top of page

Římskokatolická farnost Třebíč-město
Kostel Svatého Martina

ZPOVÍDÁNÍ v kostele sv. Martina
 
1/2 hod přede mší svatou.
Středa kromě prázdnin
  8.00 - 10.00
14.00 - 16.00 
farnosti
Po
St
Čt
9.00
14.00
9.00
15.00
- 11.00
- 17.00
- 11.00
- 17.00
INfo-logo2.png

22. ledna 2023

INFORMACE PRO
TŘEBÍČSKÉ FARNOSTI

POŘAD BOHOSLUŽEB v třebíčských kostelích 
na období 14 dní,
intence mší svatých, 

dění v třebíčských farnostech.

Římskokatolická farnost Třebíč - město

kostel sv. Martina

Třebíč, Martinské nám. 87/20

Farář: P.Jiří Dobeš

560 000 522, 728 133 220

trebicmartin@volny.cz

http://www.trebicmartin.cz

Týden modliteb conv 1.png

Modlitba za prezidenta

Bože, tobě patří všechno na nebi i na zemi,

a ti, kdo vládnou, jsou ve tvých službách;

vyslyš naše prosby za budoucího nejvyššího představitele našeho státu:

pomáhej mu, ať poznává, co je správné,

a dobře vykonává svůj úřad, aby byl vždycky zajištěn právní

řád a svobodné rozvíjení lidské osobnosti.

Prosíme o to skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista.

Amen.

Ples třebíčských farností

pátek 3. února 2023 v sále Hájek (Mládežnická 229).

 

Vstupenky jsou k dostání v sakristii v bazilice a v prodejně Agnes (nebo o nedělích v sakristii na Jejkově).

Vstupné 150 Kč na stání, 200 Kč s místenkou.

 

Prosíme také o dary do Hry o věcné ceny („tombola“).

Můžete je přinášet do sakristie na Jejkov či do baziliky.

Děkujeme!

Informace z farnosti Třebíč - město

 • V pondělí 23. ledna v 17.00 hod je v našem kostele ekumenická bohoslužba.

 • V pondělí 23. ledna v 19.00 hod je další setkání farní rady. Začínáme na faře. 

 • Při mši svaté na opravu střechy kostela sv. Martina se vybralo 30 600 Kč.

 • V kostele je posledních sedm kalendářů na příští rok - se slevou za 40,- Kč. 

 • Svatoblažejské požehnání se bude udělovat v pátek 3. února po ranní mši svaté a po adoraci. Požehnání se též bude udělovat v sobotu po večerní mši svaté, v neděli před ranní mší svatou a též po nedělní mši svaté v 10.35 a 18.00 hod. 

 • Svátost nemocných se bude udělovat v pátek 10. února v 8.00 hod. Od 7.00 hod se bude zpovídat.
  Na 11. února připadá světový den nemocných. 

 • Sbírka na Bibli se bude konat dne 22. ledna o třetí neděli v mezidobí v Neděli Božího slova.

 • Klubovna Spomal včetně chodbičky bude od pondělí 23. ledna v rekon­strukci. Prosíme všechny zainteresovaná společenství o vyklizení do pátku 20. ledna.

 • Stavění lešení u oltáře sv. Josefa bude v sobotu 21. ledna od 9 hodin. Prosíme o pomoc brigádníků s nošením lešení z fary a pomocí při stavění. Děkujeme.

Kliknutím na tlačítko  se zobrazí podrobnosti. Kliknutím na obrázek se obrázek zvětší.

21. ledna 2023

sobota

16.00

ZŠ Světlo, Demlova ulice

MEZIPROSTOR - setkávání mladých

BOŘIČI MÝTŮ
O církevních rozdílech a vzájemných předsudcích.
Jiří Jedlička a Vojtěch Loub

3. února 2023

pátek

20.00

Hájek

Ples třebíčských farností

Zobrazit podrobnosti

10. února 2023

pátek

8.00

Třebíč, kostel sv. Martina

Svátost nemocných

Svátost nemocných se bude udělovat v pátek 10. února v 8.00 hod. Od 7.00 hod se bude zpovídat.
Na 11. února připadá světový den nemocných.

HOSPODAŘENÍ FARNOSTI - ROK 2021
MINISTRANTSKÉ SCHŮZKY 2022/23

Schůzky probíhají v neděli jednou za čtrnáct dní od 9:00 v klubovně vedle kůru.

Nová střecha kostela sv. Martina

24-7-Třebíč.jpg

V roce 2021 proběhly přípravné práce - projekty, výběr firmy na opravu střechy.

Celková cena je 4 121 010,- Kč. 

V letošním roce se provede I. etapa o částce 497 029 Kč. 

MK ČR dá 200 000 Kč, Město Třebíč 50 000 Kč, naše farnost 247 029 Kč.


Sbírka na novou střechu bývá jednou za měsíc, nejčastěji 3. neděli v měsíci, pokud do toho nevstoupí jiná hlášená sbírka.


V měsíci prosinci 2022:

Sbírka na střechu kostela vynesla celkem  79 400 Kč.

Dary 11 910 Kč.

Všem dárcům děkujeme.

Obrázky  střechy - ZDE

O stavu projektu a nashromážděných finančních prostředcích budeme průběžně informovat.

Jáhen Karel Novák oslavil 70. narozeniny.

24-7-Třebíč.jpg

V sobotu 29. října 2022 oslavil své 70. narozeniny jáhen Karel Novák.

Za jeho službu jsme mu poděkovali v neděli 30. října.

Děkujeme mu za jeho jáhenskou službu:

 • službu u oltáře,

 • kázání,

 • návštěvy nemocných,

 • dovoz nemocných zvláště na nedělní bohoslužby,

 • za pomoc nemocným.

Děkovat přišel též P.Pavel Opatřil za farnost Třebíč-zámek a zástupci Jejkovské farnosti.

Oslavili jsme svátek sv. Martina.

24-7-Třebíč.jpg

Nástropní freska:​

Svatý Martin umírá obklopen žáky a budoucím nástupcem.

Nápisy:
„ Neopouštěj nás“ ,
„Pane, jsem-li tvému lidu ještě potřebný, neodmítám pracovat“.​

Martin je nesen do nebe.

Renovace lavic je ukončena.

24-7-Třebíč.jpg


Renovace lavic v kostele sv. Martina byla ukončena v pátek 4. února.
Fotodokumentace - viz fotogalerie.

Musica animata zve do svého středu nové zájemce!

24-7-Třebíč.jpg

Musica animata už má přes čtyřicet let. Souborem za tu dobu prošlo již přes pět set zpěváků a muzikantů, kteří na stovkách koncertů společně provedli množství skladeb.

Nyní se sbor vrací k soudobé moderní duchovní hudbě a zve do svého středu každého mladého muže, který se nebojí překročit práh vlastních schopností a zažít hudbu  jako tvůrce.  


Zkoušky každý pátek v 18:00 v kostele sv. Martina v Třebíči, přijďte se podívat :-)

1. neděle adventní - žehnání adventního věnce.

24-7-Třebíč.jpg

V sobotu 26. listopadu
v 17.00 požehnal P. Jiří adventní věnec u kostela na Martinském náměstí.

Prosba o zasílání svědectví: P. Elias Vella, OFMConv

24-7-Třebíč.jpg

Setkali jste se s františkánským knězem z Malty P. Eliasem Vellou, OFMConv a Bůh se díky jeho modlitbám dotýkal Vašich srdcí, proměňoval Váš život, uzdravoval stará vnitřní zranění, vztahy či Vás uzdravil fyzicky?

Potom jsou tyto řádky určené právě Vám.

Zpravodajka Katolického týdeníku z brněnské diecéze Lenka Fojtíková sbírá po smrti P. Velly tato svědectví a ráda by je zakomponovala do připravované knihy.

Ta bude dokumentovat Boží působení skrze tohoto výjimečně obdarovaného kněze v naší zemi i na Slovensku za více než dvacet let, co do našich zemí přijížděl na evangelizační cesty. Svá svědectví můžete zasílat na e-mailovou adresu:
fojtikova-l@seznam.cz
nebo telefonovat na: 774 831 582.

Žehnání náměstí a městu Třebíči.

24-7-Třebíč.jpg

Třebíčtí duchovní žehnali městu za účasti představitelů města.


Farní den 2022 - Pouť u Kostelíčka

24-7-Třebíč.jpg

Téma pouti bylo 30. let Charity v Třebíči.

Synoda.png

Synoda v naší farnosti

Na Popeleční středu 2. března 2022 byla v naší diecézi ukončena farní etapa synodální cesty. K tomuto datu jsme obdrželi 503 výstupů z farních skupin.

Synodní skupiny byly tvořeny především lidmi v produktivním věku a dominantní bylo téma „Na společné cestě“ a téma „Naslouchat“. Povzbudivá je skutečnost, že při setkáváních převažovala atmosféra vzájemné důvěry a více než dvě třetiny skupin chtějí ve vzájemném kontaktu pokračovat. Z předběžné analýzy také vyplývá, že nejsilnější je touha po církvi a farnosti jako živém společenství. Nyní se budou získané výstupy zpracovávat.

Diecézní fáze synody bude zakončena při liturgii v sobotu 7. května 2022 v 15 hodin v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla, po ní bude také představena syntéza diecézní fáze synody.

Všem, kdo se zapojili modlitbou a osobní účastí, děkuji.

Pomocný biskup Pavel

S výstupy ze skupinek naší farnosti a s dalšími postřehy se můžete seznámit  níže. Klilněte na příslušné políčko s tématem.

Farní zpravodaj-ENERGIE.jpg
bottom of page