X

Tříkrálová sbírka

31. prosince 2020

čtvrtek

Tříkrálová sbírka potrvá od 1. - 24. ledna 2021

Na Nový rok začne tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou České republiky. Tentokrát potrvá od 1. do 24. ledna 2021.

Rádi bychom v tomto čase koledovali tradičně, tedy dům od domu tak, jak jsou lidé zvyklí. Mnoho z nich se každoročně na koledníky těší a jsou pro ně požehnáním a radostí. Záležet ale bude na aktuální epidemiologické situaci. Cílem Tříkrálové sbírky je rozdávat radost, Boží požehnání a příležitost přispět na potřebné. Nově chce toto tříkrálové poslání Charita šířit i online cestou. Stačí, když lidé budou sledovat aktuální informace na webu a sociálních sítích Charity,“ říká ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.

Připravuje se koleda s respektem k ochraně zdraví koledníků i obyvatel. Pokud to situace dovolí, budou koledníci obcházet domácnosti s rouškami na obličeji a dbát zvýšených hygienických opatření. Zároveň se rozvine i koleda online, kdy bude možno přispět do sbírky bezhotovostně. V případě, že bude vyhlášen 5. stupeň bezpečnostních opatření, koledníci přestanou obcházet domy, kasičky by pak byly umístěny v obcích na veřejně přístupných místech – obecní úřad, obchod apod.
A stále bude možné využít online koledu. Pro přispění Oblastní charitě Třebíč stačí pro bližší informace rozkliknout webové stránky www.trebic.charita.cz nebo FB Tříkrálová sbírka Třebíč 2021. Přispět lze přes ONLINE kasičku, přispěním na účet, platbou přes QR kód či zaslat DMS.

I Oblastní charita Třebíč se na koledování chystá. Z kanceláře nové koordinátorky Tříkrálové sbírky v Třebíči Marie Chaloupkové mizí pro koledníky připravené igelitky s cukry, letáky, křídami, kalendáříky, dárečky, průkazkami, pokladničkami, a navíc i rouškami a dezinfekcí: „Rozvoz do obcí je hotov a zbytek čeká na třebíčské koledníky: Pevně doufáme, že se koleda bude moci alespoň v omezené formě konat. Asistentům v obcích doporučuji, jak konkrétně se u nich do sbírky mohou zapojit, aby hygienická pravidla byla dodržena," vysvětluje koordinátorka a dodává: "Pro bezpečnější koledu v Třebíči máme k dispozici i 3 platební terminály pro přispění kartou."

Akce k Tříkrálové sbírce se přesouvají do online prostředí
4. ledna 2021 v 17.00
- Zahajovací koncert k Tříkrálové sbírce 2021 v Třebíči – online

Hezkým zvykem se staly akce doprovázející sbírku - průvody Tří králů, prozpěvování koled, návštěvy podporovatelů apod. Vloni se v Třebíči zrodila nová tradice Tříkrálových koncertů. Rádi bychom v ní pokračovali. Forma bude tentokrát virtuální, ale věříme, že i tak posluchačům přinese příjemný zážitek a pohodu do jejich domovů. K poslechu krásné hudby Vás co nejsrdečněji zveme v pondělí 4. 1. 2021 v 17 h. v přímém přenosu z auly Katolického gymnázia Třebíč. Zahrají mladí třebíčští umělci – Šárka Janíková na klavír, Vojtěch Čapek na housle, Mari Křížová a Lukáš Krupička na kytary spolu se zpěvem.

Odkaz na koncert je: https://youtu.be/-nrJ3buoMlI  Uvedeme jej na webu i Facebooku Oblastní charity Třebíč.