Poutní Slavnost Nejsvětější Trojice

Kostel sv. Martina, Třebíč

Všechny mše svaté budou v kostele sv. Martina

V neděli 7. června o Slavnosti Nejsvětější Trojice budou všechny mše svaté u sv. Martina. V poutním kostele Nejsvětější Trojice na hřbitově začala úprava podlahy pod lavice.

Římskokatolická farnost Třebíč - město

kostel sv. Martina

Třebíč, Martinské nám. 87/20

Farář: P.Jiří Dobeš

560 000 522, 728 133 220

trebicmartin@volny.cz

http://www.trebicmartin.cz

Řím. kat. farnost Třebíč - Zámek

bazilika sv. Prokopa

Třebíč, Zámek 1

Farář: P. Pavel Opatřil

731 402 624

opatril@dieceze.cz

http://www.farnost-bazilika.cz

Řím. kat. farnost Třebíč-Jejkov

kostel Proměnění Páně

Třebíč, Otmarova 51/20

Farář: P. Vojtěch Loub

739 389 204

jejkov@jejkov.cz

http://www.jejkov.cz