vecer-chval--seraf-vojtech--2.jpg

19.00

Katolické gymnázium Třebíč

PŘÍPRAVA NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

Příprava na svátost biřmování začne 18. října 2019 v 19.00 hod v aule KG. Setkání budou probíhat do října 2020, kromě prázdnin, vždy v pátek od 19 do 21 hod.

 

Příprava na svátost biřmování začne 18. října 2019 v 19.00 hod v aule KG. Setkání budou probíhat do října 2020, kromě prázdnin, vždy v pátek od 19 do 21 hod. v prostorách Katolického gymnázia.

Přihlašovací list naleznete v sakristii Vašeho kostela. Přihlásit se může každý, kdo ještě nebyl biřmován, dovršil věk alespoň 15 let, žije s církví a touží přijmout tuto svátost křesťanské dospělosti. Více informací: P. Vojtěch Loub. 

  • Facebook