top of page
Římskokatolická farnost Třebíč-město
Kostel Svatého Martina
2023-Pravidelné bohoslužby.png
Kostel sv. Martina Třebíč.jpg
01_Otevření_2019_11.png

ZPOVÍDÁNÍ v kostele sv. Martina​

 

1/2 hod přede mší svatou.

Středa kromě prázdnin

  8.00 - 10.00
14.00 - 16.00 

Po

St
Čt

9.00
14.00
9.00
15.00

- 11.00
- 17.00
- 11.00
- 17.00

Bohoslužby v Třebíči

28. května 2023

INFORMACE PRO TŘEBÍČSKÉ FARNOSTI

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

v třebíčských kostelích na období 14 dní,
intence mší svatých, 

dění v třebíčských farnostech.

Noc kostelů2023.jpg

Noc kostelů

Nabízí možnost navštívit nejen kostely a modlitebny, ale také prostory klášterů, rajské dvory, krypty, věže. 

Informace z farnosti Třebíč - město


 • V neděli 11. června je oslava Božího Těla. Mše svatá je jen ráno v 8.00 hod, v 10.40 není.

 • Sbírka na střechu - vybralo se 30 500 Kč.
  Dary v trezoru 9 800. Všem dárcům ze srdce děkujeme.

 • Nejbližší volné úmysly na mše sv.: neděle 25.6 v 8.00, středa 28. 6. v 16.00, čtvrtek 29. 6. v 18.00, neděle 2. 7. v 18.00.

 • Farní pouť do Dolních Kounic - klášter Rosa Coeli Je možné se zapisovat na farní pouť do Dolních Kounic 28. května, odjezd ve 12 hod. po mši svaté z parkoviště pod zimním stadionem. Navštívíme bývalý klášter Rosa Coeli, křížovou cestu a kapli sv. Antonína. Pojede 1 autobus, cena pro děti 0 Kč, dospělí 100 Kč. Řízky s sebou! Návrat 18-19 hod. Vstupné není zahrnuto v ceně pouti: základní 90 Kč, snížené 70 Kč, rodinné 250 Kč.

 • Pouť do Mariazell na 26. srpna Můžeme se přihlašovat na tradiční pouť do Mariazell na 26. srpna, pojedou 2 autobusy. Odjezd v 6 hodin ráno z parkoviště pod zimním stadionem, cena 520 Kč. Mše svatá ve Farním sále ve 14.00. Návrat ve večerních hodinách. Laďka Ondráková: tel.: 778 144 682, Ladislava.O@seznam.cz.

 • Vstaň! – Duchovní příprava na SDM. Duchovní příprava si klade za cíl vést mladé k tomu, aby se připravovali na dobré prožití Světových dnů mládeže. Příprava je rovněž pro mladé prostorem k duchovnímu růstu a skrze duchovní podněty se mohou učit hledat své osobní povolání, odpovídat na příležitosti a jednat. Více na stránkách Světové dny mládeže – ZDE!

Kde jsi? Plavu za Tebou!

Nyní prosím zpozorněte všichni single – a je jedno, jestli jste zatím stále svobodní nebo po rozchodu, rozvedení, anulovaní, ovdovělí, zkrátka z jakéhokoliv důvodu sami ve věku 30–50 let. Je zde pozvání na jedinečnou seznamovací akci pro single katolíky z Brna a nejširšího okolí s názvem „Kde jsi? Plavu za Tebou!“. Pod záštitou brněnského děkana Mons. Václava Slouka se uskuteční 6. června 2023 od 18h v prostorách Duchovního centra u kostela bl. Marie Restituty v Brně na Lesné. V 17h bude předcházet mše svatá s promluvou jáhna Jana Špilara. Využijte tuto originální nabídku prostoru a času s vysokou možností na seznámení – jak toho organizátoři chtějí dosáhnout, se dozvíte na webových stránkách akce: www.kdejsi-plavuzatebou.cz . Pro účast je nutné se registrovat – včasná registrace je za zvýhodněnou cenu. Další informace jsou na plakátu, Facebooku, Instagramu nebo webu brněnského biskupství.

CHARITA
 • Pečuji doma – a co s tím, setkání v Komunitním centru Moravia v Třebíči, Smrtelná 389/6 31. 5. od 9.30–13.30 hod. Poradíme vám: příspěvky, kompenz. pomůcky, domácí péče, tísňové tlačítko, demence, inkontinence... Z důvodu kapacity je vhodné se přihlásit předem: 733 691 520, chps@trebic.charita.cz Účast zdarma.

DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA
 • Jarní Duchna - pátek 2. - 4. 6. na faře ve Starči, začátek v pátek v 18 hod., ukončení neděle 11. 45 hod., cena 350,- Kč.
  Přihlášky: Jurková Renata, email: jurkova.renata@gmail.com nebo 728 257 788.

 • Cestu pohádkovým lesem.
  Studentský klub KG Halahoj pořádá v neděli 4. června od 14 do 16.30 hod. Cestu pohádkovým lesem. Start a cíl je u Katolického gymnázia.

 • Tábor Duchnička se koná 6. - 12. srpna na faře v Brtnici. Cena 1 500,- Kč.
  Tábor Duchna se koná 13. - 19. srpna na faře v Brtnici. Cena 1 500,- Kč.
  Přihlášky: Jurková Renata email: jurkova.renata@gmail.com nebo 728 257 788.

Fotopříběh s našimi ministranty

Koncem minulého roku nafotili naši ministranti s kamarádkami fotopříběh pro ministrantský časopis Tarsicius.

Příběh vyšel v lednovém čísle. Časopis byl hned rozebrán.

Příběh určitě zaujme i ostatní, kteří neměli možnost si příběh přečíst v tištěné podobě.

Fotopříběh v časopise TARZICIUS - k prohlédnutí ZDE!

   Zveme vás na akce 
Kliknutím na tlačítko  se zobrazí podrobnosti.  Kliknutím na obrázek se obrázek zvětší.    
Zprávy z farnosti

Oprava oltáře svatého Josefa ukončena.
Zbývá provést kompletaci oltáře.

Opravy v roce 2023:

 • Král David a Alegorie nad oltářem - dokončení sochařského díla - Vlasta Douša:   
  cena 188 025 Kč

 • Pokračování oprav mramorů na oltáři - Jan Tomíček:  
  cena 499 400 Kč

 • Pozlacovačské práce - první část: Ladislav Moravec:  
  cena  70 000 Kč

Celkové náklady v r. 2023 budou 757 425 Kč


Portálový oltář sv. Josefa v pravé boční kapli pochází z roku 1756.

Je zděný, obložený imitací mramoru.

Vysvěcen byl 30. června 1772 zároveň s hlavním oltářem a protějším oltářem v kapli sv. Anny.

Štukové sochy jsou z dílny Josefa Winterhaldera z let 1759 - 1760.

Oprava oltáře začala v červnu 2022 .

Náklady v roce 2022 byly 350 575 Kč.
Dotace od Ministerstva kultury činily 300 000 Kč, zbývající část pokryly příspěvky farnosti.

Neděle 23. dubna
Farní sad - žehnání sadům, polím, zahradám.

P. Jiří požehnal farnímu sadu, polím a zahradám.

Farníci připravili hry pro děti a očerstvení.

Dospělí ve spolupráci s dětmi táhli vozík s dortem ve tvaru srdíčka, aby popřáli otci Jiřímu ke svátku a poděkovali mu za obětavou službu ve farnosti.

Nová střecha kostela sv. Martina

V roce 2021 proběhly přípravné práce - projekty, výběr firmy na opravu střechy.

Celková cena je 4 121 010,- Kč. 

V letošním roce se provede I. etapa o částce 497 029 Kč. 

MK ČR dá 200 000 Kč, Město Třebíč 50 000 Kč, naše farnost 247 029 Kč.

Sbírka na novou střechu bývá jednou za měsíc, nejčastěji 3. neděli v měsíci, pokud do toho nevstoupí jiná hlášená sbírka.


Sbírka na střechu kostela v měsíci květnu 2023:

Sbírka  30 500 Kč.

Dary     29 800 Kč.

Všem dárcům děkujeme.

Obrázky  střechy - ZDE

O stavu projektu a nashromážděných finančních prostředcích budeme průběžně informovat.

Oprava podlahy na faře zdárně ukončena.

Oprava jídelny v přízemí fary zdárně dokončena.

 Byla odstraněna dřevěná podlaha a  shnité trámy, provedeno  odvlhčení, výmalba a položení nové dřevěné podlahy.

Oprava klubovny SPOMAL je dokončena.

Opravy klubovny Spomal 

Provedla se oprava podlahy, vymalování a položil nový koberec.

V přilehlé chodbě se provedlo odvlhčení, položila nová podlaha, pořídilo nové WC, umyvadlo, izolace trubek topení. 

Cena 145 585 Kč. 

V ceně zatím nejsou započteny instalatérské práce.

bottom of page