X

Mariazellská slavnost

29. srpna 2020

sobota

16.00

Kostel sv. Martina, Třebíč

Poděkujeme Bohu a Panně Marii za ochranu Třebíče.
Zveme k hojné účasti všechny Třebíčany, zvláště ty,
kteří se nemohli zúčastnit každoroční děkovné pouti do Mariazell. Během růžence je příležitost ke svátosti smíření - ke zpovědi.

16.00 - modlitba svatého růžence prokládána fanfárami, současně je možné přistoupit ke svátosti smíření

18.00 - slavná mše svatá, hlavním celebrantem bude P. Marek Dunda, farář ve Vranově nad Dyjí. 

Při mši svaté zazpívá Svatomartinský sbor: 

Kryštof Harant: Maria Kron, William Byrd: Ave Verum.

19.10 - průvod s Mariazellskou soškou Panny Marie a se svícemi. Přineste si, prosím, s sebou svíčky.


Během růžence je příležitost ke svátosti smíření - ke zpovědi.