X

Ředitel CHARITY DĚKUJE!

9. prosince 2019

pondělí

Dovolte mi, abych Vám poděkoval za Vaši spolupráci, pomoc a podporu Oblastní charity Třebíč v tomto roce i za Vaše modlitby, kterými jste nás po celý rok provázeli. Petr Jašek, ředitel Oblastní charity Třebíč

Dovolte mi, abych Vám poděkoval za Vaši spolupráci, pomoc a podporu Oblastní charity Třebíč v tomto roce i za Vaše modlitby, kterými jste nás po celý rok provázeli.

Přeji Vám radostné Vánoce a mnoho dobrého v novém roce.

Ať Vám všem Pán žehná.

Petr Jašek, ředitel Oblastní charity Třebíč