X

1. svaté přijímání

20. června 2020

sobota

10.30

Kostel sv. Martina, Třebíč

1. svaté přijímání našich dětí

V neděli 14. června při mši sv. v 10.30 bude 1. svaté přijímání našich deseti dětí.