Farní kavárna: Pouť do Říma k 30, výročí svatořečení Anežky České.

19.00

Klubovna kostela sv. Martina, Třebíč

Pouť do Říma k 30. výročí svatořečení Anežky České.
Promítání a svědectví P. Jiřího Dobeše.

V listopadu 2019 uběhlo 30 let od svatořečení sv. Anežky České.

K této příležitosti se konala ve dnech 11. až 13. listopadu 2019 národní pouť do Říma, při které se děkovalo za dar svobody a prosilo za duchovní obrodu naší země.

Poutě se účastnili čeští a moravští biskupové a poutníci z celé republiky.

V rámci středeční generální audience se poutníci setkali také s papežem Františkem.

Otec Jiří byl účastníkem pouti a bude o ní vyprávět a promítat.

Římskokatolická farnost Třebíč - město

kostel sv. Martina

Třebíč, Martinské nám. 87/20

Farář: P.Jiří Dobeš

560 000 522, 728 133 220

trebicmartin@volny.cz

http://www.trebicmartin.cz

Řím. kat. farnost Třebíč - Zámek

bazilika sv. Prokopa

Třebíč, Zámek 1

Farář: P. Pavel Opatřil

731 402 624

opatril@dieceze.cz

http://www.farnost-bazilika.cz

Řím. kat. farnost Třebíč-Jejkov

kostel Proměnění Páně

Třebíč, Otmarova 51/20

Farář: P. Vojtěch Loub

739 389 204

jejkov@jejkov.cz

http://www.jejkov.cz