Ředitel CHARITY DĚKUJE!

Dovolte mi, abych Vám poděkoval za Vaši spolupráci, pomoc a podporu Oblastní charity Třebíč v tomto roce i za Vaše modlitby, kterými jste nás po celý rok provázeli. Petr Jašek, ředitel Oblastní charity Třebíč

Dovolte mi, abych Vám poděkoval za Vaši spolupráci, pomoc a podporu Oblastní charity Třebíč v tomto roce i za Vaše modlitby, kterými jste nás po celý rok provázeli.

Přeji Vám radostné Vánoce a mnoho dobrého v novém roce.

Ať Vám všem Pán žehná.

Petr Jašek, ředitel Oblastní charity Třebíč

Římskokatolická farnost Třebíč - město

kostel sv. Martina

Třebíč, Martinské nám. 87/20

Farář: P.Jiří Dobeš

560 000 522, 728 133 220

trebicmartin@volny.cz

http://www.trebicmartin.cz

Řím. kat. farnost Třebíč - Zámek

bazilika sv. Prokopa

Třebíč, Zámek 1

Farář: P. Pavel Opatřil

731 402 624

opatril@dieceze.cz

http://www.farnost-bazilika.cz

Řím. kat. farnost Třebíč-Jejkov

kostel Proměnění Páně

Třebíč, Otmarova 51/20

Farář: P. Vojtěch Loub

739 389 204

jejkov@jejkov.cz

http://www.jejkov.cz