AKCE NA JARNÍ PRÁZDNINY

9.00

Oblastní charita Třebíč - Klubíčko Třebíč, ul. L. Pokorného 15

Prázdninová cesta za poznáním řemesel pro děti a jejich rodiče či prarodiče: úterý 10. 3. a středa 11. 3. 2020 od 9 do 15 hodin

Prázdninová cesta za poznáním řemesel pro děti a jejich rodiče či prarodiče: úterý 10. 3. a středa 11. 3. 2020 od 9 do 15 hodin v prostorách Oblastní charity Třebíč - Klubíčka Třebíč na ul. L. Pokorného 15

návštěva expozice Cesty časem, vyzkoušení si středověkých řemesel poznávání města z vysoké věže, návštěva keramické dílny pečení palačinek, vaření teplého bylinkového čaje, ruční vyrábění cukrové vaty

Je možné si přihlásit i jen na jeden den. Vstupné je dobrovolné. Kapacita omezena. Změna programu vyhrazena.

Na program je nutné se přihlásit na tel. 605 372 765 nebo e-mail: centrumruth@trebic.charita.cz

Římskokatolická farnost Třebíč - město

kostel sv. Martina

Třebíč, Martinské nám. 87/20

Farář: P.Jiří Dobeš

560 000 522, 728 133 220

trebicmartin@volny.cz

http://www.trebicmartin.cz

Řím. kat. farnost Třebíč - Zámek

bazilika sv. Prokopa

Třebíč, Zámek 1

Farář: P. Pavel Opatřil

731 402 624

opatril@dieceze.cz

http://www.farnost-bazilika.cz

Řím. kat. farnost Třebíč-Jejkov

kostel Proměnění Páně

Třebíč, Otmarova 51/20

Farář: P. Vojtěch Loub

739 389 204

jejkov@jejkov.cz

http://www.jejkov.cz