ZRUŠENO - Vzpomínkový večer na básníka Jana Zahradníčka

19.00

Klubovna kostela sv. Martina, Třebíč

Farnost u sv. Martina zve na vzpomínkový večer věnovaný básníkovi Janu Zahradníčkovi.

Jan Zahradníček je významný představitel české katolické poezie, překladatel, esejista a redaktor.

Od jeho narození uplynulo v lednu 115 let.

7. října uplyne 60 let od jeho úmrtí. 

Jan Zahradníček pocházel z Mastníku, navštěvoval gymnázium v Třebíči, později studoval na UK v Praze.  

Vzpomínat na něj budou a pořad připravili Antonín Malach 

a jeho hosté Marie Nováková a Miloslava Šebelová.

Římskokatolická farnost Třebíč - město

kostel sv. Martina

Třebíč, Martinské nám. 87/20

Farář: P.Jiří Dobeš

560 000 522, 728 133 220

trebicmartin@volny.cz

http://www.trebicmartin.cz

Řím. kat. farnost Třebíč - Zámek

bazilika sv. Prokopa

Třebíč, Zámek 1

Farář: P. Pavel Opatřil

731 402 624

opatril@dieceze.cz

http://www.farnost-bazilika.cz

Řím. kat. farnost Třebíč-Jejkov

kostel Proměnění Páně

Třebíč, Otmarova 51/20

Farář: P. Vojtěch Loub

739 389 204

jejkov@jejkov.cz

http://www.jejkov.cz