„MEMENTO MORI“ - POSLEDNÍ VĚCI ČLOVĚKA

14.00

Kostel sv. Marina, Třebíč

P. MUDr. Vojtěch Novák: „MEMENTO MORI“ - POSLEDNÍ VĚCI ČLOVĚKA - Duchovní obnova ŽÍŽNÍM.

Program:

14,00 uvítání a společné chvály, díky za doprovodu hudebníků

14,15 1. přednáška - P. MUDr. Vojtěch NOVÁK

15,15 2. přednáška 2, - P. MUDr. Vojtěch NOVÁK

16,00 přestávka s občerstvením

16,20 beseda s P. MUDr. Vojtěchem NOVÁKEM

16,50 adorace před Nejsvětější svátosti

17,15 přestávka

17,30 Modlitba sv. růžence

18,00 mše svatá - P. MUDr. Vojtěch NOVÁK

 

Do začátku mše svaté budou možnost svátost smíření

nebo duchovní pohovor s knězem.

Římskokatolická farnost Třebíč - město

kostel sv. Martina

Třebíč, Martinské nám. 87/20

Farář: P.Jiří Dobeš

560 000 522, 728 133 220

trebicmartin@volny.cz

http://www.trebicmartin.cz

Řím. kat. farnost Třebíč - Zámek

bazilika sv. Prokopa

Třebíč, Zámek 1

Farář: P. Pavel Opatřil

731 402 624

opatril@dieceze.cz

http://www.farnost-bazilika.cz

Řím. kat. farnost Třebíč-Jejkov

kostel Proměnění Páně

Třebíč, Otmarova 51/20

Farář: P. Vojtěch Loub

739 389 204

jejkov@jejkov.cz

http://www.jejkov.cz