X

1. neděle adventní

30. listopadu 2019

sobota

Ježíši přijď! Sem a teď!

 

 

Přijď, Pane Ježíši!
Střelná modlitba (nejen) v adventu

„Duch i nevěsta praví: ‘Přijď!’ A kdokoliv to slyší, ať řekne: ‘Přijď!’ Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. ... Ten, od něhož je to svědectví, praví: ‘Ano, přijdu brzo.’ Amen, přijď, Pane Ježíši! Milost Pána Ježíše se všemi“ (Zj 22,17.20-21).

Tento text čteme obvykle v adventu a týká se druhého Kristova příchodu.

Ale vnímejme druhý Kristův příchod jako něco přítomného. Jako něco, co se děje tady a teď. Co právě probíhá a čeho se účastníme.

Prosba po jeho přítomnosti tady a teď.

Naše modlitba „Přijď, Pane Ježíši“ - aramejsky: „Maranatha“ je niterným vzýváním Krista. Je to volání po jeho přítomnosti v našem srdci i ve světě. Tady a teď. Nyní i navěky.

Tuto krátkou a naléhavou modlitbu se můžeme opakovaně modlit – ba přímo volat jak v chrámě, tak i v ústraní, v tichu při hořící svíci, ale také kdekoliv v ruchu města a života, v práci, na chodníku, v parku na lavičce, u sporáku, u počítače…

Přijď, Pane Ježíši!
Maranatha!