Římskokatolická farnost Třebíč-město

Kostel Svatého Martina

01_Pravidelné bohoslužby_2019_11 .png
01_Otevření_2019_11.png

ZMĚNY BOHOSLUŽEB A  DALŠÍCH AKCÍ

v souvislosti s vyhlášením mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ohledně shromáždění osob.
Sledujte internetové stránky třebíčských farností a předávejte informace především starším farníkům.

 

Prohlášení českých a moravských biskupů

k mimořádnému opatření vlády ze dne 12. března 2020

Drazí věřící,

v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným dnes Vládou ČR, kdy je omezen počet účastníků shromáždění, včetně náboženských na 30 osob, se prakticky ruší veřejné bohoslužby a další církevní akce.

Toto opatření je zcela mimořádné, a vyžaduje si tedy mimořádná řešení. Všichni věřící jsou z tohoto důvodu do odvolání dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Bohoslužby je možné sledovat ve sdělovacích prostředcích a den Páně slavit v rodinném kruhu. Zůstává zachována možnost individuálního přijetí svátostí v kostelích, které zůstanou v rámci možností otevřeny.

Sledujte rovněž další informace ve svých diecézích, kde budou opatření konkretizována.

Vyzýváme k zachování klidu, k připravenosti pomoci potřebným, a především k modlitbě.

Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.

 Žehnáme Vám i Vašim blízkým!

Jménem biskupů České biskupské konference

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK

 12. března 2020

OPATŘENÍ PRO TŘEBÍČSKÉ FARNOSTI ze dne 11.3.2020

Milí farníci,

vzhledem k mimořádným opatřením spojených s koronavirovou epidemií budou podmínky v třebíčských kostelích nastaveny následovně:

 1. Otec biskup Vojtěch udělil po dobu trvání mimořádných opatření dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě – to znamená, že je možné se v neděli účastnit mše sv. skrze rozhlasové, televizní či internetové vysílání. 
  „Ježíše Krista je možné v těchto případech přijímat duchovně, tedy vyjádřením touhy po jeho přijetí a spojením se s ním v duchovní jednotě“ – píše otec biskup Vojtěch.
   

 2. Farníkům pokročilejšího věku a také osobám s oslabenou imunitou se důrazně doporučuje, aby zůstávali doma a využili možnosti přenosů mše sv. Rovněž prosíme rodiče, aby s malými dětmi zůstávali doma.
   

 3. Na jedné mši svaté může být nejvýše 100 osob
  (včetně kněze, kostelníka, varhaníka a ministrantů).
  Prosíme vás tedy o maximální ohleduplnost a pochopení, když například nebudete vpuštěni do kostela, nemáme jinou možnost.
  Případná pokuta je až 3 miliony korun.
  Pro ty, kdo mají na dané mši sv. zapsaný úmysl, jsou rezervována dvě místa – informujte o tom člověka, který bude u dveří plnit roli vrátného.
  Po dobu platnosti nařízení vlády o limitu 100 osob bude kostel sv. Martina otevřen před sobotními a nedělními bohoslužbami pouze od boční rampy.
  Kostel na Jejkově bude otevřen pouze z Otmarovy ulice. 
   

 4. Nepřecházejte mezi kostely.
  Účastněte se bohoslužeb v tom kostele, kam běžně docházíte.
   

 5. Od pátku do neděle se účastněte jen jedné mše sv. dle vlastní volby!
  Za víkend (pátek ráno – neděle večer) je slouženo v Třebíči celkem 13 mší svatých. Při sčítání věřících se nedělní mše svaté zúčastnilo kolem 1650 lidí.
  Tzn. pokud půjdete na mši sv. v pátek, nechte prostor v sobotu a v neděli ostatním. Prosíme o vzájemnou ohleduplnost!
   

 6. Mše sv. od pondělí do čtvrtka zůstávají bez omezení, ovšem s dodržením max. počtu 100 osob.
   

 7. Důsledně zachovávejte hygienické návyky.
  Při mši svaté se bude vynechávat obřad pozdravení pokoje.
  Přijímat Eucharistii bude možné pouze na ruku. Při přijímání si sundejte rukavice.
   

 8. Důrazně doporučujeme především starším farníkům, aby zůstávali doma a využívali možnosti účastnit se bohoslužeb skrze televizní či rozhlasové přenosy. 
   

 9. Děkujeme také za zodpovědný přístup a ohleduplnost ve všech nouzových situacích.
   

 10. Sledujte internetové stránky farností a předávejte informace především starším farníkům.
   

Svěřme vše v modlitbě našemu dobrému Pánu a přímluvě Panny Marie
a prosme v nynější situaci za moudrá rozhodnutí a správná včasná řešení. 

V Třebíči 11.3.2020
P. Jiří Dobeš, P. Vojtěch Loub, P. Pavel Opatřil

Dispens brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho

Po dobu trvání mimořádných opatření uděluji
v brněnské diecézi  
dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. 


 Ježíše Krista můžeme  v těchto případech přijímat duchovně,
tedy vyjádřením touhy po jeho přijetí  a spojením se s ním v duchovní jednotě.

Přímé přenosy bohoslužeb v tomto týdnu (9.-15.3.) naleznete zde

Znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nahlédnutí zde.

v kostele sv. Martina
 
1/2 hod přede mší svatou.
Středa kromě prázdnin
  8.00 - 10.00
14.00 - 16.00 
farnosti
Po
St
Čt
9.00
14.00
9.00
15.00
- 11.00
- 17.00
- 11.00
- 17.00

15. března 2020

INFORMACE PRO TŘEBÍČSKÉ FARNOSTI

POŘAD BOHOSLUŽEB v třebíčských kostelích na období 14 dní,
intence mší svatých, 

dění v třebíčských farnostech.

Aktuality a souhrnné zprávy farností Třebíče 

Kalendář nastávajících akcí

Kliknutím na obrázek nebo první řádek akce se zobrazí celý plakát a podrobnosti.

9.00

Oblastní charita Třebíč - Klubíčko Třebíč, ul. L. Pokorného 15

Prázdninová cesta za poznáním řemesel pro děti a jejich rodiče či prarodiče: úterý 10. 3. a středa 11. 3. 2020 od 9 do 15 hodin

19.00

Klubovna kostela sv. Martina, Třebíč

Farnost u sv. Martina zve na vzpomínkový večer věnovaný básníkovi Janu Zahradníčkovi.

16.00

Centrum Ruth, Karlovo nám. 41/30, Třebíč

Centrum Ruth - J. F. Žák: Závislosti v dnešní době ve středu 18. 3. 2020 v 16 hod., Karlovo nám. 41/30

9.00

Centru Ruth, Karlov nám. 41/30

Relaxační masáž, drobnost pro radost – kreativní tvoření, make-up a líčení a.j.

20.00

Kostel na Jejkově

Noc pro Pána (celonoční adorace) se bude konat v kostele na Jejkově v noci z 20. na 21. března (pátek/sobota).

14.00

Kostel sv. Marina, Třebíč

P. MUDr. Vojtěch Novák: „MEMENTO MORI“ - POSLEDNÍ VĚCI ČLOVĚKA - Duchovní obnova ŽÍŽNÍM.

16.00

Kostel sv. Martina, Třebíč

3. setkání podporovatelů ochrany nenarozeného života

18.00

Přibyslavice

Extrémní noční křížová cesta z Přibyslavic do Kostelního Vydří

Kurz

"Večery pro snoubence"

V Jihlavě od 9. března 2020 do konce dubna.

Kurz je určen snoubencům, kteří chtějí uzavřít církevní sňatek. 

!

Římskokatolická farnost Třebíč - město

kostel sv. Martina

Třebíč, Martinské nám. 87/20

Farář: P.Jiří Dobeš

560 000 522, 728 133 220

trebicmartin@volny.cz

http://www.trebicmartin.cz

 • Facebook