X

Setkání podporovatelů ochrany nenarozeného života

25. března 2020

středa

16.00

Kostel sv. Martina, Třebíč

3. setkání podporovatelů ochrany nenarozeného života

PROGRAM:

16.00 mše sv. v kostele u sv. Martina (za ochranu nenarozených dětí, za nenarozené děti násilně potracené, za ženy trpící po potratu) – slouží p. Jiří Dobeš.

17.00 představení a požehnání interaktivní výstavy„Život je dar – rozrůstající se rodina“ zaměřené na vývoj dítěte od početí do porodu (v kostele sv. Martina)

17.30 diskuze nad aktuálními pro-life tématy v Centru Ruth na Karlově nám. 41/30 - vedou certifikované lektorky CENAP Brno Ing. Bc. Marcela Blažková a Ing. Bc. Lucie Hospůdková + výstava o mateřství „Kořeny života“ duly Lucie Matějíčkové.