Promítání: Pouť po Jižních Čechách na kolech.

19.00

Klubovna kostela sv. Martina

P. Jiří Dobeš se podělí o nádherné zážitky z poutě na kolech po Jižních Čechách: Nové Hrady, Dobrá Voda, Nové Dvory, Horní Stropnice, vesnice Pohoří na Šumavě, Svatý Kámen, Nejsvětější Trojice aj.

Pouť na kolech

Po roce se opět vydalo na pouť na patnáct cyklistů. Hned první den jsme kousek za Třebíčí zmokli, ale velmi brzo jsme zase uschnuli. V ostatní dny to už bylo lepší. Našim cílem byly Jižní Čechy. V Nových Hradech jsme přespávali v Hotelu Máj a odtud vyjížděli na zajímavá potní místa. Dobrá Voda byla Blízko Nových Dvorů a tak jsme se odpoledne stihli i vykoupat v Horních Stropnicích, kde je krásné koupaliště a neplatí se tam. Další den - ve středu -  jsme navštívili vesnici Pohoří na Šumavě, kde je vidět část kostela - presbytář - vzorně opravenou a část kostela - hlavní loď - jen zakonzervovanou, protože zde v dřívějších dobách spadl strop a střecha kostela. Ten den jsme navštívili i Svatý Kámen, kde je rozpůlená skála. Nejvíce se mi ale líbil kostel Nejsvětější Trojice u stejnojmenné vesnice. Je to krásné poutní místo se šindelovou střechou blízko Trhových Svin. Celkem jsme najeli na 470 km. Tentokrát jsme ujeli nejvíce za den jen 93 km, zato jsme nastoupali na 4 500 výškových metrů. Na poutních místech jsme slavili společnou mši svatou cestou jsme se pomodlili téměř celý růženec. Páteční večer jsme zakončili posezením u ohně v Rancířově, odkud jsme se vydali následující den domů.

Chcete-li vidět a slyšet něco více, tak vás zvu na promítání v sobotu 19. září po 19 hodině do klubovny v kostele sv. Martina. P. Jiří

Římskokatolická farnost Třebíč - město

kostel sv. Martina

Třebíč, Martinské nám. 87/20

Farář: P.Jiří Dobeš

560 000 522, 728 133 220

trebicmartin@volny.cz

http://www.trebicmartin.cz

Řím. kat. farnost Třebíč - Zámek

bazilika sv. Prokopa

Třebíč, Zámek 1

Farář: P. Pavel Opatřil

731 402 624

opatril@dieceze.cz

http://www.farnost-bazilika.cz

Řím. kat. farnost Třebíč-Jejkov

kostel Proměnění Páně

Třebíč, Otmarova 51/20

Farář: P. Vojtěch Loub

739 389 204

jejkov@jejkov.cz

http://www.jejkov.cz