X

Setkání lektorů

27. února 2020

čtvrtek

18.50

Klubovna kostela sv. Martina

Setkání lektorů se uskuteční ve čtvrtek 27. února po večerní mši svaté

Setkání lektorů se uskuteční ve čtvrtek 27. února po večerní mši svaté v 18.50 v Klubovně kostela u kůru. Předčítat Boží slovo je velká zodpovědnost vůči lidem, kteří nás poslouchají i vůči Božímu slovu, které promlouvá i k nám samotným. Nestačí jen slovo číst, je třeba mu rozumět a také ho žít každý den.