X

„MEMENTO MORI“ - POSLEDNÍ VĚCI ČLOVĚKA

21. března 2020

sobota

14.00

Kostel sv. Marina, Třebíč

P. MUDr. Vojtěch Novák: „MEMENTO MORI“ - POSLEDNÍ VĚCI ČLOVĚKA - Duchovní obnova ŽÍŽNÍM.

Program:

14,00 uvítání a společné chvály, díky za doprovodu hudebníků

14,15 1. přednáška - P. MUDr. Vojtěch NOVÁK

15,15 2. přednáška 2, - P. MUDr. Vojtěch NOVÁK

16,00 přestávka s občerstvením

16,20 beseda s P. MUDr. Vojtěchem NOVÁKEM

16,50 adorace před Nejsvětější svátosti

17,15 přestávka

17,30 Modlitba sv. růžence

18,00 mše svatá - P. MUDr. Vojtěch NOVÁK

 

Do začátku mše svaté budou možnost svátost smíření

nebo duchovní pohovor s knězem.