Setkání lektorů

18.50

Klubovna kostela sv. Martina

Setkání lektorů se uskuteční ve čtvrtek 27. února po večerní mši svaté

Setkání lektorů se uskuteční ve čtvrtek 27. února po večerní mši svaté v 18.50 v Klubovně kostela u kůru. Předčítat Boží slovo je velká zodpovědnost vůči lidem, kteří nás poslouchají i vůči Božímu slovu, které promlouvá i k nám samotným. Nestačí jen slovo číst, je třeba mu rozumět a také ho žít každý den.

Římskokatolická farnost Třebíč - město

kostel sv. Martina

Třebíč, Martinské nám. 87/20

Farář: P.Jiří Dobeš

560 000 522, 728 133 220

trebicmartin@volny.cz

http://www.trebicmartin.cz

Řím. kat. farnost Třebíč - Zámek

bazilika sv. Prokopa

Třebíč, Zámek 1

Farář: P. Pavel Opatřil

731 402 624

opatril@dieceze.cz

http://www.farnost-bazilika.cz

Řím. kat. farnost Třebíč-Jejkov

kostel Proměnění Páně

Třebíč, Otmarova 51/20

Farář: P. Vojtěch Loub

739 389 204

jejkov@jejkov.cz

http://www.jejkov.cz