< Back

NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

Dne 30. dubna 2000 vyhlásil papež Jan Pavel II. - zároveň se svatořečením S. Faustyny Kowalské, apoštolky Božího Milosrdenství - první neděli po Velikonocích nedělí Božího Milosrdenství.

V kostele sv. Martina budeme slavit svátek Božího Milosrdenství v neděli 24. dubna v 17.00 hodin společnou adorací před vystavenou Nejsvětější Svátostí. Během modliteb bude příležitost ke svátosti smíření.

NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

V