PUZZLE-TŘEBÍČSKÉ BETLÉMY

200betlemzm

200 Betlém jeskyně - velikost M a S

200abetlemzm

200A Betlém jesličky - velikost M a S

201betlemzm

201 Betlém tříkrálový-velikost M, S,V

201vbetlem

201V Betlém vánoční-velikost M, S,V

201pbetlem

201P Betlém vánoční panorama - velikost S1, V a V2

201tbetlemzm

201T Betlém tříkrálový panorama - velikost S a V

Římskokatolická farnost Třebíč - město

kostel sv. Martina

Třebíč, Martinské nám. 87/20

Farář: P.Jiří Dobeš

560 000 522, 728 133 220

trebicmartin@volny.cz

http://www.trebicmartin.cz

Řím. kat. farnost Třebíč - Zámek

bazilika sv. Prokopa

Třebíč, Zámek 1

Farář: P. Pavel Opatřil

731 402 624

opatril@dieceze.cz

http://www.farnost-bazilika.cz

Řím. kat. farnost Třebíč-Jejkov

kostel Proměnění Páně

Třebíč, Otmarova 51/20

Farář: P. Vojtěch Loub

739 389 204

jejkov@jejkov.cz

http://www.jejkov.cz