Extrémní noční křížová cesta

18.00

Přibyslavice

Extrémní noční křížová cesta z Přibyslavic do Kostelního Vydří

Zahájení mší svatou v kostele v Přibyslavicích, celebruje o. biskup Pavel Konsbul.

Zakončení v sobotu v 8 hodin mší svatou, celebruje o. Vojtěch Loub.

Nutné vybavení: kvalitní obuv, čelovka, jídlo, teplé pití, mapy v mobilu.

Římskokatolická farnost Třebíč - město

kostel sv. Martina

Třebíč, Martinské nám. 87/20

Farář: P.Jiří Dobeš

560 000 522, 728 133 220

trebicmartin@volny.cz

http://www.trebicmartin.cz

Řím. kat. farnost Třebíč - Zámek

bazilika sv. Prokopa

Třebíč, Zámek 1

Farář: P. Pavel Opatřil

731 402 624

opatril@dieceze.cz

http://www.farnost-bazilika.cz

Řím. kat. farnost Třebíč-Jejkov

kostel Proměnění Páně

Třebíč, Otmarova 51/20

Farář: P. Vojtěch Loub

739 389 204

jejkov@jejkov.cz

http://www.jejkov.cz