Svátost nemocných

8.00

Kostel sv. Martina, Třebíč

V úterý 11. února na Světový den nemocných bude při mši svaté v 8.00 hodin udělována svátost nemocných.

 

V úterý 11. února na Světový den nemocných bude při mši svaté v 8.00 hodin udělována svátost nemocných.

Od 7.00 hodin se zpovídá.

Hodné přijetí této svátosti napomáhá k hlubšímu prožívání stáří a konce života, napomáhá naše bolesti obětovat Bohu, odevzdat mu celý svůj život a připravit se na dobrý závěr pozemského života. Napomáhá k uzdravení těla, je-li to Boží vůle. mše svatá v 7.15 nebude. V kostele jsou nachystány lístky k přijetí svátosti. Vyplňte je a odevzdejte při udílení svátosti nemocných.

Římskokatolická farnost Třebíč - město

kostel sv. Martina

Třebíč, Martinské nám. 87/20

Farář: P.Jiří Dobeš

560 000 522, 728 133 220

trebicmartin@volny.cz

http://www.trebicmartin.cz

Řím. kat. farnost Třebíč - Zámek

bazilika sv. Prokopa

Třebíč, Zámek 1

Farář: P. Pavel Opatřil

731 402 624

opatril@dieceze.cz

http://www.farnost-bazilika.cz

Řím. kat. farnost Třebíč-Jejkov

kostel Proměnění Páně

Třebíč, Otmarova 51/20

Farář: P. Vojtěch Loub

739 389 204

jejkov@jejkov.cz

http://www.jejkov.cz