Hlavní události MINULÉHO OBDOBÍ

19.00

P. Jiří Dobeš se podělí o nádherné zážitky z poutě na kolech po Jižních Čechách: Nové Hrady, Dobrá Voda, Nové Dvory, Horní Stropnice, vesnice Pohoří na Šumavě, Svatý Kámen, Nejsvětější Trojice aj.

Klubovna kostela sv. Martina

18.00

Kurz k posílení ve víře a k přijetí svátostí

Třebíč, Martinské nám. 87/20, farní budova

17.00

O životě olomouckého arcibiskupa a moravského metropolity Josefa Karla Matochy

Třebíč, Karlovo nám. 38 , kancelář KDU-ČSL

14.30

Farním dnem budou provázet skauti, P. Pavel Opatřil, farář a diecézní rádce skautů, sbírka pro klubovnu skautů v Třebíči.
17.30 mše svatá.

Kostelíček - Strážná hora.

13.30

První sobota v měsíci 5. září. Sraz poutníků v bazilice je v 13.30.

Bazilika Třebíč

16.00

Poděkujeme Bohu a Panně Marii za ochranu Třebíče.
Zveme k hojné účasti všechny Třebíčany, zvláště ty,
kteří se nemohli zúčastnit každoroční děkovné pouti do Mariazell. Během růžence je příležitost ke svátosti smíření - ke zpovědi.

Kostel sv. Martina, Třebíč

18.00

Nebudou velké akce: výstup na věž, divadlo, koncerty. V čase od 18 do 22 hodin vždy v celou hodinu začne krátký koncert, slovo kněze, bude možnost jít po cestách vyznačených svíčkami a zažít tak netradiční atmosféru našeho chrámu.

Kostel sv. Martina, Třebíč

16.00

Popeleční středa - začátek postní doby. Udělování popelce.

Kostel sv. Martina, Třebíč

19.00

Pouť do Říma k 30. výročí svatořečení Anežky České.
Promítání a svědectví P. Jiřího Dobeše.

Klubovna kostela sv. Martina, Třebíč

18.00

Mše svatá se zpěvy z Taize a po ní adorace před Nejsvětější svátostí. Potemnělý kostel se svíčkami zve všechny, zvláště mládež.

Kostel sv. Martina, Třebíč

Papež František ustanovil třetí neděli v liturgickém mezidobí jako neděli Božího slova. Tento den, „věnovaný Božímu slovu, umožní církvi, aby prožila setkání se zmrtvýchvstalým Kristem, který i nám otevírá pokladnici svého slova, abychom ve světě mohli zvěstovat jeho nevyčerpatelné bohatství“.

16.00

Tetiana Lischenko: Koncert: NA VARHANY PRO VARHANY

Kostel Svatého Martina

19.00

Přednáška Boleslava Vraného, Ph.D.
Práce jako místo setkání s Bohem i s bližními.

Klubovna kostela sv. Martina.

18.00

KONCERT Varhanní na Martina u Martina

Kostel sv. Martina

16.00

Neděle 10. listopadu 2019 v 16 hod.

Kostel sv. Martina

19.00

Příprava na svátost biřmování začne 18. října 2019 v 19.00 hod v aule KG. Setkání budou probíhat do října 2020, kromě prázdnin, vždy v pátek od 19 do 21 hod.

Katolické gymnázium Třebíč

9.00

Duchovní obnova Žízním: P. Karel Martin Satoria: „POVOLÁNÍM ČLOVĚK“. Přednášky k poslechu a stažení..

Kostel sv. Martina

V neděli 22.9. proběhla ve všech kostelích brněnské diecéze sbírka na účely Fondu PULS. Tato sbírka již v dalších letech nebude vyhlašovaná, proto zveme všechny, aby se stali donátory a přispívali tímto způsobem!

Varhany požehnal 11. listopadu 2018 biskup Pavel Konzbul NOVÉ VARHANY JSOU KOMPLETNĚ DODĚLÁNY A FIRMĚ ZAPLACENY.

Kostel sv. Martina

9.00

Od kina Moravia ke kapličce sv. Jana Nepomuckého.

Od kina Moravia

Římskokatolická farnost Třebíč - město

kostel sv. Martina

Třebíč, Martinské nám. 87/20

Farář: P.Jiří Dobeš

560 000 522, 728 133 220

trebicmartin@volny.cz

http://www.trebicmartin.cz

Řím. kat. farnost Třebíč - Zámek

bazilika sv. Prokopa

Třebíč, Zámek 1

Farář: P. Pavel Opatřil

731 402 624

opatril@dieceze.cz

http://www.farnost-bazilika.cz

Řím. kat. farnost Třebíč-Jejkov

kostel Proměnění Páně

Třebíč, Otmarova 51/20

Farář: P. Vojtěch Loub

739 389 204

jejkov@jejkov.cz

http://www.jejkov.cz