X

Poutní Slavnost Nejsvětější Trojice

6. června 2020

sobota

Kostel sv. Martina, Třebíč

Všechny mše svaté budou v kostele sv. Martina

V neděli 7. června o Slavnosti Nejsvětější Trojice budou všechny mše svaté u sv. Martina. V poutním kostele Nejsvětější Trojice na hřbitově začala úprava podlahy pod lavice.