Farní kavárna: Práce jako dar

19.00

Klubovna kostela sv. Martina.

Přednáška Boleslava Vraného, Ph.D.
Práce jako místo setkání s Bohem i s bližními.

  • Etické otázky práce.

  • Práce jako příležitost k radosti z poznání.

  • Práce jako příležitost ke chvále Božího díla a

  • vděčnosti Bohu i lidem.

  • Práce jako možnost evangelizace, hravosti, hrdinství, setkání

  • a sdílení se s bližními.

Římskokatolická farnost Třebíč - město

kostel sv. Martina

Třebíč, Martinské nám. 87/20

Farář: P.Jiří Dobeš

560 000 522, 728 133 220

trebicmartin@volny.cz

http://www.trebicmartin.cz

Řím. kat. farnost Třebíč - Zámek

bazilika sv. Prokopa

Třebíč, Zámek 1

Farář: P. Pavel Opatřil

731 402 624

opatril@dieceze.cz

http://www.farnost-bazilika.cz

Řím. kat. farnost Třebíč-Jejkov

kostel Proměnění Páně

Třebíč, Otmarova 51/20

Farář: P. Vojtěch Loub

739 389 204

jejkov@jejkov.cz

http://www.jejkov.cz