Římskokatolická farnost Třebíč-město

Kostel Svatého Martina

01_Pravidelné bohoslužby_2019_11 .png
01_Otevření_2019_11.png
v kostele sv. Martina
 
1/2 hod přede mší svatou.
Středa kromě prázdnin
  8.00 - 10.00
14.00 - 16.00 
farnosti
Po
St
Čt
9.00
14.00
9.00
15.00
- 11.00
- 17.00
- 11.00
- 17.00

15. listopadu 2020

INFORMACE PRO
TŘEBÍČSKÉ FARNOSTI

POŘAD BOHOSLUŽEB v třebíčských kostelích na období 14 dní,
intence mší svatých, 

dění v třebíčských farnostech.

Mše svaté

v kostele sv. Martina

povolený limit:

2 osoby na bohoslužbě.

Vchod od fary.

Ve všední den bude sloužena mše svatá, které mohou účastnit dva, kteří mají zadaný na  úmysl mše sv. 

Svátost smíření

 je potřeba domluvit s farářem
P. Jiřím Dobešem:

tel.: 728 133 220.

Rád se domluví a poslouží.

Dušičkové odpustky lze získat po celý listopad!

Nové lavice pro hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice
se právě instalují.

Něco krásného a pozitivního pro tuto dobu:

POSLECHNĚTE SI ZVUK ZVONŮ kostela sv. Martina v Třebíči a zvony si prohlédněte!

Průrazný zvuk zvonu se nese velmi daleko.

Tento zvuk představuje poselství dálky. Poselství o Bohu bez mezí a konce.

Zve nás k modlitbě za vlast, za naše město, za celou církev!

Videoposelství faráře P. Jiřího 

k jednotlivým týdnům neděle v mezidobí.

    Svatomartinský průvod -covidová varianta - texty ke stažení zde   

Ahoj, milí přátelé a přátelé přátel,

na poslední chvíli  a po konzultaci s Otcem Jiřím jsme se rozhodli zrealizovat covidovou variantu svatomartinského průvodu.

Chtěli jsme oživit myšlenky, které nám sv. Martin zanechal a nepřetrhnout tak již každoroční průvod se světýlky.

Letos to bude jiné, ale může to trochu zpestřit dobu, kdy se moc aktivit realizovat nedá, ale také  se může udělat malý program v rámci rodiny a užít si tuto záležitost jiným způsobem, v intimitě rodiny. 

Takže, hurá na to!  Trasa je stejná jak v minulých letech. 

1. Začátek je u kostela sv. Martina, zde je první zpráva / je na dvou místech, je ale stejná - hledejte u věže či u houpačky :)

2. Trasa je popsána na každém dalším úkolu, ale pro jistotu - 

1. stanoviště - Kino/ komunitní centrum Moravia, zde pozor, zpráva je výše, tj . kdo bude číst, prosím opatrně.....

2. stanoviště - kaštan v parku nad Kaštánkem, u schodiště. 

3. stanoviště - ukazatel na Polárku/gnomon - zde je zpráva a schován plášť - snad vydrží .

4. stanoviště - vstup do Libušáku, rozcestí pod Sokolským stadionem/  zelené zábradlí 

5. stanoviště - běžecké cedule u Máchova jezírka

6. stanoviště - Misijní kříž - vzkaz je u hřiště/ je to tam trochu rizikovější místo/ zde je v okolí  i malá odměna, snad tam vydrží a nikdo ji nesebere..... / je v blízkosti ohniště, v hromadě větviček:)) Sv. Martin letos dohlíží z nebe.....

3. Prosím moc o opatrnost při sestupu z parku od gnomonu do Libušina údolí, jsou tam zvlhlé listy, kameny a bláto. 

4. Nezbytná výbava jsou čelovky, baterky, a lampiony jako bonus.:)

5. Trasa bude možná k projití ode dneška 12.11.2020 od 17 hod do neděle 15.11.2020  do cca 19 hod.  Ráno, v poledne, večer, kdy budete chtít :).

Je na vás, kdy vyrazíte a do jaké míry budete dětem číst všechny texty, nebo jak to pojmete.

Snad vám tato procházka udělá radost a potěší vaše drobečky:)

Přejeme Vám vše dobré a hodně zdraví. 

Otec Jiří, Míla Šebelová a Míša Hortová

PS: Pokud víte o někom, koho by tato akce mohla oslovit, šiřte vesele dále:)

 

Dušičkové odpustky lze získat po celý listopad!

Z důvodu pandemie Covid-19 je možnost získat plnomocné odpustky pro zemřelé prodloužena na celý měsíc listopad.

Úkony a podmínky jejich získání budou přizpůsobené tak, aby se zajistila bezpečnost věřících.

Z pověření Svatého otce to umožnila formou dekretu Apoštolská penitenciárie, která tak vyšla vstříc žádostem biskupů z mnoha zemí světa postižených koronavirem.

Publikováno: 27. 10. 2020

   

Apoštolská penitenciárie s osobním pověřením papeže Františka stanovila, že je letos možné získat plnomocné odpustky po celý měsíc listopad. Tato možnost plnomocných odpustků, která obvykle platí pouze od 1. do 8. listopadu, byla nyní prodloužena na celý měsíc z důvodu pandemie Covid-19. 

V  České republice je tato možnost i týden před 1. listopadem, tj. letos již od 25.10 2020. 

Celkově lze tedy odpustky spojené s návštěvou hřbitova letos získat kterýchkoliv den od 25. 10. do 30. 11. dle vlastní volby.

Podmínkami jsou v daný den:

 • návštěva hřbitova,

 • modlitba za zesnulé,

 • modlitba na úmysl Svatého Otce,

 • vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,

 • svaté přijímání;

a v okruhu těchto dní svátost smíření.

 

Odpustky spojené s návštěvou kostela, které je běžně možné získat 2. listopadu,

lze letos získat kterýkoli den měsíce listopadu podle vlastní volby.

Podmínkami jsou v daný den:

 • návštěva kostela nebo kaple,

 • modlitba Otčenáš,

 • modlitba Věřím,

 • modlitba na úmysl Svatého Otce,

 • vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,

 • svaté přijímání;

a v okruhu těchto dní svátost smíření.

Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí, pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé.

Touto modlitbou mohou být např. ranní chvály nebo nešpory z breviáře za zesnulé, růženec, Korunka k Božímu milosrdenství nebo jiné modlitby za zemřelé, které se věřící obvykle modlí, četba úryvku z Evangelia, který je součástí liturgie za zesnulé, nebo vykonání skutku milosrdenství spojeného s obětováním bolestí a útrap vlastního života Bohu.

 

Výzva předsedy ČBK Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, k dodržování aktuálních vládních nařízení.

Drazí kněží a jáhnové, řeholnice a řeholníci, bratři a sestry v Kristu,

v posledních dnech se šíří názor, že omezení daná vládními nařízeními se nevztahují na bohoslužby, protože účast na bohoslužbě je výkon ústavou zaručeného práva podle listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavy České republiky.

Právní názory na tuto věc mohou být a jsou různé. Rozhodující by bylo vyjádření Ústavního soudu. Na plenárním zasedání ČBK konaném ve dnech
19. – 21. října 2020 na Svatém Hostýně jsme konstatovali v duchu vládních nařízení, že v současné době není bohužel možné se účastnit Eucharistie coby veřejné bohoslužby, tak jako za normálních okolností. Toto rozhodnutí bylo biskupy přijato kompetentně, se vší vahou hlasu pastýřů, kteří nesou odpovědnost za Boží lid. Při přijímání tohoto vládního opatření jsme jasně viděli úmysl zákonodárce, kterým je zamezit dalšímu šíření nemoci COVID-19 dočasným, avšak poměrně razantním omezením kontaktů mezi lidmi. I kdybychom přesto měli právo se scházet na bohoslužbách, není nutné toto právo využívat, neboť bychom jako křesťané měli být v této situaci především solidární, ohleduplní a měli bychom jít příkladem. Prosím, dodržujme tedy příslušná omezení.

Druhý vatikánský koncil pojednává v dokumentu Sacrosanctum concilium o různých podobách Kristovy přítomnosti v církvi. Vrcholem je bezesporu slavení Eucharistie, ale jsou i jiné způsoby, jak se s Pánem setkat: v Písmu, v modlitbě a slavení v rodinném kruhu a podobně. Prosím, dejme příklad celé společnosti tím, že s ní poneseme „tíhu dne i horko“ současné situace. Buďme ohleduplní a vždy připraveni pomoci. Nezapomínejme na modlitbu stejně jako na dobré skutky. Znovu si připomeňme, že modlitba růžence je mocným duchovním prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00, ať sami či společně v rodinách. Další možností je modlitba liturgie hodin nebo duchovní četba Písma svatého.

Upozorňujeme na zvláštní papežské rozhodnutí ohledně mimořádných možností získávat odpustky pro zemřelé v měsíci listopadu, které je přílohou této výzvy.
 
Pán Vás provázej svým požehnáním a ochranou!
 
Za Českou biskupskou konferenci Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, předseda
 

Olomouc, 27. října 2020

 

Třebíčský děkan P. Jiří Dobeš

slaví 55 let života.

 

Děkujeme Bohu za jeho život

a jeho dlouholetou službu pro farnost a děkanství

Farníci mu přáli v neděli 11. října.

Mládež mu předala nové kolo,

děti 55 srdíček,

které vyrobily a ozdobily.

​Farní sad - RÁJ

Sázení 50 ovocných stromků do našeho farního sadu

Sázení ovocných stromků se uskutečnilo v sobotu 17. října. Bylo vysazeno cca 40 stromků u škvárového hřiště, vedle ulice Sportovní směrem do Lorenzových sadů.

Vzhledem k epidemiologické situaci se nekonalo opékání špekáčků.

Jedná se o pozemky u škvárového hřiště, č. parcely 1005/15 a 1002/8. Jsou vedeny jako trvalý travní porost. Jsou to pozemky dlouhodobě nevyužité a těžko pronajatelné.

Snad za pár let budeme moci poděkovat Bohu za úrodu v našem kostele i z toho, co se urodí v našem sadě.

Na podzim bude možnost, aby si rodina zasadila do farního sadu jeden či více ovocných stromů.

2020_09_27_P_20200927_113436_vHDR_On (1)

BOŽE, DÍKY A CHVÁLA TOBĚ!

V neděli 27. září 2020 jsme děkovali při mši svaté za úrodu.

Kurz pro dospělé

Kurz k posílení ve víře a k přijetí svátostí.

   Začíná v pátek 18. a 25. září v 18. hodin.   

Další přípravy budou dle domluvy:

Místo setkání: farní budova

Martinské nám. 87/20

 

Je vhodné se přihlásit u otce Jiřího.

A nemusíte přijít sami. Můžete si s sebou vzít i doprovod, který vám na cestě víry a svátostí bude chtít pomáhat.

 

Kontakt: trebicmartin@volny.cz, 728 133 220

                          „Život je dar“                 

3. Setkání podporovatelů ochrany nenarozeného života

 •  3. Setkání podporovatelů ochrany nenarozeného života se uskutečnilo ve čtvrtek 1. 10. v 17.00 hod. v kostele sv. Martina. Putovní výstavu „Život je dar“ požehnal P. Jiří Dobeš.

 • Po mši svaté centrum RUTH Třebíčské Charity interaktivním způsobem představilo výstavu a potom proběhla diskuze nad aktuálními pro-life tématy.

   Farní den - pouť u Kostelíčka    

Farní den prožitý společně se skauty
se vydařil po všech stránkách: 

 • Nádherné společenství,

 • zábavný program,

 • posezení s přáteli,

 • poutní mše svatá.

 

Kalendář nastávajících akcí

Římskokatolická farnost Třebíč - město

kostel sv. Martina

Třebíč, Martinské nám. 87/20

Farář: P.Jiří Dobeš

560 000 522, 728 133 220

trebicmartin@volny.cz

http://www.trebicmartin.cz

Nové lavice do kostela Nejsvětější Trojice 

Výroba nových lavic,
broušení a nátěr starých lavic.
Ukázka bourání starých lavic a projekt nových lavic .
Nové lavice

Termín realizace:                        rok 2020

Zhotovitel:                                        Pavel Nedvědický, Truhlářství TRUKO, Lipník

Cena díla:                                        522 720 Kč s DPH


Současný stav:
Lavice jsou za hranicemi životnosti. Klekátka jsou podložena na několika místech kameny. 
Z  šesti bloků lavic se zachovalo 10 původních lavic, což je jen 1/3 z původního počtu. 
V kostele se nacházejí další lavice bez klekátek, které byly vyřazeny z kostela ve Vladislavi.
Další lavice pochází z kostela v Kralicích. Tyto jsou ze všech nejzachovalejší.

 

Nové lavice:
Na pořízení nových lavic byl ve spolupráci s biskupstvím vypracován projekt. 
V  lednu proběhlo výběrové řízení na realizaci. Výběrové řízení vyhrálo Truhlářství TRUKO, Lipník.
Lavice budou z dubového dřeva. Jejich vzhled bude přibližně kopírovat vzhled původních lavic.
Před pořízením nových lavic bude pod lavicemi odtěžena zemina a nahrazena kamennou drtí, aby vlhkost nestoupala do nových lavic. 

Tyto práce byly v červnu provedeny.

Financování lavic:

Realizace projektu ve výši 522 720 Kč:

300 000 Kč  - Město Třebíč. 

222 720 Kč  -  farnost Třebíč-město

 

Úpravu podlahy pod lavicemi

151 317  Kč   -  farnost Třebíč-město

Ve farnosti Třebíč-město budou probíhat na tento účel pravidelné sbírky.

 

Děkujeme všem dárcům.

Několik nejzachovalejších lavic bylo vybroušeno a nově natřeno. Budou použity jako doplňkové v zadní části kostela pod kúrem.

SVĚDECTVÍ a ZAMYŠLENÍ :

Co ti dala doba koronavirová, 
co sis uvědomil, co ti došlo?
Co ti tato doba vzala?

Dostali jsme DAR ČASU.

 

Moje prozření na Boží hod Velikonoční:
Pane Bože, to muselo tolik lidí zemřít, abych se JÁ KONEČNĚ ZASTAVILA?

 

Otec Jiří nás vyzval, abychom na prstech jedné ruky vyjmenovali, co v této době nemůžeme, a na prstech té druhé vyjmenovali, co naopak teď můžeme. Zjistila jsem, že prsty té druhé ruky mi nestačí.

 

Tato zvláštní doba „prosela“ moje přátele. Komu vůbec stojím za odpověď na velikonoční přání, kdo napíše, zavolá, pomůže v nouzi.

 

V rodině nás tato doba přiměla být ohledně víry mnohem kreativnější. Podobně jako za komunistů, kdy mnoho veřejných projevů křesťanství taky nebylo možných. Náš velikonoční týden? Udělali jsme si křížovou cestu v nádherné přírodě. Syn dle návodu z internetu kreslil každý den ikony. Dcera připravovala pesachovou večeři...

Ač ateista, musím konstatovat, že za osudy lidí v některých zemích nezbývá než se v těchto velikonočních dnech modlit!

 

Největší duchovní zážitek postní doby: Každý týden příprava jednotlivých stanovišť ke hře „Kříže u našich cest“. Na Zelený čtvrtek spontánní úklid okolí tří křížů u Kostelíčka. A především to, že jsme to dělaly s dcerou SPOLEČNĚ.

 

Ač se držím doma, mám se po stránce víry výborně. 
Jednou si na internetu „zajdu“ na mši tam, podruhé jinam.

 

Přišel mi povzbuzující mail od kamarádky:

Přeji hezký den a zdravím všechny v tomto zvláštním postním čase. Na fotce jsem s naší fenkou a, je načisto vysmátá, svobodná... Svět se otočil naruby, náhubky nosíme my, lidé...

Roušky jsme fasovali na obci stylové... Šňůrky jsou bílé,  ale podobnost s papežskými barvami je čistě náhodná. Šila je sousedka evangelička...

Přeji, Vám všem, požehnaný postní čas plný nových objevů, inspirací, ale i lidské blízkosti, byť momentálně jen na dálku... Neztrácejme hlavu, naději a víru, ani tolik potřebný humor... Určitě v tom nejsme sami a na rozdíl od lidí různě evakuovaných, v krajním případě uprchlíků jsme mohli zůstat doma... V pohodlí, v teple a ještě s takovými technickými vymoženostmi, o kterých se dřív lidem ani nesnilo... Těším se zase někdy na viděnou!

V této virové totalitě jsem si uvědomila, jak samozřejmě jsem vždy přijímala mši svatou. Byla jsem vděčná za otevřený kostel, alespoň pro soukromou modlitbu.

Zatelefonovali mi lidé, kteří mi nikdy netelefonovali.

 

Není samozřejmost se vídat s lidmi, které máš rád.

Objevila jsem hodnotu a význam duchovního svatého přijímání
a zakoušela jeho působení.

Přišel mi povzbuzující mail od kamarádky:

Přeji hezký den a zdravím všechny v tomto zvláštním postním čase. Na fotce jsem s naší fenkou a, je načisto vysmátá, svobodná... Svět se otočil naruby, náhubky nosíme my, lidé...

Roušky jsme fasovali na obci stylové... Šňůrky jsou bílé,  ale podobnost s papežskými barvami je čistě náhodná. Šila je sousedka evangelička...

Přeji, Vám všem, požehnaný postní čas plný nových objevů, inspirací, ale i lidské blízkosti, byť momentálně jen na dálku... Neztrácejme hlavu, naději a víru, ani tolik potřebný humor... Určitě v tom nejsme sami a na rozdíl od lidí různě evakuovaných, v krajním případě uprchlíků jsme mohli zůstat doma... V pohodlí, v teple a ještě s takovými technickými vymoženostmi, o kterých se dřív lidem ani nesnilo... Těším se zase někdy na viděnou!

V této virové totalitě jsem si uvědomila, jak samozřejmě jsem vždy přijímala mši svatou. Byla jsem vděčná za otevřený kostel, alespoň pro soukromou modlitbu.

   Dále jsem si uvědomila další věc, o kolik více lidí pozdravíme při přání pokoje, když si nepodáváme ruce jen s těmi okolo sedícími. Podávání rukou nám zabere mnohem více času. Teď přehlédneme celý kostel, a ještě se mi zdá toto pozdravení srdečnější, vidíme (očima) usmívající se tváře, a tím lepší spojení Těla Kristova. Možná by se do budoucna mohla obě pozdravení spojit, podání rukou i přehlédnutí celého kostela:).

   A přišla jsem o jedno rodinné setkání (to se dožene), o duchovní cvičení v Želivi - Boží Otcovské Srdce (to bylo zrušeno, snad dočasně, ale byl to vánoční dárek), o pouť do Compostely a o farní pouť na Slovensko.

Nejdůležitější je, že jsme nepřišli o vzájemné vztahy.

 

Znovu jsem objevila, jak je Bůh ve své nekonečné lásce vynalézavý.
Nemohla jsem ke svátostem, ALE zakusila jsem a intenzivně vnímala jeho lásku v nádherné probouzející se přírodě, v každé krásné jarní kytičce, v slunných jarních dnech.

Bůh mne miloval skrze mého manžela, se kterým jsem tuto dobu prožívala, který vymýšlel naše krásné výlety. Objevili jsme kouzlo pravidelné společné modlitby.

Bůh mě miloval v našich dětech, které s láskou starostlivě telefonicky kontaktovaly, zda jsme v pohodě…   Bohu díky!

 

Co mi dala a vzala doba koronavirová?

Uvědomil jsem si mnohem více cenu NADĚJE...

Žít ve strachu a žít v NADĚJI - to jsou naprosté protipóly - to život obrací naruby.

Neznamená to, že se změnily okolnosti.
Ty zůstávají stejné, jde o to, co zvolím já.

Během této doby mne také oslovil citát, který nezopakuji přesně, ale tím podstatným bylo:

"Každý si může zvolit strach, anebo lásku".

Tedy zase: Ne, že okolnosti určí, co budu prožívat.
Tento citát prostě drze praví, že nezáleží na okolnostech, ale záleží na tom, co si zvolím.
Také z toho vyplývá, že mám VŽDY možnost volby, nikdy nemám být hadrem,
který je zmítán větrem, který je obětí okolností.
Vzpomínám si, jak jeden moudrý muž jednou vysvětloval:

- Chybí ti láska, dávej lásku.
- Chybí ti naděje? Dávej naději těm, kteří ji potřebují.
- Chybí ti... dávej

A tak tu byl čas ověřit tyto věci v praxi. Konstatuji, že tyto principy jsou funkční :-)

Co když jsme byli stvořeni právě pro dobu, jako je tato?

Ze sdělovacích prostředků: 

 • Zjišťujeme, že slovo SAMOZŘEJMOST není SAMOZŘEJMOST.

 • Pane, dej nám více víry, a vzdal od nás všechny viry.

 • Uvědomil jsem si, že nic není jisté.

 

Římskokatolická farnost Třebíč - město

kostel sv. Martina

Třebíč, Martinské nám. 87/20

Farář: P.Jiří Dobeš

560 000 522, 728 133 220

trebicmartin@volny.cz

http://www.trebicmartin.cz

Řím. kat. farnost Třebíč - Zámek

bazilika sv. Prokopa

Třebíč, Zámek 1

Farář: P. Pavel Opatřil

731 402 624

opatril@dieceze.cz

http://www.farnost-bazilika.cz

Řím. kat. farnost Třebíč-Jejkov

kostel Proměnění Páně

Třebíč, Otmarova 51/20

Farář: P. Vojtěch Loub

739 389 204

jejkov@jejkov.cz

http://www.jejkov.cz