UKAŽ, že jsi KING!

Staň se třetím KRÁLEM!

UKAŽ, že jsi KING!

Staň se třetím KRÁLEM!

 

Kontaktujte nás a přihlaste se:

 

Martina Veselá, Dobrovolnické centrum Oblastní charity Třebíč, L. Pokorného 15

 

Tel. 775 179 314, 568 408 482

 

E-mail. dobrovolnici@trebic.charita.cz<mailto:dobrovolnici@trebic.charita.cz>

 

Těšíme se na Vás!

Římskokatolická farnost Třebíč - město

kostel sv. Martina

Třebíč, Martinské nám. 87/20

Farář: P.Jiří Dobeš

560 000 522, 728 133 220

trebicmartin@volny.cz

http://www.trebicmartin.cz

Řím. kat. farnost Třebíč - Zámek

bazilika sv. Prokopa

Třebíč, Zámek 1

Farář: P. Pavel Opatřil

731 402 624

opatril@dieceze.cz

http://www.farnost-bazilika.cz

Řím. kat. farnost Třebíč-Jejkov

kostel Proměnění Páně

Třebíč, Otmarova 51/20

Farář: P. Vojtěch Loub

739 389 204

jejkov@jejkov.cz

http://www.jejkov.cz