top of page

NEDĚLNÍ KŘÍŽOVÁ CESTA

26. března 2023

neděle

14.30

Křížovou cestu vede mládež.

Modlitba křížové cesty je příležitost, abychom Ježíše rozpoznali na své vlastní cestě. Ne jako toho, kdo stojí mimo nás, kdo sleduje, jak ji zvládáme, ale jako toho, kdo žije, raduje se a trpí v nás. 

Je to příležitost pro setkání s Ježíšem ve vlastním srdci, které často bývá životními trápeními sevřené, neschopné přijmout lásku Boží ani lidskou.

bottom of page