Římskokatolická farnost Třebíč-město

Kostel Svatého Martina

Třebíč Kostel sv. Martina mobil (1).jpg
P4123488 upr.jpg
P4123494 upr.jpg

Pozdrav faráře P. Jiřího Dobeše všem Třebíčanům .

Bratři a sestry, přátelé, Třebíčané!

Před sochu Panny Marie a sv. Václava v našem kostele sv. Martina jsem dal kartičky se zvoláním „Svatá Maria! Oroduj za nás!“ „Svatý Václave! Oroduj za nás!“ Přes den jsou tyto sochy osvíceny, aby byly vyjádřením i naší modlitby za naše město i naši českou zem, za celou Evropu i svět. Je to jistě vyjádření modlitby nás všech. Před oltářem hoří svíce a u ní se nachází soška Panny Marie z Mariazell s tímto textem:

„Svatá Maria! Oroduj za Třebíč, celou českou zem i Evropu!

Soška  Marizellské Madony

V sobotu 31. srpna 2002 se farníci z Třebíče vypravili na pouť do Mariazell. Při této příležitosti jsme předali kopii Marizellského obrazu tomuto místu.

A na oplátku jsme nečekaně dostali tuto sošku - kopii Marizellské Madony s Ježíškem. V rukou drží jablko (symbol prvního hříchu) a hrušku (symbol utrpení a na­děje - když je strom už starý a skoro suchý, přesto vyroste na větvičce ovoce). Soška byla u oltáře v Mariazell slavnostně dotýkána.

Ať Panna Maria chrání Třebíčany, celou českou zem i celou Evropu,
jako ji chránila i ochránila ve středověku před morem a na konci druhé světové války před ničivými střelami.“

 

Často se v těchto dnech modlím. Raději káži, jak píši.

Ale přesto cítím potřebu Vám být nablízku a napsat pár řádků.

Zkuste se podívat z okna ven na náš kostel, nebo nějaký jiný třebíčský kostel
a pozdravit Pána Ježíše v kostele na dálku:

 „Chválena a velebena buď bez ustání Nejsvětější svátost oltářní.“

Činím to ráno, ještě než jdu otevřít kostel.

Chtěl bych Vás teď pozdravit a říci - napsat, co mě leží na srdci:

Děti!

Využijte současné doby pro to, abyste se naučily správně nakládat s časem. Udělejte si svůj denní řád. V kolik vstanu, co budu dělat, kdy se budu učit, kdy si udělám přestávku a kdy si zase něco přečtu z bible, či si poslechnu dobrý pořad. Kdy se pomodlím a kdy půjdu spát. To je velmi důležité, nebo vám čas uteče mezi prsty jako voda.

Mládeži!

Přemýšlejte více o životě, o trvalých a věčných hodnotách. Učte se brát odpovědnost do svých rukou. Naučte se rozlišovat věci podstatné a třeba těžké od věcí zbytečných, i když jsou krásné.

Otcové,

učte se být opěrným sloupem vaší rodiny. Za ni především máte zodpovědnost. Dětem naslouchejte pozorně, ale nemusíte je poslouchat. Máte je však usměrnit a vše vysvětlit.

Maminky,

buďte dál obětavé a laskavé, ale učte nejen pro děti vše udělat, ale učte se s nimi dělat dobro pro druhé.

Manželé,

tolik na vás záleží. Jistě prožíváte hodně těžkostí. Ale Bůh vám dal krásné poslání. Milovat se a milovat a vychovávat svoje děti. Nezapomínejte na to. Vše ostatní je vedlejší a druhořadé, anebo to má tomuto krásnému cíli sloužit.

Nemocní, staří, dlouhověcí!

Radujte se z každého dne, který je vám dopřán a využijte ho naplno, ne pro radovánky, ale pro radostný život v lásce s Bohem a s lidmi, zvláště těmi nejbližšími.

Přátelé,

buďte si blízcí jeden druhému. Nemusíte být oporou stovce lidí, ale buďte oporou svým nejbližším.

 

Modlím se za vás a těším se, až se zase osobně setkáme v našem kostele sv. Martina,
nebo nějakém jiném kostele.

 

P. Jiří Dobeš

V Třebíči 21. března 2020