Hlavní události MINULÉHO OBDOBÍ

16.00

Popeleční středa - začátek postní doby. Udělování popelce.

Kostel sv. Martina, Třebíč

19.00

Pouť do Říma k 30. výročí svatořečení Anežky České.
Promítání a svědectví P. Jiřího Dobeše.

Klubovna kostela sv. Martina, Třebíč

18.00

Mše svatá se zpěvy z Taize a po ní adorace před Nejsvětější svátostí. Potemnělý kostel se svíčkami zve všechny, zvláště mládež.

Kostel sv. Martina, Třebíč

Papež František ustanovil třetí neděli v liturgickém mezidobí jako neděli Božího slova. Tento den, „věnovaný Božímu slovu, umožní církvi, aby prožila setkání se zmrtvýchvstalým Kristem, který i nám otevírá pokladnici svého slova, abychom ve světě mohli zvěstovat jeho nevyčerpatelné bohatství“.

16.00

Tetiana Lischenko: Koncert: NA VARHANY PRO VARHANY

Kostel Svatého Martina

19.00

Přednáška Boleslava Vraného, Ph.D.
Práce jako místo setkání s Bohem i s bližními.

Klubovna kostela sv. Martina.

18.00

KONCERT Varhanní na Martina u Martina

Kostel sv. Martina

16.00

Neděle 10. listopadu 2019 v 16 hod.

Kostel sv. Martina

19.00

Příprava na svátost biřmování začne 18. října 2019 v 19.00 hod v aule KG. Setkání budou probíhat do října 2020, kromě prázdnin, vždy v pátek od 19 do 21 hod.

Katolické gymnázium Třebíč

9.00

Duchovní obnova Žízním: P. Karel Martin Satoria: „POVOLÁNÍM ČLOVĚK“. Přednášky k poslechu a stažení..

Kostel sv. Martina

V neděli 22.9. proběhla ve všech kostelích brněnské diecéze sbírka na účely Fondu PULS. Tato sbírka již v dalších letech nebude vyhlašovaná, proto zveme všechny, aby se stali donátory a přispívali tímto způsobem!

Varhany požehnal 11. listopadu 2018 biskup Pavel Konzbul NOVÉ VARHANY JSOU KOMPLETNĚ DODĚLÁNY A FIRMĚ ZAPLACENY.

Kostel sv. Martina

9.00

Od kina Moravia ke kapličce sv. Jana Nepomuckého.

Od kina Moravia

9.00 - 18.00

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA s otcem Vojtěchem Kodetem

Kostel svatého Martina.