X

Přednáška: „Nebezpečí sociálních Sítí“

7. července 2020

úterý

17.00

Karlovo nám. 41/30, Třebíč

Lenka Veškrnová a Kristýna Jelečková: • Kyberkriminalita a bezpečný pohyb děti v kyberprostoru, a další témata

Nebezpečí sociálních Sítí

ve středu 8. 7. 2020 v 17.00 hod.

v prostorách Centra Ruth na Karlově náměstí 41/30 

(1. patro nad restaurací Třebíčanka)

Přijďte nahlédnout do on-line světa dětí a mladých

•             NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V ON-LINE SVĚTĚ

•             Kyberkriminalita a bezpečný pohyb děti v kyberprostoru

•             JAK BEZPEČNÉ používat INTERNET A ŘEŠIT KRIZOVÉ SITUACE

•             Rozpoznáni závislosti na internetu a sociálních síti

 

Lenka Veškrnová a Kristýna Jelečková jsou odbornými lektorkami programů primární prevence Oblastní charity Třebíč na základních a středních školách. Vedou programy zaměřené na rizikové chováni ve skupinách dětí a mládeže a věnuji se přímé práci s dětmi a mládeži ve školách.