Aktuality a souhrnné zprávy farností Třebíče 

Organizační informace

  • Sbírka na lavice do kostela Nejsvětější Trojice na starém hřbitově vynesla 22 400 Kč. 

  • Sbírka na Haléř sv. Petra vynesla 39 300,- Kč. Všem děkujeme, všem upřímné: Pán Bůh zaplať.

  • Adorace za povolání ke kněžství - ve čtvrtek 5. března po večerní mši svaté.

  • Pravidelná návštěvy nemocných - první pátek v měsíci - 6. března.

  • Křížové cesty: každou neděli v 7.30 a 14.30 a každou středu a pátek po ranní mši svaté v cca 7.50.

  • Kalendáře 2020 jsou k dostání za dobrovolný příspěvek u trezoru v kostele. Posledních 7 hrníčků za 80 Kč. Obslužte se sami.

Otec biskup Vojtěch oslaví biskupské jubileum

Letos oslaví otec biskup Vojtěch 30. výročí své biskupské služby. Po osmnácti letech sedisvakance, kdy v čele diecéze nestál biskup (po smrti biskupa Mons. ThDr. Karla Skoupého v roce 1972 ji vedl kapitulní vikář Ludvík Horký), papež Jan Pavel II. dne 14. února 1990 jmenoval brněnským sídelním biskupem rektora Kněžského semináře v Litoměřicích ThLic. Vojtěcha Cikrleho (v pořadí třináctý biskup brněnské diecéze).

 

Biskupské svěcení přijal v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně 31. března 1990. Podle statistiky je čtvrtý nejmladší biskup v dějinách diecéze (biskupské svěcení přijal velmi mladý – ve 43 letech) a je nejdéle působícím brněnským biskupem v historii diecéze od jejího založení v roce1777 a nejdéle sloužícím biskupem v českých a moravských diecézích.

Za dobu své služby vysvětil celkem 246 kněží. Je hlavním světitelem brněnských pomocných biskupů Mons. ThDr. Petra Esterky a Mons. Ing. Mgr. Pavla Konzbula, Dr., a spolusvětitelem dalších sedmi biskupů, např. současného vídeňského arcibiskupa Christopha kardinála Schönborna nebo olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera. V roce 2009 přivítal biskup Cikrle v Brně Svatého otce Benedikta XVI., prvního papeže, který navštívil naši diecézi.

Postní almužna 26. únor až 19. duben 2020

Moto: „Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný.“

Od popeleční středy budou nachystány ve farnostech postničky – papírové schránky, do kterých během postní doby můžete vhazovat své finanční příspěvky, které ušetříte odříkáním si během čtyřicetidenního postního období. Darovaný výtěžek využije Charita na pomoc lidem v tíživé situaci.

Popeleční středou začíná Postní doba, tzv. čtyřicetidenní, jejímž vrcholem jsou Velikonoce. Do postních dní se nepočítají neděle. Půst nás má vést k vnitřnímu obrácení a osvobození od věcí a postojů, které naše srdce činí nesvobodné. V době postní jsme pozváni k modlitbě, půstu, almužně a můžeme i přidat pokání (snaha o nápravu).

Postní almužna má smysl jen tehdy, je-li spojena s odřeknutím si něčeho, co si dopřáváme během roku. Může to být např. káva, zákusek, maso... Jinou formou může být návštěva "někoho", kterou jsme stále odkládali nebo usmíření se s jiným člověkem, nesledování televize a internetu apod.

Svatý otec František říká: "Nemám důvěru k almužně, která nic nestojí a která nebolí.“


Setkání lektorů se uskuteční ve čtvrtek 27. února po večerní mši svaté v 18.50 v Klubovně kostela u kůru.

Předčítat Boží slovo je velká zodpovědnost vůči lidem, kteří nás poslouchají i vůči Božímu slovu, které promlouvá i k nám samotným. Nestačí jen slovo číst, je třeba mu rozumět a také ho žít každý den. 


Paní Marie Nováková - květinářka slaví 75 let života.

Děkujeme ji za její obětavou službu pro náš chrám a vyprošujeme ji do dalších let plnost Božích milostí, radost ze služby Bohu, vděčnost farníků a zdraví duše i těla. 

Farnost u sv. Martina zve na vzpomínkový večer

věnovaný básníkovi Janu Zahradníčkovi v sobotu 14. března od 19 hod. v klubovně kostela sv. Martina.

Noc pro Pána (celonoční adorace)

se bude konat v kostele na Jejkově v noci z pátku 20. na sobotu 21. března. Noc pro Pána začne v pátek po večerní mši sv. (cca v 18.45), zakončena bude v sobotu v 7.30 děkovnou mší svatou.

Duchovní obnova ŽÍZNÍM s P. MUDr. Vojtěchem Novákem – „MEMENTO MORI“ (Poslední věci člověka)

se bude konat v sobotu 21. března od 14 hod. v kostele sv. Martina. Duchovní obnova bude zakončena mší svatou v 18 hod. 

Modlitby a poutě

Modlitby za naše děti. Milé maminky chtěly bychom vás pozvat k modlitbám za naše děti. Modlíme se vždy každé úterý v kostele na Jejkově po mši sv., která je v 16.30 hod. a ve středu v kostele sv. Martina po dětské mši sv., která je v 16 hod. Naše modlitby potřebují i dospělé děti. Nebojte se, nemusíte se zúčastňovat pravidelně, přijďte námi se modlit aspoň občas, určitě to naše děti potřebují. Těší se na vás maminky z hnutí modliteb matek - více informací můžete najít na https://www.modlitbymatek. Jarka Hlinková​

Děti, mládež, rodina

  • Jarní prázdniny s tvořením a v pohybu.

Od pondělí 9. 3. do pátku 13. 3. Sraz každý den v sakristii kostela na Jejkově v 9 hodin, vstup vchodem od zimního stadionu. Ukončení v 11.30 hodin.


 


  • Facebook