Noc pro Pána - celonoční adorace na Jejkově

20.00

Kostel na Jejkově

Noc pro Pána (celonoční adorace) se bude konat v kostele na Jejkově v noci z 20. na 21. března (pátek/sobota).

Noc pro Pána (celonoční adorace) se bude konat v kostele na Jejkově v noci z 20. na 21. března (pátek/sobota): POZOR ZMĚNA: Noc pro Pána začne až ve 20 hodin, zakončena bude v sobotu ráno v 7.30 pouze svátostným požehnáním, mše sv. nebude. Od 21.30 do cca 22.15 bude adorace doprovázena zpěvy z Taizé. Během noci bude vstup do kostela možný pouze z Otmarovy ulice.

Římskokatolická farnost Třebíč - město

kostel sv. Martina

Třebíč, Martinské nám. 87/20

Farář: P.Jiří Dobeš

560 000 522, 728 133 220

trebicmartin@volny.cz

http://www.trebicmartin.cz

Řím. kat. farnost Třebíč - Zámek

bazilika sv. Prokopa

Třebíč, Zámek 1

Farář: P. Pavel Opatřil

731 402 624

opatril@dieceze.cz

http://www.farnost-bazilika.cz

Řím. kat. farnost Třebíč-Jejkov

kostel Proměnění Páně

Třebíč, Otmarova 51/20

Farář: P. Vojtěch Loub

739 389 204

jejkov@jejkov.cz

http://www.jejkov.cz