 728 133 220

trebicmartin@volny.cz

http://www.trebicmartin.cz

Řím. kat. farnost Třebíč - Zámek

bazilika sv. Prokopa

Třebíč, Zámek 1

Farář: P. Pavel Opatřil

731 402 624

opatril@dieceze.cz

http://www.farnost-bazilika.cz

Řím. kat. farnost Třebíč-Jejkov

kostel Proměnění Páně

Třebíč, Otmarova 51/20

Farář: P. Vojtěch Loub

739 389 204

jejkov@jejkov.cz

http://www.jejkov.cz