top of page
Noc kostelů - Třebíč-město, kostel sv. Martina

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00   -     22:00

Otevřeno, možnost návštěvy.

18:00    -    18:45

Loutkové divadlo Jana Hrubce na schodech před kostelem
Pohádka: Rozum a Štěstí.

Kdo je lidem potřebnější? Rozum nebo štěstí? Asi oba. Jenže Rozum a Štěstí se velmi zřídka sejdou. Rozum má rád upravené cesty, ukazatele směru, přehledné křižovatky a rozcestí. Štěstí se rádo fláká cestou necestou. 

19:00    -    19:20

Hokej a kostel - Karel Vejmelka
Jak se dá spojit vrcholový sport a víra - Rozhovor s Karlem Vejmelkou
.

19:30    -    20:00

20:30    -    21:00

Kaple sv. Jáchyma a Anny 
Prohlídka kaple sv. Jáchyma a Anny a výklad nástropních fresek v klenbě kaple.

21:30    -    22:00

Modlíme se zpěvem - zpěvy z Taize
Svatomartinský sbor a hosté. Společné zakončení Noci kostelů modlitbou.

Celovečerní program:

Farní kavárna v klubově Spomal na faře

Popovídání s přáteli, sdílení, zastavení, popíjení kávy a čaje v nově opravené klubovně SPOMAL na faře. Vstup přes garáž vedle fary.

Liturgické předměty - sakristie kostela
Výstava liturgických předmětů při mši svaté.

Místnost pod věží - razítka, programy, informace
Možnost zakoupit si Svatomartinské oplatky, puzzle betléma, třebíčských kostelů.

Otevřená věž kostela sv. Martina
Nejsou to sice schody do nebes, ale ten pohled stojí zato. Možnost prohlédnout si město z výšky bez nutnosti letět letadlem.

Tvoření pro děti – srdce - v Učebně kostela sv. Martina
Právě o Noci kostelů se koná slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Děti si mohou vyrobit srdce z papíru, kde bude okénko, do kterého si vlepí obrázek. Kromě toho na koberci s obrázkem Pána Ježíše by děti mohly vytvořit z přírodnin svá srdce.

Tvoření pro děti – kříž - v Klubovně kostela sv. Martina
Možnost ozdobit kříž a odnést si s sebou domů.

Modlitby 24/7 - kaple sv. Jáchyma a Anny
Modlitby 24 hodin denně a 7dnů v týdnu.

Fotky ze života farnosti – velká nástěnka v boční lodi kostela
Obraz napoví více než dlouhé povídání o bohatém životě farnosti u kostela sv. Martina v Třebíči.

Informace z farnosti Třebíč - město
 • Slavnost Nejsvětější Trojice: nedělní večerní mše svatá bude v 18h na hřbitově v kostele Nejsvětější Trojice.

 • Čtvrtek 30. května - svátek Těla a Krve Páně:
  Večerní mše svatá ve čtvrtek 30. května o svátku Těla a Krve Páně bude společně slavena v bazilice a zde také bude odsloužen daný úmysl.

 • Sbírka na novou střechu kostela činila 37 300 Kč, v trezoru 6 400 Kč. Všem dárcům děkujeme.

 • Neděle 2. června v 8.00 hodin - oslava Božího Těla:
  V neděli 2. června oslavíme Boží Tělo. Mše svatá bude ráno jen v 8.00 a po ní průvod ke dvěma oltářům. Prosím, oblečte si sváteční oděv, muži, kteří ponesou baldachýn ať mají sváteční oblek, děti, ať si vezmou květy do košíčků, abychom i tímto způsobem oslavili tento důležitý svátek.

 • Misijní štrúdlování – proběhne v neděli 2. června po ranní mši svaté:
  V neděli 2. června proběhne v naší farnosti Misijní koláč. Po ranní mši svaté budou mít farníci možnost si za dobrovolný příspěvek koupit domácí koláč, buchtu, štrůdl či jinou dobrotu. Výtěžek poputuje na činnost Papežských misijních děl, která pomáhají na všech kontinentech sytit, ošetřovat a ujímat se těch nejpotřebnějších. Zároveň prosíme všechny babičky, maminky i děti o pomoc s napečením potřebných pochutin a jejich dodání na faru v sobotu před, tedy 1. 6., mezi 17. - 18. hod. Lze využít i "svoz buchet" - p. Nováková 734 800 666. Těšíme se společnou dobrou chuť pro dobrou věc. Malí misionáři od sv. Martina."

 • V pondělí 3. června bude ranní mše svatá již v 7.00 hodin.

 •  Volné úmysly na mše svaté jsou: pondělí 17. června v 7.15, středa 19. a 26. června v 16.00, pondělí 1. července …

 • Oprava WC v kostele začne v pondělí 10. června po ranní mši svaté. Vymění se oboje zárubně, které jsou značně zkorodované a udělá se celková rekonstrukce sociálního zařízení, které v kostele slouží již 35 let. Během bohoslužeb bude možné používat WC v sakristii kostela. Mimo bohoslužbu bude záchod v sakristii uzavřen. Oprava potrvá asi měsíc. Počítejte, prosím s tímto omezením. Děkujeme za pochopení. Otec Jiří

SPOLEČNÉ
 • Pouť do Lurd: Zveme vás na pouť do Lurd. Dále navštívíme Paray-le-Monial a Nevers-sv.Bernadetta. Termín 13. - 18. 10. 2024. Cena 9 700 Kč. Info u paní Molnárové, tel. 737 401 462 nebo www.ckvoma.cz

 • Podzimní prázdniny v Itálii – nabízíme možnost výletu na podzimní prázdniny v termínu 26. - 30. 10. 2024 v Římě a okolí. Dopravu, ubytování v Římě a stravu si zajišťují účastníci individuálně, společný program připraví (doporučí) o. Vojtěch. Přihlašovat se můžete prostřednictvím formuláře (odkaz najdete na www.jejkov.cz).

CHARITA

Oblastní charita Třebíč shromáždila v Postní almužně 2024 celkem  92 093 Kč z 163 schránek.

V postničkách farnosti bylo: Třebíč-město 5 774 Kč, Třebíč-Jejkov 17 791 Kč.

Milí farníci, děkujeme vám za projev milosrdné lásky k bližním, kdy   jste skromností a odříkáním v postní době ušetřili částku peněz   a věnovali ji na pomoc potřebným.

Postní almužna 2024 bude rozdělena takto:

- 72 093 Kč na podporu lidí a rodin v nouzi na Třebíčsku

- 20 000 Kč na pomoc pronásledovaným křesťanům.

Charitní pouť Třebíč –   sobota 8. 6. Sraz poutníků je u Nemocnice Třebíč v 8.55 hod. Trasa pouti   vede do kostela Proměnění Páně na Jejkově, do kostela sv. Martina, přes   Židovskou čtvrť do baziliky sv. Prokopa, kde bude mše svatá s otcem   biskupem v 11 hod. Pro poutníky je připraveno občerstvení a aktivity pro   děti. Více informací na plakátku.


DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA
 • Tábor Duchnička – se uskuteční od 4. do 10. srpna na faře v Brtnici.

 • Tábor Duchna - se uskuteční od 11. do 17. srpna na faře v Brtnici.


   Zveme vás na akce 
Kliknutím na tlačítko  se zobrazí podrobnosti.  Kliknutím na obrázek se obrázek zvětší.    

26. května 2024

neděle

16.00

ZŠ Světlo, Demlova ulice.

MEZIPROSTOR - setkávání mladých

Série přednášek o vztazích - Fungující vztahy jako motor života

28. 4. Sebeláska bez sebelásky - Jirka Jedlička

26. 5. Pevná pouta přátelství – Vítek Oplatek a Anička Váňová

16. 6. Láska srdcem a rozumem – Maruška a Šimon Bendovi a Domča a Vojta Bobkovi


Co je Meziprostor?

Je to setkávání mladých lidí mezi 15 až 30, kde se můžeš dozvědět něco navíc o Bohu, duchovních věcech a slyšet příběhy spousty zajímavých hostů. Je úplně jedno, jestli jsi aktivní věřící, nebo jestli hlubší otázky teprve začínáš hledat. Je nám jedno, jestli jsi katolík, evangelík, z Církve bratrské nebo nevěřící. Na tomto místě můžeš zažít jednou za měsíc čas pro chválení Boha, poslechnout si zajímavého hosta a hlavně se potkat a mluvit s mladými, co to mají podobně.

7. června 2024

pátek

18.00

Třebíč

NOC KOSTELŮ 2024

Nová střecha kostela

Nová střecha kostela sv. Martina

Rok 2024: Obnova střechy bude činit 1 391 792 Kč.

Státní dotace 430 000 bude od Ministerstva kultury a 140 000 poskytne Město Třebíč. Zbývající část uhradí farnost. 

Pro letošní etapu prosím o příspěvek během měsíčních sbírek – o Velikonocích a každou 3. neděli v měsíci. 

A také je možné přispět na účet farnost 1472587369/0800 pod VS 444. Pokud uvedete adresu a kontaktní údaje velice rádi zašleme potvrzení o daru na odpočet daně. 


Sbírka na střechu kostela v měsíci květnu 2024:

Sbírka  37 300 Kč.

Dary v trezoru    6 400 Kč.

Všem dárcům děkujeme.


Roční přehled sbírek:

2021           426 618 Kč

2022           512 760 Kč

2023           649 400 Kč

Celkem      1 588 778 Kč

Obrázky  původního stavu střechy - ZDE

Obrázky  průběhu oprav střechy - ZDE

Zprávy z farnosti v obrazech

Farní sad Ráj: Žehnání sadů, polí luk.

Neděle 28. dubna: Žehnání Farního sadu Ráj. Hry pro děti, ohníček na opékání, posezení, víno, káva, čaj. V sadu je též nově umístěna jednoduchá křížová cesta.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Vigilie Slavnosti Vzkříšení.

VELKOPÁTEČNÍ KŘÍŽOVÁ CESTA

Velkopáteční křížová cesta od centra Morávia ke Kostelíčku.

ZELENÝ ČTVRTEK 2024

Liturgie na památku poslední Večeře Pána.

Poděkování ministrantů za službu u oltáře.

Děkujeme všem ministrantům za pečlivý nácvik.

Velký Pátek -liturgie

Svatomichalská gregoriánská schola Brno

V neděli 3. března  zazpívala při mši svaté v 10.40 hod. 

19. březen - Slavnost svatého Josefa

Svätý Jozef, oroduj za nás.
Vlajka2.jpeg

   Zprávy o P. Petru Krenickém:  

26. prosince
Přátelé z Ukrajiny přišli poděkovat za poskytnutou pomoc a zazpívali v kostele sv. Martina ukrajinské koledy.

bottom of page