Třebíčský děkan P. Jiří Dobeš

slaví 55 let života.

Děkujeme Bohu za jeho život a jeho dlouholetou službu pro farnost a děkanství

Farníci mu přáli v neděli 11. října.

Mládež mu předala nové kolo,

děti 55 srdíček,

které vyrobily a ozdobily.

​Farní sad - RÁJ

Sázení 50 ovocných stromků do našeho farního sadu

Sázení ovocných stromků se uskutečnilo v sobotu 17. října. Bylo vysazeno cca 40 stromků u škvárového hřiště, vedle ulice Sportovní směrem do Lorenzových sadů.

Vzhledem k epidemiologické situaci se nekonalo opékání špekáčků.

Jedná se o pozemky u škvárového hřiště, č. parcely 1005/15 a 1002/8. Jsou vedeny jako trvalý travní porost. Jsou to pozemky dlouhodobě nevyužité a těžko pronajatelné.

Snad za pár let budeme moci poděkovat Bohu za úrodu v našem kostele i z toho, co se urodí v našem sadě.

Na podzim bude možnost, aby si rodina zasadila do farního sadu jeden či více ovocných stromů.

2020_09_27_P_20200927_113436_vHDR_On (1)

BOŽE, DÍKY A CHVÁLA TOBĚ!

V neděli 27. září 2020 jsme děkovali při mši svaté za úrodu.

2020-10-01_16.36.00.jpg

                          „Život je dar“                 

3. Setkání podporovatelů ochrany nenarozeného života

  •  3. Setkání podporovatelů ochrany nenarozeného života se uskutečnilo ve čtvrtek 1. 10. v 17.00 hod. v kostele sv. Martina. Putovní výstavu „Život je dar“ požehnal P. Jiří Dobeš.

  • Po mši svaté centrum RUTH Třebíčské Charity interaktivním způsobem představilo výstavu a potom proběhla diskuze nad aktuálními pro-life tématy.

2020-09-13_16.32.33 (1).jpg

   Farní den - pouť u Kostelíčka    

Farní den prožitý společně se skauty
se vydařil po všech stránkách: 

  • Nádherné společenství,

  • zábavný program,

  • posezení s přáteli,

  • poutní mše svatá.

Hlavní události MINULÉHO OBDOBÍ

26. září 2020

sobota

Děkování za úrodu.

Při mši svaté v neděli 27. září 2020

Kostel sv. Martina

18. září 2020

pátek

19.00

Promítání: Pouť po Jižních Čechách na kolech.

P. Jiří Dobeš se podělí o nádherné zážitky z poutě na kolech po Jižních Čechách: Nové Hrady, Dobrá Voda, Nové Dvory, Horní Stropnice, vesnice Pohoří na Šumavě, Svatý Kámen, Nejsvětější Trojice aj.

Klubovna kostela sv. Martina

17. září 2020

čtvrtek

18.00

Kurz pro dospělé

Kurz k posílení ve víře a k přijetí svátostí

Třebíč, Martinské nám. 87/20, farní budova

14. září 2020

pondělí

17.00

Nekrvavý mučedník - přednáška

O životě olomouckého arcibiskupa a moravského metropolity Josefa Karla Matochy

Třebíč, Karlovo nám. 38 , kancelář KDU-ČSL

12. září 2020

sobota

14.30

Farní den

Farním dnem budou provázet skauti, P. Pavel Opatřil, farář a diecézní rádce skautů, sbírka pro klubovnu skautů v Třebíči.
17.30 mše svatá.

Kostelíček - Strážná hora.

4. září 2020

pátek

13.30

Tradiční třebíčská pěší pouť do Přibyslavic

První sobota v měsíci 5. září. Sraz poutníků v bazilice je v 13.30.

Bazilika Třebíč

29. srpna 2020

sobota

16.00

Mariazellská slavnost

Poděkujeme Bohu a Panně Marii za ochranu Třebíče.
Zveme k hojné účasti všechny Třebíčany, zvláště ty,
kteří se nemohli zúčastnit každoroční děkovné pouti do Mariazell. Během růžence je příležitost ke svátosti smíření - ke zpovědi.

Kostel sv. Martina, Třebíč

11. června 2020

čtvrtek

18.00

Noc kostelů

Nebudou velké akce: výstup na věž, divadlo, koncerty. V čase od 18 do 22 hodin vždy v celou hodinu začne krátký koncert, slovo kněze, bude možnost jít po cestách vyznačených svíčkami a zažít tak netradiční atmosféru našeho chrámu.

Kostel sv. Martina, Třebíč

26. února 2020

středa

16.00

POPELEČNÍ STŘEDA

Popeleční středa - začátek postní doby. Udělování popelce.

Kostel sv. Martina, Třebíč

15. února 2020

sobota

19.00

Farní kavárna: Pouť do Říma k 30, výročí svatořečení Anežky České.

Pouť do Říma k 30. výročí svatořečení Anežky České.
Promítání a svědectví P. Jiřího Dobeše.

Klubovna kostela sv. Martina, Třebíč

6. února 2020

čtvrtek

18.00

Mše svatá se zpěvy z Taize

Mše svatá se zpěvy z Taize a po ní adorace před Nejsvětější svátostí. Potemnělý kostel se svíčkami zve všechny, zvláště mládež.

Kostel sv. Martina, Třebíč

26. ledna 2020

neděle

Neděle Božího slova

Papež František ustanovil třetí neděli v liturgickém mezidobí jako neděli Božího slova. Tento den, „věnovaný Božímu slovu, umožní církvi, aby prožila setkání se zmrtvýchvstalým Kristem, který i nám otevírá pokladnici svého slova, abychom ve světě mohli zvěstovat jeho nevyčerpatelné bohatství“.

30. listopadu 2019

sobota

16.00

Koncert: NA VARHANY PRO VARHANY

Tetiana Lischenko: Koncert: NA VARHANY PRO VARHANY

Kostel Svatého Martina

22. listopadu 2019

pátek

19.00

Farní kavárna: Práce jako dar

Přednáška Boleslava Vraného, Ph.D.
Práce jako místo setkání s Bohem i s bližními.

Klubovna kostela sv. Martina.

10. listopadu 2019

neděle

18.00

KONCERT Varhanní na Martina u Martina

KONCERT Varhanní na Martina u Martina

Kostel sv. Martina

9. listopadu 2019

sobota

16.00

Musica animata: HANDEL, BACH, kostel sv. Martina v Třebíči

Neděle 10. listopadu 2019 v 16 hod.

Kostel sv. Martina

17. října 2019

čtvrtek

19.00

PŘÍPRAVA NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

Příprava na svátost biřmování začne 18. října 2019 v 19.00 hod v aule KG. Setkání budou probíhat do října 2020, kromě prázdnin, vždy v pátek od 19 do 21 hod.

Katolické gymnázium Třebíč

11. října 2019

pátek

9.00

Duchovní obnova: P. Satoria - „POVOLÁNÍM ČLOVĚK“

Duchovní obnova Žízním: P. Karel Martin Satoria: „POVOLÁNÍM ČLOVĚK“. Přednášky k poslechu a stažení..

Kostel sv. Martina

28. září 2019

sobota

Diecézní fond PULS

V neděli 22.9. proběhla ve všech kostelích brněnské diecéze sbírka na účely Fondu PULS. Tato sbírka již v dalších letech nebude vyhlašovaná, proto zveme všechny, aby se stali donátory a přispívali tímto způsobem!

29. června 2019

sobota

FINANCOVÁNÍ VARHAN PŘEHLEDNĚ.

Varhany požehnal 11. listopadu 2018 biskup Pavel Konzbul NOVÉ VARHANY JSOU KOMPLETNĚ DODĚLÁNY A FIRMĚ ZAPLACENY.

Kostel sv. Martina