< Back

Žehnání náměstí a městu Třebíči.

Třebíčtí duchovní žehnali městu za účasti představitelů města.


Žehnání náměstí a městu Třebíči.

O