Římskokatolická farnost Třebíč-město
Kostel Svatého Martina

ZPOVÍDÁNÍ v kostele sv. Martina
 
1/2 hod přede mší svatou.
Středa kromě prázdnin
  8.00 - 10.00
14.00 - 16.00 
farnosti
Po
St
Čt
9.00
14.00
9.00
15.00
- 11.00
- 17.00
- 11.00
- 17.00
INfo-logo2.png

25. září 2022

INFORMACE PRO
TŘEBÍČSKÉ FARNOSTI

POŘAD BOHOSLUŽEB v třebíčských kostelích 
na období 14 dní,
intence mší svatých, 

dění v třebíčských farnostech.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ:

ZŠ Bartuškova     

úterý   1. - 3. třída  13.00 - 13.45 hod.     4. - 9. třída  13.45 - 14.30 hod.

ZŠ Benešova       

pondělí 1. – 5. třída  14 - 15 hod.

ZŠ Na Kopcích     

středa  1. - 2. třída  13.00 - 13.45 hod.     3. - 5. třída  13.45 - 14.30 hod.

ZŠ T. G. Masaryka 

pátek   1. - 2. třída  12.30 - 13.30 hod.     3. - 9. třída  13.30 - 14.30 hod.

ZŠ Týnská         

úterý   1. třída       5. vyučovací hodina    2.- 3. třída   6. vyuč. hodina

pondělí 4. - 5. třída  6. vyuč. hodina        6.- 9. třída   7. vyuč. hodina

ZŠ Václavské nám. 

středa  1. - 2. třída  11.45 - 12.30 hod.     3. - 5. třída  12.40 - 13.25 hod.  

ZŠ kap. Jaroše    

středa  6. vyuč. hod.  12.45 -13.30 hod.

Náměstí-socha.jpg

Žehnání náměstí a městu Třebíči

 

Třebíčtí duchovní žehnali městu

v neděli 18. září za účasti představitelů města.

2022_09_11_20220911_173138
2022_09_11_20220911_173138

press to zoom
2022_09_11_20220911_180056
2022_09_11_20220911_180056

press to zoom
2022_09_11_20220911_150538
2022_09_11_20220911_150538

press to zoom
2022_09_11_20220911_173138
2022_09_11_20220911_173138

press to zoom
1/7

Farní den 2022 - Pouť u Kostelíčka

Téma pouti bylo 30. let Charity v Třebíči.

Celé odpoledne skvěle moderovala Ing. Marie Paločková, koordinátorka propagace oblastní Charity a zároveň členka farní rady.

 

Mgr. Petr Jašek, MBA - ředitel Oblastní charity Třebíč, představil základní služby Charity a vzpomínal na úplné začátky činnosti v Třebíči.

Pak představili svoje střediska jejich vedoucí:

Dobrovolnické centrum Marta Valová - koordinátorka dobrovolníků

Středisko sv. Matouše s nádherným úsměvem Ing. Rostislav Lavička.

Středisko sv. Vincenta a sv. Josefa Mgr. Jaroslav František Žák, MBA.

Střediska sv. Benedikta Mgr. Tomáš Barák.

Zazněly svědectví klientů, jak jim služba charity pomohla. 

Poutníci si mohli zakoupit výrobky klientů třebíčské Charity,

prohlédnout si putovní výstavu o historii a o službách OCHT. 

Tradičně byl velký zájem o posezení s přáteli při občerstvení (buřty, pivo, limo, burčák, cukroví),  

Hry pro děti připravené od skautů, tvoření, skákací hrad - to vše byla velká lákadla pro děti.

Poutníci se přizpůsobili i počasí. Dešťové přeháňky nedokázaly přerušit program. Poutníci tyto chvíle využili pro těsnější kontakt, kdy se shromáždili v kapli nebo pod stany s občerstvením.

Sbírka při mši svaté byla věnována na charitu. 

Informace z farnosti Třebíč - město

 • Nedělní mše svatá bude od příští neděle začínat v 10.35. Připomínám, že před touto mší svatou se nezpovídá, protože mám bohoslužby ve Starči.

 • Ministrantské schůzky. Od neděle 25. září se u sv. Martina konají jednou za čtrnáct dní pravidelné ministrantské schůzky. Začátek je vždy po ranní mši svaté v Klubovně vedle kůru. Rozpis schůzek na školní rok 2022/23 je dostupný na webu farnosti. Jsou zváni i ti, kdo zatím neministrují, ale mají o tuto službu zájem. Zve Otec Jiří a Tomáš Bublan.

 • Ve středu 28. září je pouze ranní mše svatá v 8.00 hod.

 • Kostelní oplatky jsou už opět k dostání za 50,- Kč, trojhránky čokoládové za 60,- Kč.

 • Při sbírce na novou střechu se vybralo 25 218, v pokladně bylo dalších 6 482 Kč. Děkujeme.  

 • Nejbližší volné úmysly na mše svaté: pondělí 10. října, neděle 16. října v 18 hod., úterý 18. října, středa 19. října v 16 hod.

 • Svátost smíření
  Od středy 7. září začíná opět pravidelná středeční svátost smíření 8 - 10, 14 - 16 hodin a pravidelný výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní v kostele sv. Martina.

 • Od čtvrtku 1. září je opět otevřený kostel pondělí - pátek od ranní mše svaté do 16 hodin. (čtvrtek 8 - 18 h) Prosím, zapište se na pravidelnou adorační službu - adoraci a hlídání kostela po celý školní rok, aby kostel mohl být otevřen celý den. Děkujeme.

 • Prvokomunikanti - Setkání prvokomunikantů s otcem biskupem se uskuteční ve čtvrtek 6. října 2022 v Brně na Petrově.

 • Katecheze pro předškolní a školní děti začaly od neděle 4. září.

 • Dětské mše svaté jsou opět ve středu v 16.00 hod.

 • Mše sv. pro mládež se konají každý čtvrtek. Kdo rádi zpíváte, hrajete, jste zváni na nácviky vždy od 16.30 do klubovny Spomal. (=Společenství mládeže)

 • Ve čtvrtek 22. září bude pouze mše svatá v 16 hod. pro charitu. Večerní v 18.00 hod. nebude.

 • Poděkování za úrodu bude při mši svaté v neděli 25. září. Přineste si s sebou, prosíme, košíček ovoce či zeleniny jako vyjádření poděkování Bohu za dar úrody.

 • Nejbližší volné úmysly mše svaté: úterý 27. září, středa 5. října v 7.15, pondělí 10. října, úterý 11. října, středa 12. října v 7.15, čtvrtek 13. října, pátek 14. října, neděle 16. října v 18.00 hod.

 • Promítání o cyklopouti do Mariazell bude v sobotu 8. října po večerní mši svaté v 19 hodin v Klubovně kostela sv. Martina.

Kliknutím na tlačítko  se zobrazí podrobnosti. Kliknutím na obrázek se obrázek zvětší.

16. srpna 2022

úterý

Třebíč, kostel sv. Martina

Výstava: "KNĚZ NA SKÚTRU - Jan Med"

Český kněz v Indii.
Výstava obrazů v kostele sv. Martina od 17. srpna do 21. září 2022.

24. září 2022

sobota

17.00

Kostel na Jejkově

Koncert pro Charitu

Koncert pro Charitu

25. září 2022

neděle

8.00 a 10.30

Třebíč, kostel sv. Martina

Děkování za úrodu

Mše svatá na poděkování za úrodu.
Přineste si, prosíme, na mši svatou jako znamení díků plody našich zahrádek.

21. října 2022

pátek

19.00

Fórum Třebíč

Ples Oblastní charity v Třebíči

Výroční Charitní ples
v pátek 21. října
Fórum Třebíč
Hraje Carolina Band

HOSPODAŘENÍ FARNOSTI - ROK 2021
MINISTRANTSKÉ SCHŮZKY 2022/23

Schůzky probíhají v neděli jednou za čtrnáct dní od 9:00 v klubovně vedle kůru.

Renovace lavic je ukončena.

24-7-Třebíč.jpg


Renovace lavic v kostele sv. Martina byla ukončena v pátek 4. února.
Fotodokumentace - viz fotogalerie.

Musica animata zve do svého středu nové zájemce!

24-7-Třebíč.jpg

Musica animata už má přes čtyřicet let. Souborem za tu dobu prošlo již přes pět set zpěváků a muzikantů, kteří na stovkách koncertů společně provedli množství skladeb.

Nyní se sbor vrací k soudobé moderní duchovní hudbě a zve do svého středu každého mladého muže, který se nebojí překročit práh vlastních schopností a zažít hudbu  jako tvůrce.  


Zkoušky každý pátek v 18:00 v kostele sv. Martina v Třebíči, přijďte se podívat :-)

Nová střecha kostela sv. Martina

24-7-Třebíč.jpg

V roce 2021 proběhly přípravné práce - projekty, výběr firmy na opravu střechy.

Celková cena je 4 121 010,- Kč. 

V letošním roce se provede I. etapa o částce 497 029 Kč. 

MK ČR dá 200 000 Kč, Město Třebíč 50 000 Kč, naše farnost 247 029 Kč.


Sbírka na novou střechu bývá jednou za měsíc, nejčastěji 3. neděli v měsíci, pokud do toho nevstoupí jiná hlášená sbírka.


V měsíci červenci 2022:

Sbírka na střechu kostela vynesla celkem  21 500 Kč.

Dary 6 400 Kč.

Všem dárcům děkujeme.

Obrázky  střechy - ZDE

O stavu projektu a nashromážděných finančních prostředcích budeme průběžně informovat.
Synoda.png

Synoda v naší farnosti

Na Popeleční středu 2. března 2022 byla v naší diecézi ukončena farní etapa synodální cesty. K tomuto datu jsme obdrželi 503 výstupů z farních skupin.

Synodní skupiny byly tvořeny především lidmi v produktivním věku a dominantní bylo téma „Na společné cestě“ a téma „Naslouchat“. Povzbudivá je skutečnost, že při setkáváních převažovala atmosféra vzájemné důvěry a více než dvě třetiny skupin chtějí ve vzájemném kontaktu pokračovat. Z předběžné analýzy také vyplývá, že nejsilnější je touha po církvi a farnosti jako živém společenství. Nyní se budou získané výstupy zpracovávat.

Diecézní fáze synody bude zakončena při liturgii v sobotu 7. května 2022 v 15 hodin v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla, po ní bude také představena syntéza diecézní fáze synody.

Všem, kdo se zapojili modlitbou a osobní účastí, děkuji.

Pomocný biskup Pavel

S výstupy ze skupinek naší farnosti a s dalšími postřehy se můžete seznámit  níže. Klilněte na příslušné políčko s tématem.

PULS v číslech-na šířku.jpg