vecer-chval--seraf-vojtech--2.jpg

16.50

Sousoší sv. Cyrila a Metoděje na Karlově náměstí.

Zahájení doby Adventní

Žehnání adventního věnce pro naše město a adventních věnců pro naše domovy. Přineste si sebou vaše adventní věnce k požehnání.

Žehnání adventního věnce pro naše město a adventních věnců pro naše domovy začne v sobotu 30. listopadu v 16.50 u sousoší sv. Cyrila a Metoděje na Karlově náměstí. Přineste si sebou vaše adventní věnce k požehnání.

SYMBOL ADVENTNÍHO VĚNCE

V adventu vzhlížíme ke Světlu, mocnějšímu než všechna temnota. Proto na věnci, který je symbolem vítězství a radosti, postupně zapalujeme svíce. Světla tak na něm od nědele k neděli přibývá. Toto světlo symbolizuje Světlo, které každému člověku daroval Bůh: Ježíše Krista. „Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude chodit v temnotách...“ (Jan 8,12)

 

Dobrý Bože,

procházíme světem, který se od tebe odvrátil
a je plný temnoty a stínu.
Dej zazářit svému světlu
v našich srdcích
a veď nás temnotou našeho života
do tvé blízkosti plné jasu.

Nepotřebujeme:
  • Nepotřebujeme spěchat, ale potřebujeme čas naplnit.

  • Nepotřebujeme si užívat, ale potřebujeme smysluplně žít.

  • Nepotřebujeme všude být, ale navštívit své nejbližší.

  • Nepotřebujeme vše stihnout, ale potřebujeme udělat to nejpodstatnější - milovat druhé.

  • Nepotřebujeme mnoho povrchních přátel, ale potřebujeme lásku nejbližších.

  • Nepotřebujeme si vystačit sami, ale potřebujeme vpustit do svého života Boha i své bližní.

 

Kruh = symbol společenství - posilněme rodinu

Zelená = Božství, život - mysleme více na trvalé hodnoty

Čtyři svíce = čtyři adventní neděle - připravujme se

Postupné zapalování = probouzení touhy po Bohu

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now