Římskokatolická farnost Třebíč-město

Kostel Svatého Martina

v kostele sv. Martina
 
1/2 hod přede mší svatou.
Středa kromě prázdnin
  8.00 - 10.00
14.00 - 16.00 
farnosti
Po
St
Čt
9.00
14.00
9.00
15.00
- 11.00
- 17.00
- 11.00
- 17.00
INfo-logo2.png

18. července 2021

INFORMACE PRO
TŘEBÍČSKÉ FARNOSTI

POŘAD BOHOSLUŽEB v třebíčských kostelích 
na období 14 dní,
intence mší svatých, 

dění v třebíčských farnostech.

Příležitost ke svátosti smíření je

 • vždy 1/2 hod před mší svatou.

 • Od středy 14. dubna 8 – 10 a  14 – 16 hod. 

Účast na mši svaté - platí od května:

 • Od července jsou mše v kostele sv. Martina bez rezervací.

 • Respirátory/roušky a rozestupy 2m platí dál.

 • Využijte zvláště sobotní a nedělní večerní mše svaté, kdy je zde méně lidí.

 • Desinfekce na ruce je v kostele u každého vchodu ve spreji.

 • Svěcená voda je v ručním dávkovači s popiskem „Svěcená voda “ umístěna u každého vchodu v kropence

Další informace z farnosti Třebíč - město

 • Mši svatou bude sloužit a novokněžské požehnání udělovat P. Milan Werl v sobotu 24. července v 18.00 hodin.

 • Desinfekce na ruce je v kostele u každého vchodu ve spreji. Taktéž svěcená voda je v ručním dávkovači s popiskem „Svěcená voda  “ umístěna u každého vchodu v kropence.

 • Dovoz starších lidí do kostela.
  Prosíme o pomoc s dovozem starších lidí do kostela. Autobusy MHD zastavují daleko od kostela. Někteří lidé taky nemají, koho by o odvoz poprosili. Prosím, aby se přihlásili jak ti, kteří jsou ochotni odvést starší lidi do kostela, tak ti, kteří by rádi v našem kostele navštívili bohoslužby. Nemusí to být úplně každou neděli, aby řidiči nebyli touto službou svázáni. Přihlaste se u pana Ladislava Mayera 702 375 000, nebo u pana Igora Tůmy 724 124 369. Nemocní, nebojte se říci si o pomoc. Řidiči, nabídněte svoji pomoc. 

 • Pouť do Mariazell, pokud to situace dovolí, bude v sobotu 28. srpna. Odjezd v 5.30 od zimního stadionu. Cena 400,- Kč. Pojede pouze jeden autobus! Přihlašujte se v sakristii kostela nebo u Ladislavy Ondrákové, tel.: 778 144 682 email.: Ladislava.O@seznam.cz.

 • Volné úmysly mší svatých – 9. 8., 11. 8., 26. 8., 27. 8., 30. 8.

 • Výstava - sv. Ludmila „Cílem umění je dělat člověka šťastným.“
  V roce svatého Josefa a současně v roce sv. Ludmily uspořádala malířka Milada Vedralová – Martinková, výstavu k 1 100. výročí úmrtí svaté Ludmily, v kostele svatého Martina v Třebíči.
  Výstava začíná 2. srpna a potrvá do 4. října 2021.

 • Příprava na biřmování začne pravděpodobně až v září 2022 vzhledem k nejisté situaci s epidemií, ale především, aby si současní pomocníci mohli trošku oddychnout a nabrat nové síly, pokud budou ochotni se podílet i na další přípravě. 

 • Sbírka na střechu bude dnes v neděli 18. července.

 • Sbírka na bohoslovce činila 25 700 Kč. 

 • Sbírka na Jižní Moravu činí celkově (sbírka včetně 5. 7. a trezor) 172 400,- Kč. Za všechny vaše dary upřímné: Pán Bůh zaplať!

 • O prázdninách nebude středeční odpolední mše svatá pro děti, nebude ve středu vystavena Nejsvětější Svátost a taktéž nebude dopolední a odpolední zpovídání. Zpovídá se pravidelně 1/2 hod před mší svatou, popř. na požádání i po mši svaté. 

 • Od července jsou mše svaté bez rezervací. Respirátory/roušky a rozestupy 2m platí dál. Využijte zvláště sobotní a nedělní večerní mše svaté, kdy je zde méně lidí.

 • Poznání kostela sv. Martina - v blízkosti oltářů, obrazů, soch najdete na 25 popisů, které vám pomohou lépe poznat náš kostel sv. Martina. 

 • Oprava oltáře sv. Anny v kostele sv. Martina je již u konce. Celá etapa v letošním roce stála 202 230. Ministerstvo kultury na ni přispěje částkou 170 000 Kč. Zbývající část 32 230 zaplatí naše farnost. V následujícím roce 2022 budeme pokračovat v opravě protějšího oltáře sv. Josefa.

 • Loterie sv. Josefa probíhá také v kapli sv. Josefa v našem kostele. je možnost si vytočit jednu vlastnost sv. Josefa, nebo je zde i hrníček „Pij z vlastností sv. Josefa“, ze kterého je možno si vzít - náhodně vytáhnout také jednu vlastnost. Je to zvláště vhodné pro ty, kterým to lépe vyhovuje.

Milan Werl.jpg

Mši svatou bude sloužit a novokněžské požehnání udělovat
P. Milan Werl
v sobotu 24. července v 18.00 hodin v kostele sv. Martina.

Milada Vedralová – Martinková
Sv. Ludmila - Matka věřících české země  - výstava obrazů 

„Cílem umění je dělat člověka šťastným.“ 
kostel sv. Martina v Třebíči    2. srpna až 4. října 2021.  

Ludmila.jpg
2021_06_25_20210625_075601 (1).jpg

Ikona Sv. Ludmila - Matka věřících české země

Byla vytvořena k jubileu 1100. výročí mučednické smrti svaté Ludmily, první české světice, aby v Roce svaté Ludmily putovala farnostmi v České republice.

Putování ikony můžeme chápat jako příležitost k obnově naší víry, a to po celý rok 2021.

Přímluva svaté Ludmily, která stála na počátku křesťanské víry v naší zemi, může vyprosit našemu národu svornost, jednotu, návrat k Bohu a vítězství dobra a spravedlnosti.

Ikona byla požehnána na Levém Hradci a v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě a z těchto míst putuje do farností po republice s poselstvím modlitby a víry.

Od 7. června putuje po naší diecézi. Poté zamíří na Velehrad.

Výstava - sv. Ludmila „Cílem umění je dělat člověka šťastným.“

V roce svatého Josefa a současně v roce sv. Ludmily uspořádá v kostele svatého Martina v Třebíči malířka Milada Vedralová – Martinková výstavu k 1 100. výročí úmrtí svaté Ludmily.

Pro vzpomínku na svatého Josefa a naše první křesťanské panovníky, vytvořila 3 nové olejomalby a nástěnku vyzdobila z archivních prací studentů Katolického gymnázia, kde vyučovala 19 let výtvarnou výchovu.

Bývalým studentům, panu děkanovi i Pánu vyjadřuje svou vděčnost slovy P. Antonína Kováře:

My nemůžeme za to, že můžeme. Ale že můžeme, za to musíme děkovat. Bohu díky!

Za pomoc a pochopení také děkuji své rodině.

Výstava začíná 2. srpna a potrvá do 4. října 2021.

  NOC KOSTELŮ  
  se uskutečnila pátek 28. května 2021  

Kostel sv. Martina                                  
byl 
 otevřen od 18 do 22 hod.          

 

 • Vše začalo modlitbou za město.

 • Pak jsme byli zváni k soukromé modlitbě.

 • k prohlídce kostela,

 • zrestaurovaného oltáře sv. Anny

 • i nově upravené Klubovny.

 • V kapli sv. Josefa najdete kout s citáty a zamyšleními.

 • Na losovacím kole budete mít možnost si vylosovat jednu z 51 vlastností sv. Josefa v souvislosti s Rokem sv. Josefa.

 • Občas zaslechnete živou hudbu na varhany či na kytaru. 

     Nová střecha kostela sv. Martina    

V roce 2021 proběhnou přípravné práce - projekty, výběr firmy na opravu střechy.

V roce 2022 by začala výměna střešní krytiny za předpokladu státního příspěvku a nashromáždění dostatečných financí na vlastní podíl.

Sbírka na novou střechu bude bývat opět jednou za měsíc, nejčastěji 3. neděli v měsíci, pokud do toho nevstoupí jiná hlášená sbírka. 

V měsíci červnu:

Sbírka na střechu kostela vynesla celkem 38 900 Kč, z toho

25 800 Kč - nedělní sbírka v kostele  a 13 100 Kč  - dary do trezoru. 

Všem dárcům děkujeme.

O stavu projektu a nashromážděných finančních prostředcích budeme průběžně informovat.
Modlitba přímluvná.jpg

MODLITBA ZA NAŠE  FARNOSTI A ZA MĚSTO (ve 21 h)

Dobrý Pane!

 • Obracíme se na Tebe v této těžké době, kdy nemůžeme být spolu, ale o to víc se chceme sjednotit v modlitbě. 

 • Děkujeme Ti za naše farnosti a za to, že jsi uprostřed nás. 

 • Prosíme Tě o zastavení z pandemie koronaviru, která působí tolik utrpení v celém světě.

 • Prosíme za nemocné, abys je utěšil a uzdravil.

 • Prosíme o sílu pro zdravotníky

 • a o moudrost pro vlády v postižených zemích. 

 • Odevzdáváme Ti také sebe navzájem 

 • a prosíme za všechny lidi v našem městě i kraji. 

 • Dávej nám sílu a útěchu v utrpení, ochraňuj nás od zlého 

 • a veď nás svým Svatým Duchem, ať se dobře rozhodujeme, 

 • myslíme i na dobro ostatních lidí a žijeme podle Tvé vůle. 

Skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

Důležité odkazy na aktuální dění .

Kliknutím na událost se zobrazí podrobnosti.

 

Kalendář nastávajících akcí

Po zrušení mimořádných  opatření bude aktualizován.

31. prosince 2020

čtvrtek

Tříkrálová sbírka potrvá od 1. - 24. ledna 2021

3. ledna 2021

neděle

17.00

KG - přímý přenos

Tříkrálový koncert - přímý přenos