Římskokatolická farnost Třebíč-město

Kostel Svatého Martina

v kostele sv. Martina
 
1/2 hod přede mší svatou.
Středa kromě prázdnin
  8.00 - 10.00
14.00 - 16.00 
farnosti
Po
St
Čt
9.00
14.00
9.00
15.00
- 11.00
- 17.00
- 11.00
- 17.00
INfo-logo2.png

12. června 2021

INFORMACE PRO
TŘEBÍČSKÉ FARNOSTI

POŘAD BOHOSLUŽEB v třebíčských kostelích 
na období 14 dní,
intence mší svatých, 

dění v třebíčských farnostech.

Příležitost ke svátosti smíření je

 • vždy 1/2 hod před mší svatou.

 • Od středy 14. dubna 8 – 10 a  14 – 16 hod. 

Účast na mši svaté - platí od května:

 • Od 10. května - Nedělní bohoslužby - 100  míst.

Nově je možné využít kapacitu kostela takto:

 • účastníci mezi sebou dodrží rozestupy dva metry, s výjimkou členů jedné domácnosti. Tato opatření se týkají výhradně bohoslužeb, které jsou zahrnuty do výkonu práva pokojně se shromažďovat. Jiné organizované akce a setkání podle tohoto opatření zatím umožněny nejsou.

Bohoslužeb se mohou věřící účastnit za splnění stále platných tří podmínek:

 • ochrana dýchacích cest - respirátory nebo nanoroušky,

 • dezinfekce před vstupem do kostela a 

 • dvoumetrové rozestupy.

 • Rozestupy zachovávejte také při podávání sv. přijímání a netlačte se na věřící před vámi.

 • Nadále se doporučuje nepoužívat svěcenou vodu a vynechat podávání rukou při pozdravení pokoje.

 • Při bohoslužbách už zase můžeme společně zpívat.

Bohoslužby v Třebíči
Na  nedělní bohoslužby v kostele sv. Martina je nutná rezervace míst přes webové stránky.
Sledujte webové stránky třebíčských farností .
V kostele sv. Martina jsou nedělní katecheze pro předškolní a školní děti při mši sv. v 8.00 a v 10.30.

    Sv. Ludmila - Matka věřících české země   
     v Třebíči - středa 23. - neděle 27. června        
              kostel sv. Martina v Třebíči       
                    

Ludmila.jpg

mše sv. s promluvou o sv. Ludmile

přednáška o sv. Ludmile od D. PhDr. Jindřicha Zdeňka Zdíka  Charouze, Th.D., OPraem, faráře ve Vladislavi

popis ikony sv. Ludmily

litanie ke sv. Ludmile

kostel otevřen k soukromé modlitbě.

možnost soukromé modlitby u ikony sv. Ludmily

Sobota 26. června

18.00               

19.00                

 

19.30                

19.40                

20.00 - 21.00  

Neděle 27. června

15.00 - 17.30 

Ikona Sv. Ludmila - Matka věřících české země

Byla vytvořena k jubileu 1100. výročí mučednické smrti svaté Ludmily, první české světice, aby v Roce svaté Ludmily putovala farnostmi v České republice.

Putování ikony můžeme chápat jako příležitost k obnově naší víry, a to po celý rok 2021.

Přímluva svaté Ludmily, která stála na počátku křesťanské víry v naší zemi, může vyprosit našemu národu svornost, jednotu, návrat k Bohu a vítězství dobra a spravedlnosti.

Ikona byla požehnána na Levém Hradci a v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě a z těchto míst putuje do farností po republice s poselstvím modlitby a víry.

Od 7. června putuje po naší diecézi. Poté zamíří na Velehrad.

P. Peter Krenický, slovenský misionář na Ukrajině v Třebíči.
Pondělí 14.6. v 18 hodin na Jejkově.                                                                                       

Třebíč navštíví po delším čase o. Peter Krenický, slovenský misionář na Ukrajině.

Přijede v pondělí 14. 6. 2021.

Srdečně všechny zveme na společné slavení mše sv. s o. Petrem Krenickým večer v 18 hodin v kostele na Jejkově.

Po mši sv. proběhne beseda o současném životě na Východní Ukrajině v Záporožské oblasti, kde již 10 let působí.

Zároveň zde bude také možnost přispět na misijní dílo o. Petra Krenického.

Časté  otázky ohledně platných nařízení při bohoslužbách:

 https://covid.gov.cz/situace/cirkve-nabozenstvi

Zde jsou  uvedena platná aktuální nařízení, která se týkají  například zpěvu při bohoslužbách, bohoslužeb, svateb, křtin, pohřbů či  poutí a je tam také řada odpovědi na otázky, které by vás mohly zajímat.

  NOC KOSTELŮ  
  se uskutečnila pátek 28. května 2021  

Kostel sv. Martina                                  
byl 
 otevřen od 18 do 22 hod.          

 

 • Vše začalo modlitbou za město.

 • Pak jsme byli zváni k soukromé modlitbě.

 • k prohlídce kostela,

 • zrestaurovaného oltáře sv. Anny

 • i nově upravené Klubovny.

 • V kapli sv. Josefa najdete kout s citáty a zamyšleními.

 • Na losovacím kole budete mít možnost si vylosovat jednu z 51 vlastností sv. Josefa v souvislosti s Rokem sv. Josefa.

 • Občas zaslechnete živou hudbu na varhany či na kytaru. 

     Nová střecha kostela sv. Martina    

V roce 2021 proběhnou přípravné práce - projekty, výběr firmy na opravu střechy.

V roce 2022 by začala výměna střešní krytiny za předpokladu státního příspěvku a nashromáždění dostatečných financí na vlastní podíl.

Sbírka na novou střechu bude bývat opět jednou za měsíc, nejčastěji 3. neděli v měsíci, pokud do toho nevstoupí jiná hlášená sbírka. 

V měsíci květnu:

Sbírka na střechu kostela vynesla celkem 33 930 Kč, z toho

19 475 Kč - nedělní sbírka v kostele  a 14 455 Kč  - dary do trezoru. 

Všem dárcům děkujeme.

O stavu projektu a nashromážděných finančních prostředcích budeme průběžně informovat.
Sbírka-graf-2021-05.png

Další informace z farnosti Třebíč - město

 • Modlitba ranních chval u Kostelíčka v pondělí 21. června v 4.51 hod.

 • Na nedělní mše svaté v 8.00 a 10.30 je nutná rezervace!
  Pouze dva lidé, kteří si zadali úmysl na mši svatou jsou automaticky započítáni a tedy rezervaci nepotřebují.

 • Nedělní katecheze pro děti bude od 9. května při mši svaté v 8.00 a v 10.30.

 • Sbírka na novou střechu bude 20. června.
  Moc si vážím vaší štědrosti, protože tyto sbírky, ale i sbírky každé neděle, jsou téměř v té samé výši jako při plně obsazeném kostele. Opravdu za to děkuji. o. Jiří

 • První svaté přijímání bude v neděli 27. června při mši svaté v 10.30 hod.

 • V neděli 20. června bude po každé mši svaté žehnání automobilů a ostatních dopravních prostředků. 

 • Svátostné manželství si udělí:
  Martin Bobek z Třebíče a Anna Zikmundová z Kojetic 31. července v 11h v Třebíči u sv. Martina. 
  Martin Ptáček z Písku a Jana Jerová z Třebíče 24. července v 11.00 hod. v Třebíči v bazilice.
  Pokud je někomu známa překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci.

 • Poznání kostela sv. Martina - v blízkosti oltářů, obrazů, soch najdete na 25 popisů, které vám pomohou lépe poznat náš kostel sv. Martina. 

 • Sbírka na pomoc křesťanům na Blízkém východě činila 25 500 Kč. Všem dárcům děkujeme.

 • Sbírka na charitu činí 22 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

 • V neděli 20. června bude po každé mši svaté žehnání automobilů.

 • Volné úmysly mší sv.: pondělí 7. června, dále 15., 25., 26. a 28. června.

 • Podávání svatého přijímání je pouze ve všední den před mší svatou v cca 7.07 hod.

 • Oprava oltáře sv. Anny v kostele sv. Martina je již u konce. Celá etapa v letošním roce stála 202 230. Ministerstvo kultury na ni přispěje částkou 170 000 Kč. Zbývající část 32 230 zaplatí naše farnost. V následujícím roce 2022 budeme pokračovat v opravě protějšího oltáře sv. Josefa.

 • Loterie sv. Josefa probíhá také v kapli sv. Josefa v našem kostele. je možnost si vytočit jednu vlastnost sv. Josefa, nebo je zde i hrníček „Pij z vlastností sv. Josefa“, ze kterého je možno si vzít - náhodně vytáhnout také jednu vlastnost. Je to zvláště vhodné pro ty, kterým to lépe vyhovuje.

Modlitba přímluvná.jpg

MODLITBA ZA NAŠE  FARNOSTI A ZA MĚSTO (ve 21 h)

Dobrý Pane!

 • Obracíme se na Tebe v této těžké době, kdy nemůžeme být spolu, ale o to víc se chceme sjednotit v modlitbě. 

 • Děkujeme Ti za naše farnosti a za to, že jsi uprostřed nás. 

 • Prosíme Tě o zastavení z pandemie koronaviru, která působí tolik utrpení v celém světě.

 • Prosíme za nemocné, abys je utěšil a uzdravil.

 • Prosíme o sílu pro zdravotníky

 • a o moudrost pro vlády v postižených zemích. 

 • Odevzdáváme Ti také sebe navzájem 

 • a prosíme za všechny lidi v našem městě i kraji. 

 • Dávej nám sílu a útěchu v utrpení, ochraňuj nás od zlého 

 • a veď nás svým Svatým Duchem, ať se dobře rozhodujeme, 

 • myslíme i na dobro ostatních lidí a žijeme podle Tvé vůle. 

Skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

Důležité odkazy na aktuální dění .

Kliknutím na událost se zobrazí podrobnosti.

 

Kalendář nastávajících akcí

Po zrušení mimořádných  opatření bude aktualizován.

31. prosince 2020

čtvrtek

Tříkrálová sbírka potrvá od 1. - 24. ledna 2021

3. ledna 2021

neděle

17.00

KG - přímý přenos

Tříkrálový koncert - přímý přenos