top of page
< Back

Informace z farnosti Třebíč - město

 • Sbírka na novou střechu bude v neděli 20. března.
  Celková cena je 4 121 010,- Kč. V letošním roce se uskuteční I. etapa o částce 497 029,- Kč. MK ČR dá 200 000,- Kč, Město Třebíč: 50 000,- Kč, naše farnost 247 029,- Kč.

 • Noc pro Pána se uskuteční jako celonoční adorace v kostele na Jejkově od pátku 25. března v 19 hodin do soboty 26. 3., kdy bude 7.30 zakončena svátostným požehnáním a slavením mše svaté. Během noci bude v kostele k dispozici kněz k duchovnímu rozhovoru/svátosti smíření.

 • Vykonejte si svátost smíření co nejdříve. Může Vám posloužit i Noc pro Pána, středeční zpovídání i zpovídání před mší svatou.

 • Noc kostelů. Milí farníci, za dva a půl měsíce v pátek 10. června 2022 bude Noc kostelů. Kdo máte nápad, jak Noc kostelů uchopit, něco naplánovat, něco pro Noc kostelů udělat, ozvěte se a přijďte na schůzku k Noci kostelů, která bude 25. dubna 2022 v 19.00 hod na faře sv. Martina. Co doporučujete na program? Co si vezmete na starosti? S čím pomůžete?

 • Při sbírce na mládež se vybralo 27 000 Kč. Všem dárcům děkujeme.

 • Pouť rodin do Hllubokých Mašůvek bude v neděli 22. května. Odjezd v 12.00 hod. od zimního stadionu autobusem. Návrat 18 - 19 hod. Čeká nás mariánské poutní místo v přírodě s křížovou cestou a Lurdskou jeskyní, pětikilometrová procházka k zřícenině hradu a k rotundě Nanebevzetí Panny Marie v Plavči. Děti zadarmo, dospělí 100 Kč. Přihlaste se v sakristii kostela nebo u Ladislavy Ondrákové, tel. 778 144 682, Ladislava.O@ seznam.cz. Přednost mají děti, které přistoupily k 1. sv. přijímání, pokud se nahlásí do Velikonoc.

 • Sbírka na haléř sv. Petra činila 35 200 Kč.

 • Renovace oltáře sv. Josefa: Z Ministerstva kultury jsme dostali předběžný příslib na 300 000 Kč na renovaci oltáře sv. Josefa. K tomu musí farnost přidat minimálně 30 000 Kč (10%) jako spolupodíl. Přesná částka bude známa až po schválení státního rozpočtu.

 • Pobožnost křížové cesty bude každou středu a pátek po ranní mši svaté, v neděli v 7.30 a 14.30.

 • SVĚDECTVÍ. V kostele svatého Martina v kapli svatého Josefa popisuje ztrátu dětí, zjevení Panny Marie a následné uzdravení paní Alena Šťavová z Plavče.

Informace z farnosti Třebíč - město

V

bottom of page