Římskokatolická farnost Třebíč-město

Kostel Svatého Martina

ZPOVÍDÁNÍ v kostele sv. Martina
 
1/2 hod přede mší svatou.
Středa kromě prázdnin
  8.00 - 10.00
14.00 - 16.00 
Středeční zpovídání u sv. Martina bude až od středy 9. února!!!
farnosti
Po
St
Čt
9.00
14.00
9.00
15.00
- 11.00
- 17.00
- 11.00
- 17.00
INfo-logo2.png

23. ledna 2022

INFORMACE PRO
TŘEBÍČSKÉ FARNOSTI

POŘAD BOHOSLUŽEB v třebíčských kostelích 
na období 14 dní,
intence mší svatých, 

dění v třebíčských farnostech.

Příležitost ke svátosti smíření je

 • vždy 1/2 hod před mší svatou.

 • Od středy 14. dubna 8 – 10 a  14 – 16 hod. 

Římskokatolická farnost Třebíč - město

kostel sv. Martina

Třebíč, Martinské nám. 87/20

Farář: P.Jiří Dobeš

560 000 522, 728 133 220

trebicmartin@volny.cz

http://www.trebicmartin.cz

Svátost Pomazání nemocných se bude udělovat
v pátek 11. února při mši svaté v 8.00 hodin v kostele sv. Martina.

 

Pomazání nemocných se bude udělovat v pátek 11. února při mši svaté v 8.00 hodin v kostele sv. Martina. Od 7 hod. se zpovídá.

Svátost je vhodná pro všechny, kteří cítí, že na ně doléhají nemoci a neduhy stáří.

 

Hlavní účinky svátosti nemocných je:

 • Připravit se na budoucí setkání s Bohem po smrti,

 • uzdravení těla, nakolik je to žádoucí v Božím plánu

 • síla ke snášení svých bolestí a neduhů ve spojení s Kristovým spasitelným utrpením.

 

Předpokladem přijetí je stav milosti posvěcující, tedy stav, který mi umožňuje přijmout i ostatní svátosti, včetně Eucharistie.

23. ledna 2022

Neděle Božího slova.

Na stránkách

https://biblickedilo.cz

najdete inspirace, jak slavit neděli Božího slova v rodinách.
Současně proběhne i sbírka na Bibli.
Její výnos bude rozdělen stejným dílem mezi
České katolické biblické dílo a Českou biblickou společnost.

Renovace lavic

Renovace lavic v kostele sv. Martina pokračuje od pondělí 24. ledna
do pátku 4. února.
Nedělní dopolední bohoslužby 30. ledna jsou přesunuty do hřbitovního kostela
a všechny ostatní na Jejkov. 

Do opravených lavic se vrátíme až 5. února na první sobotu v měsíci.

Původní stav lavic.

Lavice prožrané červotoči.
Lavice prožrané červotoči.

press to zoom
Popraskané lavice.
Popraskané lavice.

press to zoom
Lavice popraskané
Lavice popraskané

press to zoom
Lavice prožrané červotoči.
Lavice prožrané červotoči.

press to zoom
1/5

Postup renovace.

Pracovní plocha.
Pracovní plocha.

press to zoom
Pytel pilin.
Pytel pilin.

press to zoom
Tmelení.
Tmelení.

press to zoom
Pracovní plocha.
Pracovní plocha.

press to zoom
1/41

 Objednejte si puzzle s Třebíčskými betlémy  jako dárek. 

betlem-puzle.gif

Proměny Čeloudova betlému.

Antonín Čeloud (25. května 1839 Třebíč – 30. června 1918 Třebíč) byl český výtvarník-betlemář.

Antonín Čeloud byl původním povoláním soukeník. Jak soukenictví v druhé polovině 19. století upadalo, věnoval se i jiným řemeslným profesím. Přeškolil se na lakýrnictví, písmomalířství a pozlacování.

Jako kostelník působil v kostele sv. Martina. Tam také roku 1863 vystavil svůj betlém, kdy figurky v tomto betlému měly většinou velikost kolem 17 cm.
Další pětimetrový betlém stavěl doma, tam byla typická velikost 13 cm. 
Jeho dílo bylo vzorem dalším pokračovatelů třebíčského betlemářství.

Další informace z farnosti Třebíč - město

 • Renovace lavic bude probíhat do pátku 4. února. Tentokrát i o víkendu 29. a 30. ledna budou mše svaté mimo kostel sv. Martina. V neděli 30. ledna v 8.00 a v 10.30 bude mše svatá na hřbitově, ostatní mše svaté budou na Jejkově. Do opravených lavic se vrátíme až 5. února na první sobotu v měsíci.

 • Úklid kostela bude až v sobotu 5. února v 8.30 hod.

 • Farní rada: Tomáš Bublan, Vojtěch Čapek, Jaroslava Hlinková, Eva Hortová, Bohuslav Janata, Boris Kjulleněn, Ladislav Mayer, Michaela Nováková, Ladislava Ondráková, Vít Oplatek, Marie Paločková, Jana Procházková, Igor Tůma, Ondřej Zabloudil,

 • Sbírka na střechu v měsíci lednu činila 26 200,- Kč. Všem dárcům děkujeme.

 • Knížka Všechno mohu - P. Pavel Dokládal - je k dostání v sakristii kostela za 250,- Kč.

 • Příprava dětí na 1. svaté přijímání pokračuje po dobu renovace lavic v kostele při dětské mši svaté v 16 hod. na Jejkově. Po mši sv. už další příprava není.

 • Volné mše sv.: středa 9. února v 16.00, pátek 18. února v 7.15.

 • Pomazání nemocných se bude udělovat v pátek 11. února při mši svaté v 8.00 hodin v kostele sv. Martina.
  Od 7 hod. se zpovídá. Svátost je vhodná pro všechny, kteří cítí, že na ně doléhají nemoci a neduhy stáří. Hlavní účinky svátosti nemocných je: Připravit se na budoucí setkání s Bohem po smrti, uzdravení těla, nakolik je to žádoucí v Božím plánu a dále je nezanedbatelným účinkem síla ke snášení svých bolestí a neduhů ve spojení s Kristovým spasitelným utrpením. Předpokladem přijetí je stav milosti posvěcující, tedy stav, který mi umožňuje přijmout i ostatní svátosti, včetně Eucharistie.

 • Představení nové Farní rady a poděkování končící Farní radě bude v neděli 23. ledna při mši svaté v 10.30 hod.

 • Dar církvi: Prosíme o nahlášení těch, kteří chtějí vystavit doklad o daru církvi za uplynulý rok 2021 k uplatnění na snížení daně. Rádi jej vystavíme.

 • Na mše svaté na Jejkově platí aktuální hygienická nařízení – desinfekce, roušky, odstupy.

 • Oplatky čokoládové, vanilkové, oříškové … za 40,- Kč. 

MINISTRANTSKÉ SCHŮZKY 2021/22

Schůzky budou probíhat v neděli jednou za čtrnáct dní od 9:00 v klubovně vedle kůru.

Synoda
Mons. Pavel Konzbul: 

Milí bratři, správcové farností (faráři, administrátoři a rektoři),

    od neděle 17. října  2021 začíná v každé diecézi první fáze synodálního procesu. Jeho cílem je skrze modlitbu a dialog oživení církve a nastoupení synodální cesty. V každé diecézi byl jmenován koordinátor tohoto procesu a ten si ustanovuje tým spolupracovníků. V naší diecézi jsou členy tohoto týmu P. ThLic Petr Šikula (pro děkanství brněnské, rosické, modřické, blanenské, tišnovské a farnost Petrov), P. Mgr. Pavel Šenkyřík (pro děkanství velkomeziříčské, źďárské, boskovické, jihlavské a třebíčské), P. Mgr. Pavel Kafka (pro děkanství mikulovské, hustopečské, hodonínské, slavkovské a břeclavské) a P. Miloš Mičánek (pro děkanství moravsko-krumlovské, znojemské, vranovské, telčské a moravsko-budějovické). P Mgr. Ing. Jiří Janalík byl jmenován pro synodální proces na církevních školách a sestra Ing. Krista Chládková OP pro řeholní komunity naší diecéze, které jsou zvány, pokud je to možné, aby se zapojily do dění v místních farnostech. Administrativně bude komunikaci řešit paní Mgr. Marie Pospíšilová z brněnského biskupství, kterou mnozí znáte z programu Noc kostelů.

    Žádám vás proto, abyste do konce října 2021 nahlásili koordinátora synodálního procesu ve vašich farnostech. Je vhodné jej volit ze členů pastoračních rad. Farní synodální skupiny se mají setkat  do konce ledna 2022 třikrát a mají skrze modlitbu, naslouchání a vzájemné sdílení  prožívat synodální cestu.

Pomocí jim bude desatero témat, které naleznete na adrese

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/211008narodni-synodalni-tym-a-hlavni-temata-synody-2021-2023 .

Ta budou ovšem ještě detailněji rozpracována. Méně početné farnosti mohou mít skupinu společnou. Snahou je oživení dialogu a také získání podnětů, které skupinka na závěr shrne formou vyplnění tematického dotazníku.

   

Pro vzájemnou komunikaci byla zřízena e-mailová adresa  synodalita@ dieceze.cz, na kterou prosím zašlete kontakt (jméno, příjmení, farnost a e-mailovou adresu) na vašeho farního koordinátora a na ni také směřujte své dotazy. Ty vám rádi zodpoví výše jmenovaní členové diecézního týmu. Milí spolubratři, chápu, že se může zdát celý proces časově náročný, nicméně,  papež František nás jasně vyzývá: „Nenechme si ujít milostivé příležitosti k setkání, k vzájemnému naslouchání a rozlišování.“

Děkuji za vaši službu a nasazení pro církev

Mons. Pavel Konzbul

Synodalita v naší farnosti 

Farář P. Jiří Dobeš pověřil moderováním jednotlivých synodálních skupin následující moderátory:

Petr Chvátal, 724 468 716, chvatalp@seznam.cz, setkávání jednou za měsíc v sobotu po večerní mši sv. v Klubovně kostela.
Rostislav Zahrádka, tel. 725 614 219, zahrar1@seznam.cz, setkávání jednou za měsíc v úterý, muži.
Jiří Dobeš, 728 133 220, trebicmartin@volny.cz, v pátek večer na faře, jednou až dvakrát za měsíc.
Jaroslav Kršek, 732118210, krsekjaroslav@seznam.cz, beta kurz.
​Vojtěch Čapek, 777 975 720, adalbertus.pius@gmail.com, mládež

Přihlaste se do týdne:

Kdo máte zájem, můžete se přihlásit u kontaktních osob, které povedou synodální kroužky po dobu asi tří měsíců, po kterou bude synodální proces ve farnostech probíhat.

Papež: Kéž se synoda stane časem obývaným Duchem svatým

Synoda není parlament, synoda není průzkumem veřejného mínění, synoda je eklesiální událostí, jejímž protagonistou je Duch Svatý.

Není-li Ducha, není synody.

Papež František to připomněl při reflexi předcházející slavnostnímu zahájení synodního procesu.
Ve své promluvě položil důraz na tři klíčová slova: společenství všech pokřtěných, účast a poslání církve v dnešním světě.

Rizika synodního procesu

Synoda nabízí velkou příležitost k pastoračnímu obrácení v misijním a ekumenickém rozměru, ale nese s sebou i určitá rizika:

Formalismus.

Synoda je procesem skutečného duchovního rozlišování, které neslouží k tomu, abychom se sami prezentovali v pěkném světle, nýbrž abychom spolupracovali na Božím díle v dějinách.

Intelektualismus:

Ten by synodu mohl proměnit v jakousi studijní skupinu zabývající se pouze sebou, odtažitou od reality svatého Božího lidu a konkrétního života komunit žijících na celém světě.

Nečinnost:

Tu charakterizuje výrok: "tak to bylo vždycky", je lepší nic neměnit.

Čas milosti

Svatý otec vyjádřil přání, aby synoda byla časem obývaným Duchem svatým. Potřebujeme nový Boží dech, který osvobozuje od všech omezení, oživuje to, co je mrtvé, osvobozuje od pout a šíří radost. Aby se církev stala "jinou", otevřenou novosti, kterou jí chce Bůh nabídnout, je třeba důrazněji a častěji vzývat Ducha svatého a naslouchat mu, kráčet společně s porozuměním a odvahou.

Kéž se synoda nezredukuje na neplodné diskuse!

Na závěr své promluvy připojil František modlitbu:

Přijď, Duchu svatý.

Ty, který probouzíš nové jazyky a vkládáš nám do úst slova života, chraň nás, abychom se nestali muzejní církví, která je krásná ale němá, s velkou minulostí a malou budoucností. Přijď mezi nás, abychom se v synodální zkušenosti nenechali přemoci zklamáním, nerozředili proroctví, abychom všechno nezredukovali  na neplodné diskuse. Přijď, Svatý Duchu lásky, otevři naše srdce, abychom naslouchali. Přijď, Duchu svatosti, obnov svatý lid věrný Bohu.

Přijď, Duchu Stvořiteli, a obnov tvář země.

     Nová střecha kostela sv. Martina    

V roce 2021 proběhnou přípravné práce - projekty, výběr firmy na opravu střechy.

V roce 2022 by začala výměna střešní krytiny za předpokladu státního příspěvku a nashromáždění dostatečných financí na vlastní podíl.

Sbírka na novou střechu bude bývat opět jednou za měsíc, nejčastěji 3. neděli v měsíci, pokud do toho nevstoupí jiná hlášená sbírka. 

V měsíci leden 2022:

Sbírka na střechu kostela vynesla celkem  26 200 Kč. 

Všem dárcům děkujeme.

O stavu projektu a nashromážděných finančních prostředcích budeme průběžně informovat.
Sbírka-graf-2022-01.png

Důležité odkazy na aktuální dění .

Kliknutím na událost se zobrazí podrobnosti.

PULS v číslech-na šířku.jpg
 

Farnost zve na akce
Kliknutím na nadpis nebo tlačítko "Zobrazit podrobnosti" se zobrazí celý text a obrázek.
Kliknutím na obrázek se obrázek zvětší.

26. listopadu 2021

pátek

17.00

Martinské náměstí, Třebíč

Žehnání adventního věnce u našeho kostela sv. Martina bude v sobotu v 27. listopadu v 17 hodin.