top of page
Bohoslužby-prázdniny.jpg

Po dobu prázdnin:

V kostele sv. Martina se nekoná středeční zpověď (8-10 a 14-16).

Rovněž není ve středu vystavena Nejsvětější svátost oltářní.

Bohoslužby v třebíčských kostelech jsou ve všední den sníženy z důvodu dovolených a v neděli je též vynechána mše svatá u sv. Martina v 10.40.

Děkujeme za pochopení:

P. Jiří, Pavel a Vojtěch

Informace z farnosti Třebíč - město
  • Adorační služba - zapište se, prosím, na adorační službu   v pondělí, středu a pátek od 8   do 16 hodin, aby kostel mohl být otevřen k modlitbě, ke ztišení  i k prohlídce.

  • Pravidelná   měsíční návštěva nemocných bude tentokrát až na druhý pátek   v měsíci 12. července od 9 hodin. Případné další zájemce nahlaste otci   Jiřímu.

  • Volné úmysly  – úterý 6. 8.,   středa 7. 8., pátek 9. 8., středa 14. 8., pátek 16. 8.

  • Oprava WC v kostele sv. Martina začala v pondělí 10. června po ranní mši svaté. Vymění se oboje zárubně, které jsou značně zkorodované a udělá se celková rekonstrukce sociálního zařízení, které v kostele slouží již 35 let. Během bohoslužeb bude možné používat WC v sakristii kostela. Mimo bohoslužbu bude záchod v sakristii uzavřen. Oprava potrvá asi měsíc. Počítejte, prosím s tímto omezením. Děkujeme za pochopení. Otec Jiří

SPOLEČNÉ

Mše svaté o nedělích u sv. Martina jen v 8.00 a v 18.00 hodin.

Mše svatá v 10.40 bude po celou dobu prázdnin zrušena.

Z důvodu nemoci kněze v Hrotovicích a také z důvodu prázdnin budou

mše svaté o nedělích u sv. Martina jen v 8.00 a v 18.00 hodin.

Mše svatá v 10.40 bude po celou dobu prázdnin zrušena.

Ti, kteří mají zadaný úmysl na mši svatou v 10.40, ať si ji přijdou přeobjednat.

Děkuji za pochopení. P. Jiří Dobeš

DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA

DUCHNA

https://duchna.webnode.cz/tym/

  • Tábor Duchnička – se uskuteční od 4. do 10. srpna na faře v Brtnici.

  • Tábor Duchna - se uskuteční od 11. do 17. srpna na faře v Brtnici.


   Zveme vás na akce 
Kliknutím na tlačítko  se zobrazí podrobnosti.  Kliknutím na obrázek se obrázek zvětší.    

31. srpna 2024

sobota

6.00

Úřad práce

Pouť do Mariazell

Pouť do Mariazell, v sobotu 31. srpna.

Odjezd v 6.00 od Úřadu práce, návrat okolo 21 hod.

Při zapisování na pouť do Mariazell (zahraničí) je nutné uvést ke každému jménu datum narození a číslo telefonu.

Cena 380 Kč - zaplatit je třeba do konce července.

V případě malého zájmu pojede jen jeden autobus a dříve přihlášení a mající zaplaceno. 

Přihlášky v sakristii nebo u Ladislavy Ondrákové: tel.: 778 144 682, Ladislava.O@seznam.cz.

Nová střecha kostela

QR kod

pro příspěvek na opravu střechy kostela.

QR kod.png

Nová střecha kostela sv. Martina

Rok 2024: Obnova střechy bude činit 1 391 792 Kč.

Střecha kostela sv. Martina – III. etapa – hlavní loď - severní část

Opravu provádí Tes-Pam s.r.o., Cejle 149

Zdroje krytí projektu:

Město Třebíč Program regenerace MPZ     430 000 Kč

Město Třebíč – z rozpočtu města                140 000 Kč

Naše farnost                                                821 792 Kč

Cena celkem                                            1 391 792 Kč


Po dokončení severní části střechy kostela jsme provedli vyčištění půdy a posílení zateplení kostela – nad severní boční lodí. 


Pro letošní etapu prosím o příspěvek během měsíčních sbírek každou 3. neděli v měsíci. 

A také je možné přispět na účet farnost 1472587369/0800 pod VS 444 

nebo načtením QR kodu.


Dary lze také vhodit i do trezoru v kostele, popř. odevzdat na faře. 

Děkujeme předem. 

P. Jiří Dobeš, farář


Sbírka na střechu kostela v měsíci červnu 2024:

Sbírka  28 900 Kč.

Dary v trezoru    5 600 Kč.

Všem dárcům děkujeme.


Roční přehled sbírek:

2021           426 618 Kč

2022           512 760 Kč

2023           649 400 Kč

Celkem      1 588 778 Kč

Obrázky  původního stavu střechy - ZDE

Obrázky  průběhu oprav střechy - ZDE

Zprávy z farnosti v obrazech

Noc kostelů 2024

Noc kostelů 2024 v kostele sv. Martina v Třebíči.

Oslava slavnosti Těla a Krve Páně

V neděli 2. června jsme oslavili Slavnost Těla a Krve Páně.

Poděkování ministrantů za službu u oltáře.

Děkujeme všem ministrantům za pečlivý nácvik.

Velký Pátek -liturgie

Svatomichalská gregoriánská schola Brno

V neděli 3. března  zazpívala při mši svaté v 10.40 hod. 

19. březen - Slavnost svatého Josefa

Svätý Jozef, oroduj za nás.

Noc kostelů 2024 - výstava

Výstava - Liturgické předměty - sakristie kostela. 

Farní sad Ráj: Žehnání sadů, polí luk.

Neděle 28. dubna: Žehnání Farního sadu Ráj. Hry pro děti, ohníček na opékání, posezení, víno, káva, čaj. V sadu je též nově umístěna jednoduchá křížová cesta.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Vigilie Slavnosti Vzkříšení.

VELKOPÁTEČNÍ KŘÍŽOVÁ CESTA

Velkopáteční křížová cesta od centra Morávia ke Kostelíčku.

ZELENÝ ČTVRTEK 2024

Liturgie na památku poslední Večeře Pána.
Vlajka2.jpeg

   Zprávy o P. Petru Krenickém:  

26. prosince
Přátelé z Ukrajiny přišli poděkovat za poskytnutou pomoc a zazpívali v kostele sv. Martina ukrajinské koledy.

bottom of page