Požehnání koledníkům Tříkrálové sbírky

10.30

Kostel sv. Martina, Třebíč

Požehnání koledníkům Tříkrálové sbírky

 

Pozvání na další doprovodné akce Tříkrálové sbírky:

Tříkrálová procházka z Kramolína na Babylon s troubením trubačů (5. 1. 2020 ve 13 h. od OÚ v Kramolíně)

Zimní plavba se třemi králi na palubě po Dalešické přehradě (12. 1. 2020 ve 13 h. z přístaviště v Kramolíně)

Tříkrálová sbírka v třebíčských kostelech v neděli 12. 1. 2020 po mších sv. při východu z kostela – pro ty, ke kterým se koledníci nedostali, a rádi by do sbírky přispěli.

 

Římskokatolická farnost Třebíč - město

kostel sv. Martina

Třebíč, Martinské nám. 87/20

Farář: P.Jiří Dobeš

560 000 522, 728 133 220

trebicmartin@volny.cz

http://www.trebicmartin.cz

Řím. kat. farnost Třebíč - Zámek

bazilika sv. Prokopa

Třebíč, Zámek 1

Farář: P. Pavel Opatřil

731 402 624

opatril@dieceze.cz

http://www.farnost-bazilika.cz

Řím. kat. farnost Třebíč-Jejkov

kostel Proměnění Páně

Třebíč, Otmarova 51/20

Farář: P. Vojtěch Loub

739 389 204

jejkov@jejkov.cz

http://www.jejkov.cz