Římskokatolická farnost Třebíč-město
Kostel Svatého Martina

ZPOVÍDÁNÍ v kostele sv. Martina
 
1/2 hod přede mší svatou.
Středa kromě prázdnin
  8.00 - 10.00
14.00 - 16.00 
farnosti
Po
St
Čt
9.00
14.00
9.00
15.00
- 11.00
- 17.00
- 11.00
- 17.00
INfo-logo2.png

15. května 2022

INFORMACE PRO
TŘEBÍČSKÉ FARNOSTI

POŘAD BOHOSLUŽEB v třebíčských kostelích 
na období 14 dní,
intence mší svatých, 

dění v třebíčských farnostech.

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Zmrtvýchvtání-2022_04_14_20220414_183628.jpg
2022_04_13_20220413_170205uu.jpg
Postní panorama v kostele sv. Martina obsahuje též zobrazení ZMRTVÝCHVSTÁNÍ.
Velikonoce 2022 conv 1.jpeg
Velikonoce 2022 conv 2.jpeg

Informace z farnosti Třebíč - město

 • Sbírka na pomoc v děkanství činila 22 500 Kč. Všem dárcům děkujeme.

 • Sbírka na novou střechu kostela je v neděli 15. května.

 • Svatomartinské oplatky budou k dostání od úterý 17. května za 50 Kč.

 • Farní rada bude v pondělí 23. května v 19.00 hod. Začínáme v kostele.   

 • Volné úmysly na mše svaté – 14. 6., 19. 6. v 8.00, 27. 6., 29. 6.

 • Putovní soška Panny Marie je opět k zapůjčení nejen pro všechny farníky z Třebíče. Přihlásit se a domluvit se na převzetí je možné u paní Ludmily Štouračové, tel.: 603 777 400.

 • Pouť u Kostelíčka: V pondělí 16. května v 17.00 hod bude pouť u Kostelíčka - svátek sv. Jana Nepomuckého, kterému je zasvěcena tato kaple.

 • První svaté přijímání: V neděli 15. května při mši svaté v 10.30 bude první svaté přijímání deseti dětí: 
  Karolína Marečková, Tereza Mastná, Aleš Matějíček, Michal Novák, Petr Oplatek, Eliška Semrádová, Ivana Stoklasová, Šimon Tesař, Sofie Vejmelková, Jan Zabloudil.

 • Farní pouť rodin do Hllubokých Mašůvek bude v neděli 22. května. Odjezd v 12.00 hod. od zimního stadionu autobusem. Děti zadarmo, dospělí 100,- Kč.

 • Tradiční pouť do Mariazell bude v sobotu 20. srpna. Odjezd v 6.00 hod od zimního stadionu. V 14.00 mše svatá na poutním místě. Předpokládaná cena 450 Kč. Podle zájemců pojede jeden až dva autobusy. Je potřebné se nahlásit do konce června, kdy bude rozhodnuto o počtu autobusů. (Mariazellská slavnost v Třebíči bude v neděli 28. srpna.)
  Na poutě se přihlaste v sakristii kostela nebo u Ladislavy Ondrákové, tel. 778 144 682, Ladislava.O@ seznam.cz.

 • Místo modlitby Anděl Páně se ve velikonoční době modlíme modlitbu „Raduj se, královno nebeská.

 • Mše sv. za živé a zemřelé členy Živých růží bude v neděli 1. května v 8.00 hod.

 • Noc kostelů: Milí farníci, za dva a půl měsíce v pátek 10. června 2022 bude Noc kostelů. Kdo máte nápad, jak Noc kostelů uchopit, něco naplánovat, něco pro Noc kostelů udělat, ozvěte se a přijďte na schůzku k Noci kostelů, která bude 25. dubna 2022 v 19.00 hod na faře sv. Martina. Co doporučujete na program? Co si vezmete na starost? S čím pomůžete?

 • NEDĚLNÍ KATECHEZE PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI - Milé maminky, tatínci, ženy, muži, mládeži, babičky či dědečci, chtěli byste vést nedělní katechezi pro předškolní děti, ale nevíte, jak na to? Pojďte si to zkusit nanečisto. Pro vás a další zájemce uspořádáme komorní workshop, kde si předáme cenné rady a zkušenosti. Pro více informací kontaktujte M. Novákovou - 734 800 666. Těšíme se na setkání.

 • Renovace oltáře sv. Josefa: Z Ministerstva kultury jsme dostali předběžný příslib na 300 000 Kč na renovaci oltáře sv. Josefa. K tomu musí farnost přidat minimálně 30 000 Kč (10%) jako spolupodíl. Přesná částka bude známa až po schválení státního rozpočtu.

Informace z Oblastní charity Třebíč

 • Pomoc pro řádové sestry na Ukrajině:
  Oblastní charita Třebíč, 7. 4. vypravuje pomoc pro řádové sestry na Ukrajině, které zajišťuji pomoc v  oblasti, zasažené válečným konfliktem. Pro ty z Vás, kteří byste chtěli pomoci, je možné přispět na účet Oblastní charity Třebíč na účet: 1520431319/0800, var. symbol 91114, nebo přímo v kostele sv. Martina při nedělní bohoslužbě do kasičky.

 • Materiální pomoc: Doneste v úterý nebo ve středu 5. - 6. dubna od 14 do 17h Azylový dům pro muže Třebíč, Heliadova 10 - do domečku. (vchod ze dvora) tyto věci: konzervy, přílohy (těstoviny, rýže, luštěniny), cukr; Potraviny pro nejmenší děti: sušené mléko, přesnídávky, kaše; Drogerie: pleny Pampers pro děti i seniory.

 • Pomoc pro otce Krenického:
  Velmi často se nás ptají farníci na možnou pomoc pro otce Krenického, s kterým jsme v kontaktu. Prosil nás, ať neposíláme peníze, že v současné době je Melitopol pod Ruskou okupací a peníze by mohli být zneužity. Všechny Vás pozdravuje a prosí za modlitbu, jako jedinou současnou možnost podpory pro jeho činnost.

 • Postničky - odevzdejte je, prosíme, do neděle 24. dubna v kostele.

Kliknutím na tlačítko  se zobrazí podrobnosti.
Kliknutím na obrázek se obrázek zvětší.

24. března 2022

čtvrtek

Slavnost Zvěstování Páně

Papež František zasvětí Rusko a Ukrajinu a celý svět Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

26. března 2022

sobota

14.30

Třebíč, kostel sv. Martina

ROMANO GUARDINY "Křížová cesta našeho Pána a Spasitele"

Tematická varhanní improvizace křížové cesty
Ondřej Mucha - varhanní improvizace
Anna Muchová - četba textu

28. března 2022

pondělí

19.00

Třebíč, kostel sv. Martina

Společný varhanní koncert

Společný varhanní koncert žáků ZUŠ Třebíč, Náměšť nad Oslavou, Hrotovice, Moravské Budějovice.

MODLITBA SVATÉHO RŮŽENCE

V měsíci květnu v našich kostelech se modlíme vždy v 17.30.

Bazilika:  úterý a středa

Martin:     čtvrtek, sobota (17.20) a neděle

Jejkov:    pondělí a pátek

Předmodlují se vždy členové jednotlivých živých růží.

Mše svatá za živé a V členy živých růží bude v neděli 1. května při mši svaté v 8.00 hod u sv. Martina.

Zájemci o členství v živém růženci se mohou přihlásit u Igora Tůmy 

osobně nebo na tel. 724 124 369.

Celodenní výstav Nejsvětější svátosti oltářní v kostele sv. Martina 8. května 2022

9.10 - 10.30 a 11.30 - 17.15 adorace

17.15 - 17.30  společná adorace s požehnáním

Každý den v roce se některá farnost modlí za církev v naší brněnské diecézi. Můžete se i Vy zapojit do společných modliteb, poklonit se Ježíši v Nejsvětější svátosti a poděkovat za dar míru v naší zemi.

Odpoledne pro děti z Ukrajiny

Neděle 1. května od 15 hodin

areál Katolického gymnázia

Celostátní setkání mládeže (CSM)
Hradec Králové 9. až 14. srpna 2022.

Celostátní setkání mládeže (CSM)
Hradec Králové 9. až 14. srpna 2022.

Sbírka na setkání mládeže se bude konat
v neděli 13. března.

Celý text biskupů - ZDE!


HOSPODAŘENÍ FARNOSTI - ROK 2021
MINISTRANTSKÉ SCHŮZKY 2021/22

Schůzky probíhají v neděli jednou za čtrnáct dní od 9:00 v klubovně vedle kůru.

Renovace lavic je ukončena.

24-7-Třebíč.jpg


Renovace lavic v kostele sv. Martina byla ukončena v pátek 4. února.
Fotodokumentace - viz fotogalerie.

Musica animata zve do svého středu nové zájemce!

24-7-Třebíč.jpg

Musica animata už má přes čtyřicet let. Souborem za tu dobu prošlo již přes pět set zpěváků a muzikantů, kteří na stovkách koncertů společně provedli množství skladeb.

Nyní se sbor vrací k soudobé moderní duchovní hudbě a zve do svého středu každého mladého muže, který se nebojí překročit práh vlastních schopností a zažít hudbu  jako tvůrce.  


Zkoušky každý pátek v 18:00 v kostele sv. Martina v Třebíči, přijďte se podívat :-)

Nová střecha kostela sv. Martina

24-7-Třebíč.jpg

V roce 2021 proběhly přípravné práce - projekty, výběr firmy na opravu střechy.

Celková cena je 4 121 010,- Kč. 

V letošním roce se provede I. etapa o částce 497 029 Kč. 

MK ČR dá 200 000 Kč, Město Třebíč 50 000 Kč, naše farnost 247 029 Kč.


Sbírka na novou střechu bývá jednou za měsíc, nejčastěji 3. neděli v měsíci, pokud do toho nevstoupí jiná hlášená sbírka.


V měsíci dubnu 2022:

Sbírka na střechu kostela vynesla celkem  80 550Kč.

Dary 3 600 Kč.

Všem dárcům děkujeme.

Obrázky  střechy - ZDE

O stavu projektu a nashromážděných finančních prostředcích budeme průběžně informovat.
Synoda.png

Synoda v naší farnosti

Na Popeleční středu 2. března 2022 byla v naší diecézi ukončena farní etapa synodální cesty. K tomuto datu jsme obdrželi 503 výstupů z farních skupin.

Synodní skupiny byly tvořeny především lidmi v produktivním věku a dominantní bylo téma „Na společné cestě“ a téma „Naslouchat“. Povzbudivá je skutečnost, že při setkáváních převažovala atmosféra vzájemné důvěry a více než dvě třetiny skupin chtějí ve vzájemném kontaktu pokračovat. Z předběžné analýzy také vyplývá, že nejsilnější je touha po církvi a farnosti jako živém společenství. Nyní se budou získané výstupy zpracovávat.

Diecézní fáze synody bude zakončena při liturgii v sobotu 7. května 2022 v 15 hodin v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla, po ní bude také představena syntéza diecézní fáze synody.

Všem, kdo se zapojili modlitbou a osobní účastí, děkuji.

Pomocný biskup Pavel

S výstupy ze skupinek naší farnosti a s dalšími postřehy se můžete seznámit  níže. Klilněte na příslušné políčko s tématem.

PULS v číslech-na šířku.jpg