ZRUŠENO - Oslava svatého Martina - průvod světýlek.

16.00

Třebíč, kostel sv. Martina

Oslava svátku svatého Martina spojená s průvodem světýlek od kostela k Misijnímu kříži.

Program v kostele sv. Martina: 

•  „Děti, lehnout a nespat“ 

     výklad nástropních fresek ze života sv. Martina

•    Průvod světýlek za sv. Martinem 

     od kostela k Misijnímu kříži

S sebou: 

Teplé oblečení, doporučujeme baterky nebo čelovky.

Vlastní lampiony s bezpečnou elektrickou svíčkou.

Kdo můžete, vezměte do kostela karimatku.


Předpokládané zakončení 

cca 18-18.30h u Misijního kříže.

Akce se koná za každého

Římskokatolická farnost Třebíč - město

kostel sv. Martina

Třebíč, Martinské nám. 87/20

Farář: P.Jiří Dobeš

560 000 522, 728 133 220

trebicmartin@volny.cz

http://www.trebicmartin.cz

Řím. kat. farnost Třebíč - Zámek

bazilika sv. Prokopa

Třebíč, Zámek 1

Farář: P. Pavel Opatřil

731 402 624

opatril@dieceze.cz

http://www.farnost-bazilika.cz

Řím. kat. farnost Třebíč-Jejkov

kostel Proměnění Páně

Třebíč, Otmarova 51/20

Farář: P. Vojtěch Loub

739 389 204

jejkov@jejkov.cz

http://www.jejkov.cz