top of page

DOTAZNÍK

Milí farníci,
prosíme o Vaši zpětnou vazbu a vyjádření se k dění ve farnosti TŘEBÍČ-MĚSTO,
kostel Sv. Martina.

Dotazník je anonymní.

Údaje budou sloužit pouze pro interní potřebu faráře a farní rady. Odpovědi nebudou nikde zveřejňovány. Kontakty nebudou předávány jiným stranám.

Přesto budeme rádi, když na sebe uvedete kontakt (mail, případně jméno), abychom mohli navzájem dále komunikovat, zvláště když nabídnete pomoc pro některou aktivitu.

Vyplňte, prosíme, dotazník na těchto stránkách nebo v papírové formě co nejdříve, nejpozději do konce roku 2019.

Dotazník v papírové formě je možno vhodit do schránky na faře nebo do krabice v kostele Sv. Martina. 

Stažený a vyplněný dotazník je též možno poslat mailem na adresu:

Farnost.trebic.martin@gmail.com

Vyhodnocení bude provedeno v lednu 2020.

Vyhodnocení bude vhodnou formou prezentováno ve farnosti.

P. Jiří Dobeš, farář

DOTAZNÍK zde k vyplnění

Přehled aktivit,
na jejichž zajišťování se podílí nebo se mohou podílet laici ve farnosti:

Ztrhněte tři oblasti, která považujete za důležitá nebo která jsou Vám blízká:

Přehled činností
Napište číslo oblasti, do níž byste byl ochoten se zapojit a uveďte, prosíme, na sebe kontakt.

Jak vidím farnost Sv. Martina?

Prosíme, vyjádřete volnou formou svůj názor do následujících kolonek.

1.    Co se mi ve farnosti líbí?  Čeho si nejvíce vážím?
2.    Co se mi ve farnosti nelíbí? 
3.   Co mi ve farnosti chybí?
4.    Hledám společenství?  Do jakého společenství patřím?
5.   Podněty z jiných farností:  Co se mi líbilo v některé mimotřebíčské farnosti?
6.   Další postřehy, doporučení, názory, podněty: Co na srdci, to na papíře!
Prosíme o informaci: 

DĚKUJEME ZA ODESLÁNÍ. P. Jiří Dobeš - farář

CHYBA - doplňte všechna povinná pole! Odešlete znovu.

bottom of page