Mariazellská slavnost

16.00

Kostel sv. Martina, Třebíč

Poděkujeme Bohu a Panně Marii za ochranu Třebíče.
Zveme k hojné účasti všechny Třebíčany, zvláště ty,
kteří se nemohli zúčastnit každoroční děkovné pouti do Mariazell. Během růžence je příležitost ke svátosti smíření - ke zpovědi.

16.00 - modlitba svatého růžence prokládána fanfárami, současně je možné přistoupit ke svátosti smíření

18.00 - slavná mše svatá, hlavním celebrantem bude P. Marek Dunda, farář ve Vranově nad Dyjí. 

Při mši svaté zazpívá Svatomartinský sbor: 

Kryštof Harant: Maria Kron, William Byrd: Ave Verum.

19.10 - průvod s Mariazellskou soškou Panny Marie a se svícemi. Přineste si, prosím, s sebou svíčky.


Během růžence je příležitost ke svátosti smíření - ke zpovědi.

Římskokatolická farnost Třebíč - město

kostel sv. Martina

Třebíč, Martinské nám. 87/20

Farář: P.Jiří Dobeš

560 000 522, 728 133 220

trebicmartin@volny.cz

http://www.trebicmartin.cz

Řím. kat. farnost Třebíč - Zámek

bazilika sv. Prokopa

Třebíč, Zámek 1

Farář: P. Pavel Opatřil

731 402 624

opatril@dieceze.cz

http://www.farnost-bazilika.cz

Řím. kat. farnost Třebíč-Jejkov

kostel Proměnění Páně

Třebíč, Otmarova 51/20

Farář: P. Vojtěch Loub

739 389 204

jejkov@jejkov.cz

http://www.jejkov.cz