Aktuality a souhrnné zprávy farností Třebíče 

Organizační informace

 •  Průvodce adventem
  může pomoci k užitečnému prožití adventní doby. K doplnění biblických rozjímání byly letos použity myšlenky těchto autorů: papež František, Daniel Ange, Józef Augustyn, Vojtěch Cikrle, sv. Petr Julián Eymard, Bruno Ferrero, Anselm Grün, Ladislav Heryán, Anthony de Mello, Marie Svatošová, aj.  Cena jednoho kusu je 9 Kč.
  Průvodce adventem je dostupný uživatelům mobilních zařízení s operačním systémem Android, aplikaci bude možné zdarma stáhnout na Google Play. R. D. Mgr. Roman Kubín, ředitel Pastoračního střediska. 

  Žehnání adventního věnce pro naše město a adventních věnců pro naše domovy začne v sobotu 30. listopadu v 16.50 u sousoší sv. Cyrila a Metoděje na Karlově náměstí. Přineste si sebou vaše adventní věnce k požehnání.

 • Kurz Služba ve farnosti je pokračovacím vzdělávacím kurzem pro ty, kteří již absolvovali Teologický kurz nebo Katechetický kurz v minulosti (do roku 2001) nebo některou z teologických fakult a budou moci podávat ve farnostech (v kostele nebo u nemocných) svaté přijímání, budou při liturgii číst Boží slovo, povedou bohoslužbu slova bez kněze, křížovou cestu, růženec, breviář apod. Kurz bude probíhat formou čtyř sobotních intenzivních setkání (18. 1., 8. 2., 7. 3. a 21. 3. 2020) v Brně na Petrově 2 vždy od 8 do 15:40 hodin.  Všechny důležité informace ke kurzu jsou též uvedeny v samotné přihlášce; ke stažení na https://pastorace.biskupstvi.cz v rubrice Vzdělávací kurzy – kurz Služba ve farnosti, popř. u kněze ve farnosti. V případě zájmu zašlete prosím vyplněnou přihlášku nejpozději do 20. prosince 2019. R. D. Mgr. Roman Kubín, biskupský vikář pro pastoraci a vzdělávání.

 • Úmysly na mše svaté na příští rok se přijímají od 1. neděle adventní od soboty večera 30. listopadu - pět úmyslů za rodinu z toho nejvýše dva v neděli. Je třeba spravedlivě myslet i na druhé, kteří přijdou po nás. Už je to ale celkem zažité a za to jsem rád.Jeden úmysl na významnou rodinnou událost - výročí je možné objednat již během měsíce listopadu.

 • Volné úmysly v letošním roce: 11. - 14. 17., 20., 21., 23. a 24. prosince. 

 • Sbírka na misie vynesla 40 700 Kč. všem dárcům upřímné: Pán Bůh zaplať.

 • Sbírka na naše Svatomartinské varhany vynesla 25 600,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

 • Víkend 29. 11. - 1. 12. - Charitativní kavárna na Katolickém gymnáziu. V pátek bude otevřena od 17 - 22 hod., v 19 hod. beseda s Annou Váňovou, dobrovolnicí projektu: S Chutí pomáhat. Sobota 14 - 22 hod. a neděle 14 - 18 hod. (pořádá Halahoj ve spolupráci se studenty KG).

 • Sbírka na církevní školství se bude konat v naší diecézi  1. prosince na první neděli adventní.

 • Nové lavice pro kostel Nejsvětější Trojice. V roce 2020 plánujeme pořízení nových dubových lavic do kostela Nejsvětější Trojice. V současné době jsou v kostele lavice vyřazené z kostela ve Vladislavi a z Kralic, které jsou nejzachovalejší. Z původních lavic se zde nachází dva bloky po pěti lavicích. Lavice jsou silně napadené červotočem a velmi prohnilé. Některá klekátka jsou podložena kamenem. Již jednou v minulosti byly opravované, o čemž svědčí kovový plát na každé lavici. Ostatních asi 20 lavic už časem vzalo za své. V současné době se zpracovává dokumentace, která vychází z původních lavic. Orientační cena se předpokládá asi 600 - 800 tisíc korun. Pod lavicemi bude potřeba ještě přeložit cihelnou podlahu a podsypat kamením, aby vlhkost nestoupala do nových lavic.

 • Pozvání na adventní duchovní obnovu Fatimského apoštolátu v neděli 15. prosince od 16 hodin v kostele svatého Martina v Třebíči (modlitba sv. růžence, katecheze a v 18 hodin mše svatá). Obnovu povede Mons. Pavel Dokládal. Srdečně zveme všechny zájemce.

 • Mikuláš navštíví naše děti ve středu 4. prosince. V 16.00 je mše svatá a na závěr nás snad navštíví Mikuláš i s dárky.  

 •  Mariánské večeřadlo bude v pondělí 9. prosince u sv. Martina pod vedením P. Jaroslava Stříže. Od 13.00 možnost soukromých modliteb, 13.30 modlitba růžence; 14 hod. mše svatá, následuje Mariánské večeřadlo.

 • Příprava na 1. sv. přijímání pokračuje ve středu 11. prosince po mši svaté od 17 hodin. Předpokladem je, že děti chodí do náboženství již třetím rokem, pravidelná účast na nedělní mši sv. a především osobní vztah s Ježíšem, který se buduje skrze modlitbu. Další přípravy jsou od 8. ledna.

 • Katecheze pro předškolní děti ve dnech 25. a 26. prosince 1. ledna budou pouze při mši sv. v 10:30 hodin. Nově bude zařazena katecheze na Štědrý den při mši sv. v 16 hodin.

​​

Modlitby a poutě

Modlitby za naše děti. Milé maminky chtěly bychom vás pozvat k modlitbám za naše děti. Modlíme se vždy každé úterý v kostele na Jejkově po mši sv., která je v 16.30 hod. a ve středu v kostele sv. Martina po dětské mši sv., která je v 16 hod. Naše modlitby potřebují i dospělé děti. Nebojte se, nemusíte se zúčastňovat pravidelně, přijďte námi se modlit aspoň občas, určitě to naše děti potřebují. Těší se na vás maminky z hnutí modliteb matek - více informací můžete najít na https://www.modlitbymatek. Jarka Hlinková​

Děti, mládež, rodina

 • Adventní Duchna na faře ve Starči 6. - 8. prosince, příjezd v pátek 18.30 - 19 hod., ukončení neděle 12 hod., cena 250,- Kč. 
  Kontakt: Renata Jurková
  tel: 728 257 788
  jurkova.renata@gmail.com

 • Tradiční předvánoční tvoření pro děti - v sobotu 14. 12. v 9 hodin na jejkovské faře (vstup od zimního stadionu). Těšíme se na vás ☺. S sebou přezůvky a příspěvek 30 Kč na výrobní materiál.
   

Charita

 • Hledáme dobrovolníky! Pojďte to zkusit a pomozte vytvořit skupinku Tří králů 
  některé odpoledne od 1. do 14. ledna 2020 (vedoucí musí mít alespoň 15 let).
  Nabízíme: zájezd do Brna 2. 1. 2020 na slavnostní zahájení sbírky ve 14.00 hod. mší sv. 
  v katedrále na Petrově s malým občerstvením, pro každého drobný dárek, jako poděkování za koledování, bude připraveno kino. Více: Dobrovolnické centrum Oblastní charity Třebíč L. Pokorného 15, www.trebic.charita.cz, Telefon: 775 179 314, 568 408 482  e-mail: dobrovolnici@trebic.charita.cz. Těšíme se na vás!

 • Centrum Ruth zve až do konce roku na prodejní výstavu Daruj dvakrát v Městské knihovně na Haaskově ul. Přístupná je v otevírací době knihovny. Zakoupením obrazu či jiného uměleckého díla podpoříte rodiny v nouzi, kterým se věnuje Centrum Ruth a další služby Oblastní charity Třebíč. Děkujeme!

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now