Římskokatolická farnost Třebíč-město

Kostel Svatého Martina

01_Pravidelné bohoslužby_2019_11 .png
01_Otevření_2019_11.png
v kostele sv. Martina
 
1/2 hod přede mší svatou.
Středa kromě prázdnin
  8.00 - 10.00
14.00 - 16.00 
farnosti
Po
St
Čt
9.00
14.00
9.00
15.00
- 11.00
- 17.00
- 11.00
- 17.00

4. dubna 2021

INFORMACE PRO
TŘEBÍČSKÉ FARNOSTI

POŘAD BOHOSLUŽEB v třebíčských kostelích 
na období 14 dní,
intence mší svatých, 

dění v třebíčských farnostech.

Pondělí 5. dubna - přidaná mše svatá večer v 18 hod. - registrace nutná! 

    Podávání sv. přijímání:

 • v neděli 4. dubna a na velikonoční pondělí
  v 9.15,  9.30, 9.45.

 • Další neděle vždy v 9.15.

 • V sobotu 17. dubna v 8.15 hod.

Příležitost ke svátosti smíření je

 • vždy 1/2 hod před mší svatou.

 • Od středy 14. dubna 8 – 10 a  14 – 16 hod. 

Rezervační systém

pro  účast na mši svaté:

 • Nedělní bohoslužby - 40  míst.

 • Sobota večer - 40  míst.

 • Středa - v 16.00 - dětská - 20 míst, dalších 20 je automaticky rezervováno pro rodiče a děti.

 • Čtvrtek v 18.00 hod. - 30 míst, 10 míst je automaticky rezervováno pro scholu.

Rezervujte se, moc prosíme, vždy jen na jednu mši svatou. Další si rezervujte až poté, co jste ji navštívili, aby se spravedlivě dostalo na všechny farníky!

S rezervací se počítá automaticky pro dva věřící, kteří si zadali úmysl, pro kostelníka, varhaníka a ministranta.

 

Je povinnost nosit v kostele respirátor typu FFP2, KN95, N95.

Prosíme o dodržování rozestupů, desinfekci rukou, nošení roušek a přijímání sv. eucharitie na ruku.

 

Svatá hostie se přijímá na levou ruku, pod kterou je pravá ruka. Při přijímání nastavte levou otevřenou ruku ve výši srdce a pravou rukou si pak svatou hostii podejte do úst. Hostie se přijímá hned před zraky podávajícího.

Bohoslužby v Třebíči

Na  bohoslužby ve všech třebíčských kostelích je nutná rezervace míst přes webové stránky.

Sledujte webové stránky třebíčských farností .

V kostele sv. Martina jsou nedělní katecheze pro předškolní a školní děti pouze při mši sv. v 10.30.

Svaté přijímání se podává též v kostele sv. Martina v neděli v 9.15.

Rezervace na velikonoční svátky 2021

Vzhledem k současným omezením budeme prožívat Velikonoce jinak, než jak bychom si přáli.

I v omezeném režimu je ale možné prožít největší křesťanské svátky hluboce a intenzivně:

 • Během velikonočního třídení mějte po ruce Bibli či Misál, rozjímejte liturgická čtení  individuálně nebo – ještě lépe – v rámci rodiny.

 • Využijte možnosti otevřených kostelů ke ztišení a osobní modlitbě

 • Pomodlete se křížovou cestu

 • Využijte možnosti přijetí svátosti Eucharistie mimo mši svatou

 • Zkuste omezit pracovní náplň svátečních dnů (čtvrtek večer – neděle) a dát prostor duchovnímu prožití tohoto času

 • Pamatujte v modlitbě na ty, kdo jsou osamoceni, bojují s nemocí nebo prožívají ztrátu někoho blízkého

Co se týče možnosti osobní účasti na velikonočních obřadech, klíčovým slovem letošních Velikonoc je v tomto smyslu

OHLEDUPLNOST.

Vzhledem k tomu, že třebíčské farnosti jsou relativně velké (poslední sčítání v r. 2019: sv. Martin cca 650 lidí, bazilika cca 650, Jejkov cca 470), vezměte, prosíme, na vědomí následující pravidlo:

Na velikonoční bohoslužby – od Zeleného čtvrtku až do Velikonočního pondělí – platí zásada:

„jeden kostel a jedna bohoslužba“.

Nepřecházejte mezi kostely, nechtějte získat více rezervací – vytvořme společně prostor tomu, aby se co nejvíce lidí mohlo účastnit některého z velikonočních obřadů.
Bazilika a Jejkov spouští rezervaci v neděli večer; u sv. Martina už rezervace proběhly, tzn. pokud už máte nějakou rezervaci u sv. Martina, žádnou další rezervaci neprovádějte.
Mimo bohoslužby budou otevřené kostely k osobní modlitbě, prosíme vás tímto, abyste se zapsali na modlitební službu, aby tak byl v kostele vždy někdo přítomen.

Věřící v celém světě jsou zváni k tomu, aby prožili Velikonoce ve spojení se svou diecézí a svým biskupem, proto vás zveme k tomu, abyste sledovali velikonoční obřady z brněnské katedrály (časy bohoslužeb najdete na internetových stránkách farnosti). Pokud byste přesto chtěli sledovat obřady z Třebíče, budou během tridua vysílány bohoslužby z jejkovského kostela.

Milí farníci, přejeme vám požehnané prožití Svatého týdne v Boží blízkosti.

 

S požehnáním vaši kněží

o. Jiří, o. Pavel a o. Vojtěch

VELIKONOCE 2021

Ježíš je vítěz nad hříchem.

Ježíš je vítěz nad bolestí.

Ježíš je vítěz nad smrtí.

Ježíš je vítěz nad světem.

 

Tak se ho pevně drž už od této chvíle!

Milé sestry, milí bratři,

skutečnost, že  se Písmo nezabývá  popisováním události Kristova vzkříšení, snad nepřekvapuje. Jde o událost mimo zkušenost kohokoliv z nás, a tedy nepopsatelnou. Písmo bere vzkříšení

Ježíše Krista jako fakt a mnohem více si všímá důsledků této události.

Ti, kteří měli strach, se najednou nebojí.

Ti, kteří byli plni zklamání a smutku, jsou šťastní a plni života.

Ti, kteří nevěděli, co dělat,  jednají s rozhodností.

A v tomto  výčtu by se dalo ještě pokračovat.

Svědectví těchto lidí je jednoznačné. Ježíš žije - a oni se  s ním setkali.

 

Od Jana přes  váhajícího skeptika Tomáše až po Kristova odpůrce, Pavla z Tarsu. To nejdůležitější v jejich životech se odvíjí od setkání se Vzkříšeným. Všechno, co prožili, všechno, co znali z Písma, všechny dřívější události s Ježíšem – to vše zapadá do sebe a tvoří jednotný celek, otevřený k dalšímu doplňování. Základní jistota zůstává – Ježíš žije, není mrtvý. A to je pravý důvod velikonoční radosti, v níž zvěstují lidem, že skrze Krista dostane odpuštění hříchů každý, kdo v něho věří.

A k tomu každému z vás ze srdce žehnám.                                Váš biskup Vojtěch

Další informace z farnosti Třebíč - město

 • Na ranní mše svaté ve všední den u sv. Martina označené o není zatím nutná rezervace, doporučuje se zúčastnit se jich jen 2 x za týden. Jinak hrozí, že bude i zde rezervace. Rezervace není potřebná také pro dva lidi, kteří si zadali na danou mši svatou úmysl. Děkuji všem, kteří dodržují dané doporučení.

 • Příležitost ke svátosti smíření je vždy 1/2 hod před mší svatou a také od středy 14. dubna 8 – 10 a 14 – 16 hod. Ve středu 7. dubna není středeční zpovídání.

 • Pondělí 5. dubna - mše svatá večer v 18 hod.

 • Podávání sv. přijímání v neděli 4. dubna a na velikonoční pondělí v 9.15,  9.30, 9.45h.
  Další neděle vždy v 9.15 hod. V sobotu 17. dubna v 8.15 hod.

 • Volné mše sv.: 21. dubna v 7.15 i v 16.00, 23. - 24. dubna, 27. - 28. dubna.

 • Sbírka na novou střešní krytinu v březnu vynesla 18 000 Kč. Děkujeme všem dárcům a věříme, že je Bůh obdaruje mnohem více.

 • Dary pro církev – pro farnost je možno zasílat na účet 1472587369/0800, popř. 1520312379/0800. Rádi vystavíme potvrzení pro odečet daně.

 • Do Velikonočního pondělí je možno přispět do trezoru za lavicemi na sbírku na Mary‘s Meals – jedno teplé jídlo denně pro děti ve školách v Africe. Děti, které dojdou do školy, dostanou teplé jídlo denně, a tak je rodiče více posílají do školy a děti nemusí pracovat, aby si vydělaly na jídlo. V současné době pandemie se daří pro ně vařit jídlo, i když nechodí do škol. Více napoví knížka: Bouda, která krmí milion dětí nebo: https://www.marysmeals.cz/

MODLITBA ZA NAŠE  FARNOSTI A ZA MĚSTO (ve 21 h)

Dobrý Pane!

 • Obracíme se na Tebe v této těžké době, kdy nemůžeme být spolu, ale o to víc se chceme sjednotit v modlitbě. 

 • Děkujeme Ti za naše farnosti a za to, že jsi uprostřed nás. 

 • Prosíme Tě o zastavení z pandemie koronaviru, která působí tolik utrpení v celém světě.

 • Prosíme za nemocné, abys je utěšil a uzdravil.

 • Prosíme o sílu pro zdravotníky

 • a o moudrost pro vlády v postižených zemích. 

 • Odevzdáváme Ti také sebe navzájem 

 • a prosíme za všechny lidi v našem městě i kraji. 

 • Dávej nám sílu a útěchu v utrpení, ochraňuj nás od zlého 

 • a veď nás svým Svatým Duchem, ať se dobře rozhodujeme, 

 • myslíme i na dobro ostatních lidí a žijeme podle Tvé vůle. 

Skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

Důležité odkazy na aktuální dění .

Kliknutím na událost se zobrazí podrobnosti.

 

Kalendář nastávajících akcí

Po zrušení mimořádných  opatření bude aktualizován.

Tříkrálová sbírka potrvá od 1. - 24. ledna 2021

17.00

KG - přímý přenos

Tříkrálový koncert - přímý přenos

Římskokatolická farnost Třebíč - město

kostel sv. Martina

Třebíč, Martinské nám. 87/20

Farář: P.Jiří Dobeš

560 000 522, 728 133 220

trebicmartin@volny.cz

http://www.trebicmartin.cz

Římskokatolická farnost Třebíč - město

kostel sv. Martina

Třebíč, Martinské nám. 87/20

Farář: P.Jiří Dobeš

560 000 522, 728 133 220

trebicmartin@volny.cz

http://www.trebicmartin.cz

Řím. kat. farnost Třebíč - Zámek

bazilika sv. Prokopa

Třebíč, Zámek 1

Farář: P. Pavel Opatřil

731 402 624

opatril@dieceze.cz

http://www.farnost-bazilika.cz

Řím. kat. farnost Třebíč-Jejkov

kostel Proměnění Páně

Třebíč, Otmarova 51/20

Farář: P. Vojtěch Loub

739 389 204

jejkov@jejkov.cz

http://www.jejkov.cz