X

Farní kavárna: Práce jako dar

22. listopadu 2019

pátek

19.00

Klubovna kostela sv. Martina.

Přednáška Boleslava Vraného, Ph.D.
Práce jako místo setkání s Bohem i s bližními.

  • Etické otázky práce.

  • Práce jako příležitost k radosti z poznání.

  • Práce jako příležitost ke chvále Božího díla a

  • vděčnosti Bohu i lidem.

  • Práce jako možnost evangelizace, hravosti, hrdinství, setkání

  • a sdílení se s bližními.