Setkání podporovatelů ochrany nenarozeného života

16.00

Kostel sv. Martina, Třebíč

3. setkání podporovatelů ochrany nenarozeného života

PROGRAM:

16.00 mše sv. v kostele u sv. Martina (za ochranu nenarozených dětí, za nenarozené děti násilně potracené, za ženy trpící po potratu) – slouží p. Jiří Dobeš.

17.00 představení a požehnání interaktivní výstavy„Život je dar – rozrůstající se rodina“ zaměřené na vývoj dítěte od početí do porodu (v kostele sv. Martina)

17.30 diskuze nad aktuálními pro-life tématy v Centru Ruth na Karlově nám. 41/30 - vedou certifikované lektorky CENAP Brno Ing. Bc. Marcela Blažková a Ing. Bc. Lucie Hospůdková + výstava o mateřství „Kořeny života“ duly Lucie Matějíčkové.

Římskokatolická farnost Třebíč - město

kostel sv. Martina

Třebíč, Martinské nám. 87/20

Farář: P.Jiří Dobeš

560 000 522, 728 133 220

trebicmartin@volny.cz

http://www.trebicmartin.cz

Řím. kat. farnost Třebíč - Zámek

bazilika sv. Prokopa

Třebíč, Zámek 1

Farář: P. Pavel Opatřil

731 402 624

opatril@dieceze.cz

http://www.farnost-bazilika.cz

Řím. kat. farnost Třebíč-Jejkov

kostel Proměnění Páně

Třebíč, Otmarova 51/20

Farář: P. Vojtěch Loub

739 389 204

jejkov@jejkov.cz

http://www.jejkov.cz