top of page

V neděli 2. června jsme oslavili Boží Tělo

Noc kostelů - Třebíč-město, kostel sv. Martina
Obrazový průřez programem.

Reportáž z besedy s mistrem světa v hokeji Karlem Vejmelkou se připravuje.

   Výstava - Liturgické předměty - sakristie kostela.   

Informace z farnosti Třebíč - město
 • Zveme děti na závěrečnou dětskou mši svatou ve středu 26. června v 16 hodin. Přede mší bude také příležitost k přijetí dobré svátosti smíření. Od 15 hodin bude zpovídat O. Jiří u sakristie zvláště děti. Po mši svaté bude opět táboráček na farní zahradě, opékání špekáčků a hry. Všechny děti i s rodiči srdečně zvu. P. Jiří

 • Výstava o Matce Vojtěše.
  Na 14 panelech je zachycen její život. U bočního stolku u oltáře sv. Jana Nepomuckého pak najdete obrázky a různé drobné knížky o jejím životě.

 • Děkuji misijnímu klubku a všem, kteří se podíleli napečením, organizací a obsluhou na misijním koláči. Vybralo se na 11 000 Kč.

 • Oprava WC v kostele sv. Martina začne v pondělí 10. června po ranní mši svaté. Vymění se oboje zárubně, které jsou značně zkorodované a udělá se celková rekonstrukce sociálního zařízení, které v kostele slouží již 35 let. Během bohoslužeb bude možné používat WC v sakristii kostela. Mimo bohoslužbu bude záchod v sakristii uzavřen. Oprava potrvá asi měsíc. Počítejte, prosím s tímto omezením. Děkujeme za pochopení. Otec Jiří

 • Sbírka na novou střechu kostela bude v neděli 16. června.Děkujeme také za vaše dary na účet. Obnova střechy kostela sv. Martina bude v letošním roce činit 1 391 792 Kč.
  Právě probíhá 3. etapa opravy střechy kostela. Při opravě střechy jsme jíž obnovili fasádu v horní části budovy nad boční lodí, a to si vyžádá další náklady.
  Prosím o příspěvek během měsíčních sbírek každou 3. neděli v měsíci. Též je možné přispět na účet farnost 1472587369/0800 pod VS 444. Pokud uvedete do zprávy adresu a kontaktní údaje velice rádi zašleme potvrzení o daru na odpočet daně. Děkujeme předem. Dary lze také vhodit i do trezoru v kostele, popř. odevzdat na faře. Velikost částky lze libovolně upravit po načtení RQ kódu.
  P. Jiří Dobeš, farář

SPOLEČNÉ

Mše svaté o nedělích u sv. Martina jen v 8.00 a v 18.00 hodin.

Mše svatá v 10.40 bude po celou dobu prázdnin zrušena.

Z důvodu nemoci kněze v Hrotovicích a také z důvodu prázdnin budou

mše svaté o nedělích u sv. Martina jen v 8.00 a v 18.00 hodin.

Mše svatá v 10.40 bude po celou dobu prázdnin zrušena.

Ti, kteří mají zadaný úmysl na mši svatou v 10.40, ať si ji přijdou přeobjednat.

Děkuji za pochopení. P. Jiří Dobeš

CHARITA

Oblastní charita Třebíč shromáždila v Postní almužně 2024 celkem  92 093 Kč z 163 schránek.

V postničkách farnosti bylo: Třebíč-město 5 774 Kč, Třebíč-Jejkov 17 791 Kč.

Milí farníci, děkujeme vám za projev milosrdné lásky k bližním, kdy   jste skromností a odříkáním v postní době ušetřili částku peněz   a věnovali ji na pomoc potřebným.

Postní almužna 2024 bude rozdělena takto:

- 72 093 Kč na podporu lidí a rodin v nouzi na Třebíčsku

- 20 000 Kč na pomoc pronásledovaným křesťanům.

Charitní pouť Třebíč –   sobota 8. 6. Sraz poutníků je u Nemocnice Třebíč v 8.55 hod. Trasa pouti   vede do kostela Proměnění Páně na Jejkově, do kostela sv. Martina, přes   Židovskou čtvrť do baziliky sv. Prokopa, kde bude mše svatá s otcem   biskupem v 11 hod. Pro poutníky je připraveno občerstvení a aktivity pro   děti. Více informací na plakátku.


DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA

DUCHNA

https://duchna.webnode.cz/tym/

 • Tábor Duchnička – se uskuteční od 4. do 10. srpna na faře v Brtnici.

 • Tábor Duchna - se uskuteční od 11. do 17. srpna na faře v Brtnici.


   Zveme vás na akce 
Kliknutím na tlačítko  se zobrazí podrobnosti.  Kliknutím na obrázek se obrázek zvětší.    

26. května 2024

neděle

16.00

ZŠ Světlo, Demlova ulice.

MEZIPROSTOR - setkávání mladých

Série přednášek o vztazích - Fungující vztahy jako motor života

28. 4. Sebeláska bez sebelásky - Jirka Jedlička

26. 5. Pevná pouta přátelství – Vítek Oplatek a Anička Váňová

16. 6. Láska srdcem a rozumem – Maruška a Šimon Bendovi a Domča a Vojta Bobkovi


Co je Meziprostor?

Je to setkávání mladých lidí mezi 15 až 30, kde se můžeš dozvědět něco navíc o Bohu, duchovních věcech a slyšet příběhy spousty zajímavých hostů. Je úplně jedno, jestli jsi aktivní věřící, nebo jestli hlubší otázky teprve začínáš hledat. Je nám jedno, jestli jsi katolík, evangelík, z Církve bratrské nebo nevěřící. Na tomto místě můžeš zažít jednou za měsíc čas pro chválení Boha, poslechnout si zajímavého hosta a hlavně se potkat a mluvit s mladými, co to mají podobně.

Nová střecha kostela

QR kod

pro příspěvek na opravu střechy kostela.

QR kod.png

Nová střecha kostela sv. Martina

Rok 2024: Obnova střechy bude činit 1 391 792 Kč.

Státní dotace 430 000 bude od Ministerstva kultury a 140 000 poskytne Město Třebíč. Zbývající část uhradí farnost. 

Pro letošní etapu prosím o příspěvek během měsíčních sbírek každou 3. neděli v měsíci. 

A také je možné přispět na účet farnost 1472587369/0800 pod VS 444 

nebo načtením QR kodu.


Dary lze také vhodit i do trezoru v kostele, popř. odevzdat na faře. 

Děkujeme předem. 

P. Jiří Dobeš, farář


Sbírka na střechu kostela v měsíci květnu 2024:

Sbírka  37 300 Kč.

Dary v trezoru    6 400 Kč.

Všem dárcům děkujeme.


Roční přehled sbírek:

2021           426 618 Kč

2022           512 760 Kč

2023           649 400 Kč

Celkem      1 588 778 Kč

Obrázky  původního stavu střechy - ZDE

Obrázky  průběhu oprav střechy - ZDE

Zprávy z farnosti v obrazech

Oslava slavnosti Těla a Krve Páně

V neděli 2. června jsme oslavili Slavnost Těla a Krve Páně.

Poděkování ministrantů za službu u oltáře.

Děkujeme všem ministrantům za pečlivý nácvik.

Velký Pátek -liturgie

Svatomichalská gregoriánská schola Brno

V neděli 3. března  zazpívala při mši svaté v 10.40 hod. 

19. březen - Slavnost svatého Josefa

Svätý Jozef, oroduj za nás.

Farní sad Ráj: Žehnání sadů, polí luk.

Neděle 28. dubna: Žehnání Farního sadu Ráj. Hry pro děti, ohníček na opékání, posezení, víno, káva, čaj. V sadu je též nově umístěna jednoduchá křížová cesta.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Vigilie Slavnosti Vzkříšení.

VELKOPÁTEČNÍ KŘÍŽOVÁ CESTA

Velkopáteční křížová cesta od centra Morávia ke Kostelíčku.

ZELENÝ ČTVRTEK 2024

Liturgie na památku poslední Večeře Pána.
Vlajka2.jpeg

   Zprávy o P. Petru Krenickém:  

26. prosince
Přátelé z Ukrajiny přišli poděkovat za poskytnutou pomoc a zazpívali v kostele sv. Martina ukrajinské koledy.

bottom of page