top of page

Římskokatolická farnost Třebíč-město
Kostel Svatého Martina

ZPOVÍDÁNÍ v kostele sv. Martina
 
1/2 hod přede mší svatou.
Středa kromě prázdnin
  8.00 - 10.00
14.00 - 16.00 
farnosti
Po
St
Čt
9.00
14.00
9.00
15.00
- 11.00
- 17.00
- 11.00
- 17.00
INfo-logo2.png

6. března 2022

INFORMACE PRO
TŘEBÍČSKÉ FARNOSTI

POŘAD BOHOSLUŽEB v třebíčských kostelích 
na období 14 dní,
intence mší svatých, 

dění v třebíčských farnostech.

Římskokatolická farnost Třebíč - město

kostel sv. Martina

Třebíč, Martinské nám. 87/20

Farář: P.Jiří Dobeš

560 000 522, 728 133 220

trebicmartin@volny.cz

http://www.trebicmartin.cz

Nová střecha kostela sv. Martina

V roce 2021 proběhly přípravné práce - projekty, výběr firmy na opravu střechy.

Celková cena je 4 121 010,- Kč. 

V letošním roce se provede I. etapa o částce 497 029 Kč. 

MK ČR dá 200 000 Kč, Město Třebíč 50 000 Kč, naše farnost 247 029 Kč.


Sbírka na novou střechu bývá jednou za měsíc, nejčastěji 3. neděli v měsíci, pokud do toho nevstoupí jiná hlášená sbírka.


V měsíci prosinci 2022:

Sbírka na střechu kostela vynesla celkem  79 400 Kč.

Dary 11 910 Kč.

Všem dárcům děkujeme.

Obrázky  střechy - ZDE

O stavu projektu a nashromážděných finančních prostředcích budeme průběžně informovat.
Informace z farnosti Třebíč - město
 • Sbírka na novou střechu bude v neděli 20. března.
  Celková cena je 4 121 010,- Kč. V letošním roce se uskuteční I. etapa o částce 497 029,- Kč. MK ČR dá 200 000,- Kč, Město Třebíč: 50 000,- Kč, naše farnost 247 029,- Kč.

 • Noc pro Pána se uskuteční jako celonoční adorace v kostele na Jejkově od pátku 25. března v 19 hodin do soboty 26. 3., kdy bude 7.30 zakončena svátostným požehnáním a slavením mše svaté. Během noci bude v kostele k dispozici kněz k duchovnímu rozhovoru/svátosti smíření.

 • Vykonejte si svátost smíření co nejdříve. Může Vám posloužit i Noc pro Pána, středeční zpovídání i zpovídání před mší svatou.

 • Noc kostelů. Milí farníci, za dva a půl měsíce v pátek 10. června 2022 bude Noc kostelů. Kdo máte nápad, jak Noc kostelů uchopit, něco naplánovat, něco pro Noc kostelů udělat, ozvěte se a přijďte na schůzku k Noci kostelů, která bude 25. dubna 2022 v 19.00 hod na faře sv. Martina. Co doporučujete na program? Co si vezmete na starosti? S čím pomůžete?

 • Při sbírce na mládež se vybralo 27 000 Kč. Všem dárcům děkujeme.

 • Pouť rodin do Hllubokých Mašůvek bude v neděli 22. května. Odjezd v 12.00 hod. od zimního stadionu autobusem. Návrat 18 - 19 hod. Čeká nás mariánské poutní místo v přírodě s křížovou cestou a Lurdskou jeskyní, pětikilometrová procházka k zřícenině hradu a k rotundě Nanebevzetí Panny Marie v Plavči. Děti zadarmo, dospělí 100 Kč. Přihlaste se v sakristii kostela nebo u Ladislavy Ondrákové, tel. 778 144 682, Ladislava.O@ seznam.cz. Přednost mají děti, které přistoupily k 1. sv. přijímání, pokud se nahlásí do Velikonoc.

 • Sbírka na haléř sv. Petra činila 35 200 Kč.

 • Renovace oltáře sv. Josefa: Z Ministerstva kultury jsme dostali předběžný příslib na 300 000 Kč na renovaci oltáře sv. Josefa. K tomu musí farnost přidat minimálně 30 000 Kč (10%) jako spolupodíl. Přesná částka bude známa až po schválení státního rozpočtu.

 • Pobožnost křížové cesty bude každou středu a pátek po ranní mši svaté, v neděli v 7.30 a 14.30.

 • SVĚDECTVÍ. V kostele svatého Martina v kapli svatého Josefa popisuje ztrátu dětí, zjevení Panny Marie a následné uzdravení paní Alena Šťavová z Plavče.

Modlitby 24-7 v Třebíči za Ukrajinu a mír ve světě.

Modliby 24-7 se ukutečnily od pátku 11.3 do neděle 13.3.2022


Kde?

Domeček Katolického gymnázia.

Nadpis 6

Jsem odstavec. Klikněte zde pro přidávání a úpravu vlastního textu. Je to snadné.

Nadpis 6

Jsem odstavec. Klikněte zde pro přidávání a úpravu vlastního textu. Je to snadné.

PULS v číslech-na šířku.jpg
bottom of page