top of page
Římskokatolická farnost Třebíč-město
Kostel Svatého Martina
2023-Pravidelné bohoslužby.png
Kostel sv. Martina Třebíč.jpg
01_Otevření_2019_11.png

ZPOVÍDÁNÍ v kostele sv. Martina​

 

1/2 hod přede mší svatou.

Středa kromě prázdnin

  8.00 - 10.00
14.00 - 16.00 

Po

St
Čt

9.00
14.00
9.00
15.00

- 11.00
- 17.00
- 11.00
- 17.00

Bohoslužby v Třebíči

3. prosince 2023

INFORMACE PRO TŘEBÍČSKÉ FARNOSTI

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

v třebíčských kostelích na období 14 dní,
intence mší svatých, 

dění v třebíčských farnostech.

Informace z farnosti Třebíč - město
 • Průvodce adventem je k vyzvednutí pod věží kostela sv. Martina za 10,- Kč. Též je možné využít mobilní aplikaci.

 • Průvod s lucerničkami: V adventu zveme děti do průvodu s lucerničkami při každé mši svaté.

 • Návštěva nemocných před Vánocemi: nahlaste, prosím, své nemocné Otci Jiřímu. Nemocné navštíví v pátek 15. prosince od 10 hodin.

 • Pravidelná adorace za nová kněžská povolání a za kněze bude opět ve čtvrtek 7. prosince po mši svaté.

 • Příprava na první sv. přijímání probíhá od 15. listopadu každou středu v 17 hod. po dětské mši svaté, která bývá v 16.00 hodin.

 • Sobotní večerní mše svatá dne 2. prosince v 18.00 hod nebude. Zúčastníme se duchovní obnovy na Jejkově s Otcem Marcelem Javorou, která je zakončena mší svatou v 17.00 hodin.

 • Sbírka na diecézní fond PULS se bude konat 3. prosince o 1. neděli adventní. Je také možno se přihlásit a pravidelně podporovat Fond PULS. Částka vypočítaná pro rok 2023 činí pro naši farnost 297 821 Kč. Z toho je 51 473 za nájmy z polí, 13 068 za aktivity v hospodářské činnosti. Zbývající částka 233 280 je na základě součinu počtu účastníků nad 18 let (486) a částky 480,- Kč za každou osobu.

 • Intence na rok 2024 bude možné zadávat od začátku prosince v sakristii. V měsíci listopadu je možno si zadat jednu mši svatou při významném výročí apod. Přijďte, prosím, na faru.

 • Naslouchadla pro lepší slyšení v kostele. V sakristii je možno si před mší svatou zapůjčit jedno zkušební naslouchadlo pro lepší slyšení v kostele. Pokud se osvědčí, farnost jich několik zakoupí. Ovládání je velmi snadné pomocí tlačítek, která jsou dostatečně velká.

 • Volné úmysly na mše sv.: Po 11.12.; Ne 17.12. v 8.00; Po 18.12.; St 20.12. v 16.00; Čt 21.12.

SPOLEČNÉ
 • Vánoční zpovídání: 3. neděle adventní 13.30 - 15.30 u sv. Martina.
  Nenechávejte zpověď na poslední chvíli, ale využijte ke zpovědi celou adventní dobu - zpovídá se asi půl hodiny před každou mší svatou.

 • Puzzle betléma, kostelů, baziliky jsou k dostání v kostele sv. Martina u trezoru. Cena 80 Kč (20 dílků), 120 Kč (260 dílků). Větší velikosti (480, 912, 1050, 2028) a pestřejší výběr je přímo na faře.

 • Kalendář třebíčského děkanství je k zakoupení za 70 Kč.
  Taktéž Kostelní oplatky s třebíčskými kostely se zde můžete zakoupit.

 • Ples třebíčských farností je plánován na pátek 9. 2. 2024.

 • V české republice vzniká nový projekt FILMANA. Filmana bude streamovací platformou křesťanských filmů. Více na https://filmana.cz/. Na podzim, před zpuštěním projektu budete informování více.

CHARITA

DĚKUJEME všem štědrým dárcům, kteří přispěli na projekty Petra Krenického na Ukrajině při jeho nedávné návštěvě v Třebíči. Shromáždila se částka 58 700 Kč.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 1. –14. ledna 2024

Hledáme tříkrálové koledníky pro město Třebíč - vítáme každého, kdo má zájem, bez ohledu na věk. Pouze vedoucí skupinky musí mít alespoň 15 let. Kostýmy a koruny vám můžeme zapůjčit.
Kontakt: Oblastní charita Třebíč, L. Pokorného 15; M: 736 529 300; E-mail: trebic@trebic.charita.cz.

Srdečně zveme

· v pátek 5. 1. 2024 v 16.30 h do baziliky na slavnostní mši sv. s žehnáním koledníků (v kostýmech).

· v sobotu 6. 1. 2024 od 14.15 h do Tříkrálového průvodu Karlovým náměstím s třemi králi na koních a s doprovodem v historických kostýmech.

· v sobotu 4. 2. 2024, nebo v neděli 5. 2. 2024 do kina – jako odměnu koledníkům za koledování.

Naši ministranti

Pravidelné ministrantské schůzky.

Od neděle 15.10. budou v naší farnosti opět probíhat pravidelné ministrantské schůzky. 

Začátek bude jako obvykle po skončení ranní mše svaté v klubovně vedle kůru. Termíny všech schůzek lze nalézt na odkazu níže. 

Na schůzky jsou zváni i kluci, kteří zatím neministrují, ale měli by o tuto službu zájem. Ropis schůzek ZDE!


V sobotu 13.5. se uskutečnila ministrantská výprava.

Šli jsme trasu dlouhou asi 11 km ze Zňátek na Sedlecký hrad a zpět.

Cestou jsme hráli různé hry, například boj o vlajky nebo dobývání hradu.

Fotogalerie z výpravy možno shlédnout – ZDE!


Koncem minulého roku nafotili naši ministranti s kamarádkami fotopříběh pro ministrantský časopis Tarsicius.

Příběh vyšel v lednovém čísle. Časopis byl hned rozebrán.

Příběh určitě zaujme i ostatní, kteří neměli možnost si příběh přečíst v tištěné podobě.Fotopříběh v časopise TARZICIUS - k prohlédnutí ZDE!

   Zveme vás na akce 
Kliknutím na tlačítko  se zobrazí podrobnosti.  Kliknutím na obrázek se obrázek zvětší.    

17. prosince 2023

neděle

16.00

ZŠ Světlo, Demlova ulice.

MEZIPROSTOR - setkávání mladých

Neděle 17. prosince

ADVENTNÍ POHODIČKA

 • Promítání

 • Svařák

 • Cukroví

 • Pokec


26. prosince 2023

úterý

16.00

Kostel sv. Martina

Třebíčské koledy NAŽIVO!

Přijďte si zazpívat!

26. prosince 2023 v 16 hod., kostel sv. Martina v Třebíči

Chcete-li si zazpívat nejznámější koledy přímo od nás z Třebíče, napište na koledy@animata.cz a my Vám pošleme noty. Jediná společná zkouška s orchestrem bude v úterý 19. 12. 2022 v 18.00 v kostele sv. Martina.

Koledy si můžeme zazpívat i v rámci Živého Betléma 27. 12. 2022 v 17 hod. na zámeckém nádvoří.

MOC SE NA VÁS TĚŠÍME :-)

29. prosince 2023

pátek

18.00

bazilika sv. Prokopa

Vánoční koncerty

Římskokatolické farnosti Třebíč - zámek a Přibyslavice 

ve spolupráci s hudebním souborem Musica Animata 

si vás dovolují pozvat na

VÁNOČNÍ KONCERTY

pátek 29. prosince 2023, 18 hod.

Třebíč, bazilika sv. Prokopa

neděle 7. ledna 2024, 17 hod.

Přibyslavice, kostel Narození P. Marie

České i světové vánoční skladby v novém stylu.

Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě.

Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (Jan 18,37)

Zprávy z farnosti

Průvod světýlek k Misijnímu kříži.

Děti dnes, 12. listopadu, šli do martinského průvodu s rozsvícenými lampiony. Svatý Martin podnes fascinuje děti tím, jak srdnatě rozťal mečem vlastní plášť, když viděl mrznoucího chudáka.

Oslava svátku svatého Martina v našem kostele.

Milosrdný Bože, dal jsi nám svatého Martina, který ti sloužil už jako voják a který měl soucit s bídou chudých, takže se rozdělil o plášť se žebrákem.

Ale připomínáme si také biskupa Martina, který budoval církev s láskou, milosrdenstvím a zároveň s jasností.

Děti dnes půjdou do martinského průvodu s rozsvícenými lampiony. Svatý Martin podnes fascinuje děti tím, jak srdnatě rozťal mečem vlastní plášť, když viděl mrznoucího chudáka.

Často míváme pocit, že nejsme pro tento svět důležití. Nezanecháváme v něm tak zřetelnou stopu jako svatý Martin. A přece nám skrze něho chceš ukázat, že i my můžeme otisknout do světa svou stopu a že i to, co po sobě zanecháme, bude mít svůj účinek.

Daruj nám dnes svého Ducha lásky a milosrdenství,

aby stopa, kterou otiskujeme do tváře tohoto světa, byla pro ostatní stopou lásky a milosrdenství,

aby se tak i jejich srdce otevřelo tvému milosrdenství. Amen.

Setkání prvokomunikantů s otcem biskupem.

Setkání prvokomunikantů s otcem biskupem Pavlem Konzbulem se  uskutečnilo ve čtvrtek 5. října na Petrově.

Zde je k vidění několik momentek ze setkání.

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ
V neděli 22. října v kostele sv. Martina přijalo svátost biřmování 16 mladých.

Některé myšlenky z kázání:

Za chvíli, milí biřmovanci, budete pomazáni križmem a uslyšíte slova:

"Přijmi pečeť daru ducha svatého".

Ve Starém zákoně bylo zvykem pomazat ty kategorie lidí, kteří měli specifické poslání a pro ně potřebovali zvláštní pomoc Božího ducha.

l vy dnes přijmete nové poslání, kterým bude vložen poslední chybějící kamínek do mozaiky vaší křestní milosti. Bude to kamínek darů, charismat a jako svěží desert ovoce Ducha Svatého....

Modlitba a čin znamenají pro mnohé lidi dva protipóly. Domnívají se, že by místo modlení měli raději jít a přiložit ruku k dílu. Jen v případě, že už nedokážou udělat nic jiného, tak sáhnou k modlitbě. Nasadit vlastní síly a současně se modlit patří k sobě. To, že se za nás někdo jiný pomodlí, když máme problém, je primárně záležitostí vztahu, a nikoliv efektivity, jak to dopadne. Křesťanství je přesvědčeno, že Bůh nedělá sám od sebe nic, co může delegovat na své tvory. Bůh nám radí v Bibli dělat často pomalu a klopýtavé, co by sám zvládl v mžiku, tím v nás ovšem kultivuje vztah, a to nejen k němu, ale i k lidem kolem nás. A znakem této kultivace je i svátost biřmování, které otevírá nové obzory naší víry ....

Nová střecha kostela sv. Martina

V roce 2023 pokračuje oprava střechy.

U bočního vchodu od fary si mohli prohlédnout některé shnité trámy ze střechy, které byly nahrazeny novými. Fotografie jsou dostupné na farním webu.


Sbírka na střechu kostela v měsíci listopadu 2023:

Sbírka  39 800 Kč.

Dary     20 000 Kč.

Všem dárcům děkujeme.

Obrázky  původního stavu střechy - ZDE

Obrázky  průběhu oprav střechy - ZDE

O stavu projektu a nashromážděných finančních prostředcích budeme průběžně informovat.

Oprava podlahy na faře zdárně ukončena.

Oprava jídelny v přízemí fary zdárně dokončena.

 Byla odstraněna dřevěná podlaha a  shnité trámy, provedeno  odvlhčení, výmalba a položení nové dřevěné podlahy.

Oprava - Oltář svatého Josefa

Opravy v roce 2023:

 • Král David a Alegorie nad oltářem - dokončení sochařského díla - Vlasta Douša:   
  cena 188 025 Kč

 • Pokračování oprav mramorů na oltáři - Jan Tomíček:  
  cena 499 400 Kč

 • Pozlacovačské práce - první část: Ladislav Moravec:  
  cena  70 000 Kč

Celkové náklady v r. 2023 budou 757 425 Kč


Portálový oltář sv. Josefa v pravé boční kapli pochází z roku 1756.

Je zděný, obložený imitací mramoru.

Vysvěcen byl 30. června 1772 zároveň s hlavním oltářem a protějším oltářem v kapli sv. Anny.

Štukové sochy jsou z dílny Josefa Winterhaldera z let 1759 - 1760.

Oprava oltáře začala v červnu 2022 .

Náklady v roce 2022 byly 350 575 Kč.
Dotace od Ministerstva kultury činily 300 000 Kč, zbývající část pokryly příspěvky farnosti.

Oprava klubovny SPOMAL je dokončena.

Opravy klubovny Spomal 

Provedla se oprava podlahy, vymalování a položil nový koberec.

V přilehlé chodbě se provedlo odvlhčení, položila nová podlaha, pořídilo nové WC, umyvadlo, izolace trubek topení. 

Cena 145 585 Kč. 

V ceně zatím nejsou započteny instalatérské práce.

bottom of page