top of page
How can we do better next time?

Kategorie

Pořadí

Informace z farnosti Třebíč - město
 • Průvodce adventem je k vyzvednutí pod věží kostela sv. Martina za 10,- Kč. Též je možné využít mobilní aplikaci.

 • Průvod s lucerničkami: V adventu zveme děti do průvodu s lucerničkami při každé mši svaté.

 • Návštěva nemocných před Vánocemi: nahlaste, prosím, své nemocné Otci Jiřímu. Nemocné navštíví v pátek 15. prosince od 10 hodin.

 • Pravidelná adorace za nová kněžská povolání a za kněze bude opět ve čtvrtek 7. prosince po mši svaté.

 • Příprava na první sv. přijímání probíhá od 15. listopadu každou středu v 17 hod. po dětské mši svaté, která bývá v 16.00 hodin.

 • Sobotní večerní mše svatá dne 2. prosince v 18.00 hod nebude. Zúčastníme se duchovní obnovy na Jejkově s Otcem Marcelem Javorou, která je zakončena mší svatou v 17.00 hodin.

 • Sbírka na diecézní fond PULS se bude konat 3. prosince o 1. neděli adventní. Je také možno se přihlásit a pravidelně podporovat Fond PULS. Částka vypočítaná pro rok 2023 činí pro naši farnost 297 821 Kč. Z toho je 51 473 za nájmy z polí, 13 068 za aktivity v hospodářské činnosti. Zbývající částka 233 280 je na základě součinu počtu účastníků nad 18 let (486) a částky 480,- Kč za každou osobu.

 • Intence na rok 2024 bude možné zadávat od začátku prosince v sakristii. V měsíci listopadu je možno si zadat jednu mši svatou při významném výročí apod. Přijďte, prosím, na faru.

 • Naslouchadla pro lepší slyšení v kostele. V sakristii je možno si před mší svatou zapůjčit jedno zkušební naslouchadlo pro lepší slyšení v kostele. Pokud se osvědčí, farnost jich několik zakoupí. Ovládání je velmi snadné pomocí tlačítek, která jsou dostatečně velká.

 • Volné úmysly na mše sv.: Po 11.12.; Ne 17.12. v 8.00; Po 18.12.; St 20.12. v 16.00; Čt 21.12.

SPOLEČNÉ
 • Vánoční zpovídání: 3. neděle adventní 13.30 - 15.30 u sv. Martina.
  Nenechávejte zpověď na poslední chvíli, ale využijte ke zpovědi celou adventní dobu - zpovídá se asi půl hodiny před každou mší svatou.

 • Puzzle betléma, kostelů, baziliky jsou k dostání v kostele sv. Martina u trezoru. Cena 80 Kč (20 dílků), 120 Kč (260 dílků). Větší velikosti (480, 912, 1050, 2028) a pestřejší výběr je přímo na faře.

 • Kalendář třebíčského děkanství je k zakoupení za 70 Kč.
  Taktéž Kostelní oplatky s třebíčskými kostely se zde můžete zakoupit.

 • Ples třebíčských farností je plánován na pátek 9. 2. 2024.

 • V české republice vzniká nový projekt FILMANA. Filmana bude streamovací platformou křesťanských filmů. Více na https://filmana.cz/. Na podzim, před zpuštěním projektu budete informování více.

CHARITA

DĚKUJEME všem štědrým dárcům, kteří přispěli na projekty Petra Krenického na Ukrajině při jeho nedávné návštěvě v Třebíči. Shromáždila se částka 58 700 Kč.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 1. –14. ledna 2024

Hledáme tříkrálové koledníky pro město Třebíč - vítáme každého, kdo má zájem, bez ohledu na věk. Pouze vedoucí skupinky musí mít alespoň 15 let. Kostýmy a koruny vám můžeme zapůjčit.
Kontakt: Oblastní charita Třebíč, L. Pokorného 15; M: 736 529 300; E-mail: trebic@trebic.charita.cz.

Srdečně zveme

· v pátek 5. 1. 2024 v 16.30 h do baziliky na slavnostní mši sv. s žehnáním koledníků (v kostýmech).

· v sobotu 6. 1. 2024 od 14.15 h do Tříkrálového průvodu Karlovým náměstím s třemi králi na koních a s doprovodem v historických kostýmech.

· v sobotu 4. 2. 2024, nebo v neděli 5. 2. 2024 do kina – jako odměnu koledníkům za koledování.

Naši ministranti

Pravidelné ministrantské schůzky.

Od neděle 15.10. budou v naší farnosti opět probíhat pravidelné ministrantské schůzky. 

Začátek bude jako obvykle po skončení ranní mše svaté v klubovně vedle kůru. Termíny všech schůzek lze nalézt na odkazu níže. 

Na schůzky jsou zváni i kluci, kteří zatím neministrují, ale měli by o tuto službu zájem. Ropis schůzek ZDE!


V sobotu 13.5. se uskutečnila ministrantská výprava.

Šli jsme trasu dlouhou asi 11 km ze Zňátek na Sedlecký hrad a zpět.

Cestou jsme hráli různé hry, například boj o vlajky nebo dobývání hradu.

Fotogalerie z výpravy možno shlédnout – ZDE!


Koncem minulého roku nafotili naši ministranti s kamarádkami fotopříběh pro ministrantský časopis Tarsicius.

Příběh vyšel v lednovém čísle. Časopis byl hned rozebrán.

Příběh určitě zaujme i ostatní, kteří neměli možnost si příběh přečíst v tištěné podobě.Fotopříběh v časopise TARZICIUS - k prohlédnutí ZDE!

Kráký popis

Popis

Add a File

Naši ministranti

Pravidelné ministrantské schůzky.

Od neděle 15.10. budou v naší farnosti opět probíhat pravidelné ministrantské schůzky. 

Začátek bude jako obvykle po skončení ranní mše svaté v klubovně vedle kůru. Termíny všech schůzek lze nalézt na odkazu níže. 

Na schůzky jsou zváni i kluci, kteří zatím neministrují, ale měli by o tuto službu zájem. Ropis schůzek ZDE!


V sobotu 13.5. se uskutečnila ministrantská výprava.

Šli jsme trasu dlouhou asi 11 km ze Zňátek na Sedlecký hrad a zpět.

Cestou jsme hráli různé hry, například boj o vlajky nebo dobývání hradu.

Fotogalerie z výpravy možno shlédnout – ZDE!


Koncem minulého roku nafotili naši ministranti s kamarádkami fotopříběh pro ministrantský časopis Tarsicius.

Příběh vyšel v lednovém čísle. Časopis byl hned rozebrán.

Příběh určitě zaujme i ostatní, kteří neměli možnost si příběh přečíst v tištěné podobě.Fotopříběh v časopise TARZICIUS - k prohlédnutí ZDE!

1

5

CHARITA

DĚKUJEME všem štědrým dárcům, kteří přispěli na projekty Petra Krenického na Ukrajině při jeho nedávné návštěvě v Třebíči. Shromáždila se částka 58 700 Kč.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 1. –14. ledna 2024

Hledáme tříkrálové koledníky pro město Třebíč - vítáme každého, kdo má zájem, bez ohledu na věk. Pouze vedoucí skupinky musí mít alespoň 15 let. Kostýmy a koruny vám můžeme zapůjčit.
Kontakt: Oblastní charita Třebíč, L. Pokorného 15; M: 736 529 300; E-mail: trebic@trebic.charita.cz.

Srdečně zveme

· v pátek 5. 1. 2024 v 16.30 h do baziliky na slavnostní mši sv. s žehnáním koledníků (v kostýmech).

· v sobotu 6. 1. 2024 od 14.15 h do Tříkrálového průvodu Karlovým náměstím s třemi králi na koních a s doprovodem v historických kostýmech.

· v sobotu 4. 2. 2024, nebo v neděli 5. 2. 2024 do kina – jako odměnu koledníkům za koledování.

1

3

SPOLEČNÉ

 • Vánoční zpovídání: 3. neděle adventní 13.30 - 15.30 u sv. Martina.
  Nenechávejte zpověď na poslední chvíli, ale využijte ke zpovědi celou adventní dobu - zpovídá se asi půl hodiny před každou mší svatou.

 • Puzzle betléma, kostelů, baziliky jsou k dostání v kostele sv. Martina u trezoru. Cena 80 Kč (20 dílků), 120 Kč (260 dílků). Větší velikosti (480, 912, 1050, 2028) a pestřejší výběr je přímo na faře.

 • Kalendář třebíčského děkanství je k zakoupení za 70 Kč.
  Taktéž Kostelní oplatky s třebíčskými kostely se zde můžete zakoupit.

 • Ples třebíčských farností je plánován na pátek 9. 2. 2024.

 • V české republice vzniká nový projekt FILMANA. Filmana bude streamovací platformou křesťanských filmů. Více na https://filmana.cz/. Na podzim, před zpuštěním projektu budete informování více.

1

2

Informace z farnosti Třebíč - město

 • Průvodce adventem je k vyzvednutí pod věží kostela sv. Martina za 10,- Kč. Též je možné využít mobilní aplikaci.

 • Průvod s lucerničkami: V adventu zveme děti do průvodu s lucerničkami při každé mši svaté.

 • Návštěva nemocných před Vánocemi: nahlaste, prosím, své nemocné Otci Jiřímu. Nemocné navštíví v pátek 15. prosince od 10 hodin.

 • Pravidelná adorace za nová kněžská povolání a za kněze bude opět ve čtvrtek 7. prosince po mši svaté.

 • Příprava na první sv. přijímání probíhá od 15. listopadu každou středu v 17 hod. po dětské mši svaté, která bývá v 16.00 hodin.

 • Sobotní večerní mše svatá dne 2. prosince v 18.00 hod nebude. Zúčastníme se duchovní obnovy na Jejkově s Otcem Marcelem Javorou, která je zakončena mší svatou v 17.00 hodin.

 • Sbírka na diecézní fond PULS se bude konat 3. prosince o 1. neděli adventní. Je také možno se přihlásit a pravidelně podporovat Fond PULS. Částka vypočítaná pro rok 2023 činí pro naši farnost 297 821 Kč. Z toho je 51 473 za nájmy z polí, 13 068 za aktivity v hospodářské činnosti. Zbývající částka 233 280 je na základě součinu počtu účastníků nad 18 let (486) a částky 480,- Kč za každou osobu.

 • Intence na rok 2024 bude možné zadávat od začátku prosince v sakristii. V měsíci listopadu je možno si zadat jednu mši svatou při významném výročí apod. Přijďte, prosím, na faru.

 • Naslouchadla pro lepší slyšení v kostele. V sakristii je možno si před mší svatou zapůjčit jedno zkušební naslouchadlo pro lepší slyšení v kostele. Pokud se osvědčí, farnost jich několik zakoupí. Ovládání je velmi snadné pomocí tlačítek, která jsou dostatečně velká.

 • Volné úmysly na mše sv.: Po 11.12.; Ne 17.12. v 8.00; Po 18.12.; St 20.12. v 16.00; Čt 21.12.

1

1

29. prosince 2023

pátek

18.00

Vánoční koncerty

Římskokatolické farnosti Třebíč - zámek a Přibyslavice 

ve spolupráci s hudebním souborem Musica Animata 

si vás dovolují pozvat na

VÁNOČNÍ KONCERTY

pátek 29. prosince 2023, 18 hod.

Třebíč, bazilika sv. Prokopa

neděle 7. ledna 2024, 17 hod.

Přibyslavice, kostel Narození P. Marie

České i světové vánoční skladby v novém stylu.

Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě.

Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (Jan 18,37)

bazilika sv. Prokopa

2

26. prosince 2023

úterý

16.00

Třebíčské koledy NAŽIVO!

Přijďte si zazpívat!

26. prosince 2023 v 16 hod., kostel sv. Martina v Třebíči

Chcete-li si zazpívat nejznámější koledy přímo od nás z Třebíče, napište na koledy@animata.cz a my Vám pošleme noty. Jediná společná zkouška s orchestrem bude v úterý 19. 12. 2022 v 18.00 v kostele sv. Martina.

Koledy si můžeme zazpívat i v rámci Živého Betléma 27. 12. 2022 v 17 hod. na zámeckém nádvoří.

MOC SE NA VÁS TĚŠÍME :-)

Kostel sv. Martina

2

17. prosince 2023

neděle

16.00

MEZIPROSTOR - setkávání mladých

Neděle 17. prosince

ADVENTNÍ POHODIČKA

 • Promítání

 • Svařák

 • Cukroví

 • Pokec


ZŠ Světlo, Demlova ulice.

2

Oprava podlahy na faře zdárně ukončena.

Oprava jídelny v přízemí fary zdárně dokončena.

 Byla odstraněna dřevěná podlaha a  shnité trámy, provedeno  odvlhčení, výmalba a položení nové dřevěné podlahy.

3

7

Oprava klubovny SPOMAL je dokončena.

Opravy klubovny Spomal 

Provedla se oprava podlahy, vymalování a položil nový koberec.

V přilehlé chodbě se provedlo odvlhčení, položila nová podlaha, pořídilo nové WC, umyvadlo, izolace trubek topení. 

Cena 145 585 Kč. 

V ceně zatím nejsou započteny instalatérské práce.

3

8

12. listopadu 2023

neděle

Průvod světýlek k Misijnímu kříži.

Děti dnes, 12. listopadu, šli do martinského průvodu s rozsvícenými lampiony. Svatý Martin podnes fascinuje děti tím, jak srdnatě rozťal mečem vlastní plášť, když viděl mrznoucího chudáka.

Kostel sv. Martina

3

0

Oprava - Oltář svatého Josefa

Opravy v roce 2023:

 • Král David a Alegorie nad oltářem - dokončení sochařského díla - Vlasta Douša:   
  cena 188 025 Kč

 • Pokračování oprav mramorů na oltáři - Jan Tomíček:  
  cena 499 400 Kč

 • Pozlacovačské práce - první část: Ladislav Moravec:  
  cena  70 000 Kč

Celkové náklady v r. 2023 budou 757 425 Kč


Portálový oltář sv. Josefa v pravé boční kapli pochází z roku 1756.

Je zděný, obložený imitací mramoru.

Vysvěcen byl 30. června 1772 zároveň s hlavním oltářem a protějším oltářem v kapli sv. Anny.

Štukové sochy jsou z dílny Josefa Winterhaldera z let 1759 - 1760.

Oprava oltáře začala v červnu 2022 .

Náklady v roce 2022 byly 350 575 Kč.
Dotace od Ministerstva kultury činily 300 000 Kč, zbývající část pokryly příspěvky farnosti.

3

7

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

An error occurred. Try again later

An error occurred. Try again later

An error occurred. Try again later

bottom of page